Min doktorgrad

Fornøyd doktorand etter disputas. Fra venstre 2. opponent og seniorforsker Ane-Marthe Solheim Skar, komiteleder og professor Erkki Heinonen , 1. opponent, professor Richard P. Bentall, disputasleder, professor Marit Råbu , doktorand Kari Standal, hovedveileder, seniorforsker Kristin Sverdvik Heiervang og biveileder professor Ole Andre Solbakken.

Skrev avhandling som en del av jobben

Kari Standal er ansatt ved et universitetssykehus. Det betyr at det er rom for mer forskning når hun nå har tatt doktorgrad.

— Hva er det du har forsket på?

— Jeg har forsket på medisinfri behandling i psykisk helsevern. Dette er et tiltak som er bestemt av regjeringen, og det er opprettet egne enheter som tilbyr dette. Medisinfri behandling ble vedtatt etter at brukerorganisasjoner gikk sterkt inn for dette. Deres tilbakemelding er at mange pasienter opplever at de ikke selv fikk et valg. Jeg har sett nærmere på en enhet som tilbyr medisinfri behandling og sammenlignet den med en enhet som tilbyr tradisjonell behandling.

Fakta

Kari Standal

  • Har levert avhandlingen «Medication-Free Treatment in Mental Health Care: Characteristics, Justification, and Clinical Outcomes»
  • Disputerte ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo 24. mai 2024

— Hvorfor ble det doktorgrad om akkurat dette emnet?

— Jeg er utdannet klinisk psykolog og ansatt ved Akershus universitetssykehus, og det var en del tilfeldigheter som gjorde at jeg fikk mulighet til å ta doktorgrad. Jeg har imidlertid hatt interesse for temaet, fordi jeg har erfart spenninger i feltet relatert til medisiners plass i behandling og ulike syn på psykisk lidelse og behandling forbundet med dette.

— Kan du presentere avhandlingen din?

— Jeg har tre hovedspørsmål, som jeg så presenterer i tre ulike artikler. I den første ser jeg nærmere på hvilke grunner pasientene har for å velge et medisinfritt tilbud. Her bruker jeg mixed methods, altså en kombinasjon av kvalitative og kvantitative analyser av henholdsvis intervju og spørreskjema. Jeg bruker samme metode i den andre artikkelen, der jeg ser på hva som kjennetegner tilbudet. Her hadde jeg intervju med både pasienter og ansatte ved en medisinfri post. I den tredje artikkelen studerer jeg utfallet — hvordan går det med pasientene? Da er det resultater ved behandlingsslutt jeg ser på.

— Hva finner du?

— Det er små forskjeller i utfall. Spørsmålet er om den medisinfrie behandlingen er like bra som den tradisjonelle. Jeg konkluderer med at det er den.

— Hvilke diagnoser er det man først og fremst bruker medisinfri behandling på?

— I debatten har det stort sett dreiet seg om psykoser. De enhetene jeg har sett på, er allmennpsykiatriske døgnposter. Den medisinfrie enheten prioriterer pasienter med psykoser og bipolare lidelser, men i praksis kommer pasienter med et bredt spekter av diagnoser.

Jeg tok doktorgrad som en del av jobben, så jeg gjorde arbeidet over flere år. Det tok noen måneder mer enn normert tid, men ikke så gærent!

Kari Standal

— Men de som får medikamentfri behandling, hvilken behandling får de?

— At behandlingen er medikamentfri, betyr ikke at pasientene ikke må være tatt helt av alle medisiner. Hovedpoenget er en valgfrihet, der pasienten får tilbud om en annen vei, med mer fokus på det psykososiale. I dette ligger det, slik jeg ser det, en innebygd kritikk av ordinær praksis. Å tilby alternativer skal gjelde hele helsevesenet — men dette har ikke fungert godt nok i ordinær praksis.

Min doktorgrad

Meir enn 1500 doktoravhandlingar vert levert i Noreg kvart år. I ein serie presenterer Khrono nokre av kandidatane som nyleg har disputert. Og me tek imot tips om fleire på redaksjonen@khrono.no

— Hva har vært mest krevende med doktorgradsperioden?

— Det var mye nytt og mye å sette seg inn i. Forskningsverdenen kan være kompleks, så til tider føltes det overveldende. Jeg tok doktorgrad som en del av jobben, så jeg gjorde arbeidet over flere år. Det tok noen måneder mer enn normert tid, men ikke så gærent!

— Har du angret på at du gikk i gang med doktorgrad?

— Nei, jeg har ikke angret sånn ordentlig. Men det har vært perioder der jeg lurte på om jeg kom til å få dette til.

— Hva skal du bruke doktorgraden til videre?

— Jeg har fått klarsignal til å bruke deler av stillingen min til mer forskning, så jeg skal forske på poliklinisk behandling der jeg jobber. Jeg er ansatt ved et universitetssykehus, så der er man interessert i å integrere forskning og klinikk.

Powered by Labrador CMS