Debatt ● Bjørn Hallstein Holte og Maja Bjørgum

Spørsmål om KI som faglige spørsmål

Vår inngang til debatten om kunstig intelligens, er å ta det i bruk med studentene. Hvis ikke vi som faglig ansatte integrerer KI i undervisningen, vil andre gjøre det.

Tar det i bruk: --Ved å jobbe med KI i emnene våre, har vi gjort spørsmål om KI til faglige spørsmål både for studentene og oss selv, skriver kronikkforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I debatten om kunstig intelligens (KI) i høyere utdanning oppfordret nylig Sigve Næss Røtvold ved Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo alle som underviser til å bruke teknologien «for hva den er verdt». Noen dager senere skrev Are Bøe Pedersen ved NLA Høgskolen at det ikke haster å integrere KI i høyere utdanning: «Hva vil vi egentlig, hvis målet ikke er uselvstendige studenter med sviktende hukommelse?», spurte han retorisk.

Debatten er polarisert.

Vi ønsker å bidra til nyanse ved å dele erfaringer med bruk av KI i form av språkmodeller i emner vi underviser ved masterprogrammet i sosialt arbeid ved VID vitenskapelige høgskole dette semesteret.

I det ene emnet har studentene brukt KI som et blant flere verktøy i et prosjektarbeid. I det andre emnet har studentene generert tekst med KI og sammenliknet innholdet med selvvalgte pensumtekster.

Som en ramme rundt har vi hatt en felles introduksjon til KI og gruppearbeid på tvers av emnene hvor studentene har delt erfaringer med å bruke KI i faglige arbeider.

I innledningen snakket vi om hva språkmodeller er. Vi var blant annet innom faren for skjevheter i modellene, hallusinering og eksempler fra egen bruk. Vi viste også til Pedersens tidligere innlegg om etiske blindsoner i debattene om KI og nevnte problemstillinger knyttet til personvern, opphavsrett og konsekvenser for klima