Nokut-kø

Søkte i 2023 og får svar i 2025. —Uakseptabelt

Ventetiden for å få godkjent utdanninger er uakseptabelt lang, mener FrP-politiker. Sandra Borch ber Nokut omprioritere sine ressurser for å få raskere behandling av søknadene.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP).
Publisert

I et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch spør stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) om statsråden vil gjøre noe for at søknader om akkreditering av studietilbud kan gå raskere gjennom kverna hos Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Gulati er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité.

— Jeg mener det er uakseptabelt lang ventetid. Vi kan ikke leve med at utdanningsinstitusjoner som skal være innovative og tilpasse sine studier til arbeidslivets behov må vente i to kalenderår for å få godkjenning, sier han til Khrono.

Må vente til 2025

Gulati viser til fagskolen Jusutdanning, som søkte om akkreditering av et bachelorprogram i næringslivsjuss og offentlig rett innen fristen 15. september 2023. Fagskolen tilbyr fra før ettårige utdanninger som advokatassistent eller jusskonsulent.

Rett før jul fikk fagskolen brev fra Nokut om at søknaden om å få godkjent et bachelorstudium ikke vil bli behandlet i løpet av hele 2024.

«Hva tenker statsråden om at Nokut først avlyste søknadsfristen 1. mars 2024 og senere opplyser om at de ikke kan behandle allerede mottatte søknader fra utdanningsinstitusjonene før to kalenderår senere, er dette en prioritering som statsråden deler, og vil statsråden gjøre noe for å sørge for at søknader behandles raskere enn det Nokut nå har indikert» spør Gulati.

Styret i Nokut vedtok 25. oktober at det ikke vil være søknadsfrister for godkjenning av fagskole-, bachelor- og masterutdanninger våren 2024. Årsaken er en kø av ubehandlede søknader og kapasitetsutfordringer i Nokut.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Kan ikke lempe på reglene

Sandra Borch svarer at Nokut av hensyn til kvalitetssikringen ikke kan lempe på saksbehandlingsreglene, men hun sier at arbeidet for å korte ned saksbehandlingstiden er satt i gang. Rutiner hos Nokut skal digitaliseres og forenkles og Nokut fikk dessuten en tilleggsbevilgning på 3,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2023. 

Midlene skal brukes til omstilling og blant annet til å styrke arbeidet med akkreditering av nye fagskoleutdanninger.

Borch viser til at tiltakene gjorde at Nokut i 2023 kunne behandle mer enn dobbelt så mange søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger enn de hadde planlagt. På grunn av stor økning i søknadsmengden vil det likevel ta tid før saksbehandlingstiden går ned.

— Jeg kan forsikre representanten Himanshu Gulati om at jeg vil følge utviklingen i Nokuts arbeid med akkreditering og kvalitetssikring nøye fremover, skriver Borch.

Gulati sier at han er glad for at statsråden tar situasjonen på alvor.

— Men det gjenstår å se om tiltakene hun beskriver vil virke og ventetiden faktisk gå ned. Så jeg vil fortsette å ha dialog med utdanningsinstitusjonene som har søkt akkreditering og også fortsette å stille spørsmål til statsråden, sier han etter å ha lest svaret fra Borch.

Må omprioritere

I tildelingsbrevet for 2024 gir Kunnskapsdepartementet Nokut beskjed om å prioritere og styrke arbeidet med å behandle akkrediteringssøknader i høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning i 2024.

Kunnskapsdepartementet forventer at Nokut omprioriterer ressurser til akkrediteringsarbeidet innenfor eksisterende rammer, heter det.

— Jeg har stor tro på at egeninitierte og egenutviklede effektiviseringstiltak ved Nokutkombinert med nytt, forenklet regelverk for kvalitetssikring på noe sikt vil kunne redusere behandlingstiden for søknader om akkreditering av høyere utdanning ved Nokut, skriver Borch i svaret til Gulati.

Borch påpeker at ikke alle søknadsfrister er avlyst våren 2024, men at det fortsatt er mulig å søke om fagområdeakkreditering for fagskolene og om akkreditering av doktorgradsprogrammer.

— Samlet forventer jeg at avlysning av søknadsfrister for akkreditering av enkeltutdanninger våren 2024 skal gi rom til å prioritere fagområdeakkreditering og dermed på sikt redusere søknadsmengden og saksbehandlingstiden i Nokut, sier Borch.

Powered by Labrador CMS