Ny rektor

Sørøst-Norge skal ha ny rektor: Her er «snakkisene»

En språkdirektør, en eks-rektor og en intern viserektor nevnes hyppigst som potensiell ny rektor ved USN. Men ingen av dem vil søke jobben.

Fotomontasje av tre kandidater: Marheim Larsen, Rice og Wetås
Disse tre blir hyppigst nevnt som mulige rektorkandidater ved USN: (f.v.) Ingvild Marheim Larsen, Curt Rice og Åse Wetås

«USN er i rask utvikling og vi ønsker en rektor som er tydelig og synlig, både internt og eksternt», heter det blant annet i utlysningsteksten til rektorjobben ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Søknadsfristen er torsdag 25. mai.

Universitetet skriver også at det ser etter en rektor med «Solid akademisk bakgrunn. Doktorgrad og fortrinnsvis professorkompetanse

Fakta

Dette er Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har cirka 17.000 studenter og 1900 ansatte og er Norges fjerde største universitet.
 • Universitetet er lokalisert med åtte campuser i to fylker
 • Campusene ligger i Bø, Drammen, Horten, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike og Rauland
 • Satsingsområdene er: Et universitet tett på arbeidslivet, bærekraft og samfunnsansvar, et entreprenørielt universitet.

Fakta: USNs hjemmeside

Petter Aasen (70) har vært rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge i snart 16 år, og ved årsskiftet er det ugjenkallelig slutt.

Khrono har tatt en ringerunde for å lodde stemningen og for å finne ut hvem det snakkes mest om som eventuelle rektorkandidater i Sørøst-Norge.

De fleste vi har snakket med, sier at det har vært overraskende lite snakk om hvem som bør bli ny rektor etter Petter Aasens lange regjeringstid.

Flere av de Khrono har snakket med, ønsker seg en synlig rektor, og helst utenfra universitetets egne rekker, sier de — og gjerne en kvinne.

Noen navn går igjen, men tre av tre som er hyppigst nevnt som mulige kandidater, sier selv at de ikke er aktuelle. Men en fjerde mulig kandidat sier han kan vurdere å søke hvis han blir spurt.

Her er «snakkisene» fra tirsdag, vel to dager før søknadsfristen går ut:

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, er et av darkhorse-navnene som blir nevnt av flere. Med sin profil i Språkrådet vil hun også kunne oppfylle kravet i utlysningsteksten om å være «tydelig og synlig, både internt og eksternt». Hun er også bosatt i Drammen, som er nedslagsfeltet til USN. Wetås er nå inne i sin siste åremålsperiode som språkdirektør.

Wetås har doktorgrad og har før hun begynte i Språkrådet jobbet flere år ved Universitetet i Oslo, blant annet som leder for arbeidet med Norsk Ordbok fra 2005-2016, og før det med undervisning og i en stipendiatstilling. Hun har også vært innom Universitetet i Stavanger.

— Du blir nevnt av flere som en mulig kandidat til rektorjobben ved USN, kommer du til å søke jobben?

— Oi, det var jo veldig hyggelig å bli nevnt i en slik sammenheng. Men dette er ikke noe jeg har tenkt på, sier Wetås.

Curt Rice gikk nettopp av som rektor ved NMBU og er på jobbjakt. Han er også tidligere rektor ved OsloMet, og har vært en svært synlig rektor begge steder.

— Jeg har foreløpig ingen planer om å søke stillingen som rektor ved USN. Når det er sagt, så står det stor respekt av det arbeidet som Petter Aasen har ledet de senere årene, og den neste rektoren kommer til å få en uhyre interessant jobb med å overta ansvar for en institusjon som har en tung og spennende utviklingsagenda, svarer Rice når vi spør ham om vi finner ham på søkerlisten, og om eventuelt noen har kontaktet ham om jobben.

Mest overraskende er det kanskje at man ikke vil finne navnet til viserektor for utdanning og studiekvalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge på søkerlisten. Ingvild Marheim Larsen har så langt Khrono kjenner til, vært den mest aktuelle interne kandidaten til rektorjobben og blir nevnt av veldig mange.

Ingvild Marheim Larsen og prorektor ved daværende Høgskolen i Sør-Øst Norge, Nils Kristian Bogen på Kontaktkonferansen for noen år tilbake.
Fakta

Ansettelsesprosess

 • Uttysningsteksten ble behandlet på styremøtet 8. mars, og stillingen ble utlyst 20. mars.
 • Søknadsfristen er 25. mai.
 • Deretter skal et eksternt rekrutteringsbyrå sjekke ut søkere og forberede intervjuprosesser som starter etter 15. august
 • Da er et nytt styre og en eventuell ny styreleder er på plass.
 • Kunnskapsdepartementet skal oppnevne eksterne styrerepresentanter og styreledere til USN og flere universiteter og høgskoler før sommeren
 • Det legges opp til at ny rektor blir ansatt i styremøte 15. september.

Larsen har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har jobbet 10 år i Kunnskapsdepartementet, blant annet som direktør av analyse høyere utdanning og forskningspolitikk. Hun var også prosjektleder for statsråd Torbjørn Røe Isaksens stortingsmelding om strukturreformen i høyere utdanning. Mens USN forberedte universitetssøknaden sin i 2015-2016, var hun lånt ut fra departementet som prosjektleder. Siden 2020 har hun vært Petter Aasens viserektor.

På spørsmål fra Khrono om hun vil stå på søkerlisten denne gangen svarer hun:

— Nei, jeg kommer ikke til å stå på den listen.

Hans Anton Stubberud, dekan Handelshøyskolen USN, kan eventuelt vurdere et kandidatur til rektorjobben.

Hans Anton Stubberud er dekan ved USN Handelshøyskolen, og har jobbet ved USN og universitetets forløpere i en årrekke. Fra 1997—2004 var han rektor ved Høgskolen i Buskerud. Han stilte også opp som kandidat mot Petter Aasen i valg i 2014 under Buskerud/Vestfold-fusjonen.

Stubberud sto ikke på søkerlisten til rektorjobben ved den fullfusjonerte Høgskolen i Sørøst-Norge i 2016, og da Khrono ringer tirsdag formiddag har han heller ikke søkt på den utlyste rektorstillingen.

— Hvis de ønsker mitt kandidatur så vil jeg vurdere det, sier Stubberud i en kort kommentar.

En av de andre sittende dekanene, Morten Christian Melaaen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, sier at han ikke er aktuell som søker.

Khrono har også vært i kontakt med Per Ludvik Kjendlie som er dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Han har ingen kommentar til spørsmålet om han vil befinne seg på søkerlisten eller ikke.

Avtroppende rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, kastet seg nylig inn i valgkamp om rektorstillingen i Molde.

— Har du tenkt å søke rektorjobben ved Universitetet i Sørøst-Norge også?

— Nei, absolutt ikke. Hvis du leste nøye hvorfor jeg meldte meg på i Molde, så var det blant annet fordi de hadde valgt rektor, det er den modellen jeg synes mest om. USN ansetter rektorer, og det er ikke noe for meg, sier Roppen, som til høsten reiser på et års opphold til Polen for å forske og undervise.

— Billetten er allerede bestilt, sier han.

Fakta

Utvalget som har laget kunngjøringstekst

 • Viserektor Nils Kristian Bogen
 • Internt styremedlem Mona Sæbø
 • Studentrepresentant i styret Synnøve Bjørgum
 • Hovedverneombud Anette Norheim Fredly
 • Forskerforbundet v/ Berit Bratholm
 • Parat v/Tonje Harbek Brokke
 • Direktør for administrative fellestjenester Per Eirik Lund

Kravene de endte opp med

 • Solid akademisk bakgrunn.
 • Doktorgrad og fortrinnsvis professorkompetanse.
 • Gode resultater fra ledelse av større kunnskapsvirksomheter.Inngående kunnskap om universitetenes særpreg, rolle og betydning, og om samfunnets behov for universitetenes bidrag.
 • Kunnskap om hvilke rammebetingelser universitetet er avhengig av for å lykkes, og evne til å nå frem i møte med beslutningstagere på nasjonale og internasjonale arenaer.
 • Meget gode språklige ferdigheter i skandinavisk og engelsk.

Blant andre interne som også svarer nei på spørsmål om de er aktuelle søkere, er Heidi Kristin Ormstad, viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering.

Johann Roppen vil bare være rektor på institusjoner som har valgt rektor.

— Vi ønsker oss en ny flink rektor som kan fungere bra til USN sin profil, sier Ormstad.

Pia Cecilie Bing-Jonsson er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap og sier til Khrono at hun er fornøyd som dekan, og at hun ikke søker rektorjobben, men at hun er spent på å se søkerlisten og hvem man ender opp med.

Tidligere dekan ved Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, USN, Heidi Kapstad, er det også flere som nevner som en god kandidat. Men også hun skriver til Khrono at hun ikke vil være på søkerlisten.

Egil Trømborg er blant annet tidligere dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Han har tidligere søkt rektorjobben ved USN, men tapte mot Petter Aasen. I dag er han teknologidirektør ved Helse Stavanger.

— Man endte jo opp med et annet valg enn meg forrige gang. Jeg har det bra der jeg er, og har ikke blitt kontaktet av noen, og har så langt ikke vurdert denne jobben, sier han til Khrono.

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, melder til Khrono at for ham er det heller ikke aktuelt å søke denne jobben og flytte sørover igjen. Olsen har vært rektor ved UiT siden 1. august 2021.

— Min kone har også flyttet til Tromsø og jobber ved UiT, så vi skal ingen steder med det aller første, skriver Olsen.

Tidligere styreleder Rune Nilsen vil ikke spekulere i mulige kandidater, men han håper det ikke blir en rektor med adresse i Oslo, samtidig som det er en rektor som kan videreføre det gode arbeidet Petter Aasen og hans team har lagt ned i å bygge USN som universitet.

Men hva med professor Tony Burner ved USN? Ingen har foreslått han.

— Du er jo en av de mest profilerte og synlige USN'erne, skal du søke rektorjobben?

— Nope! Liker meg for tida best i en faglig stilling, pluss i vervet som tillitsvalgt, svarer Burner.

Powered by Labrador CMS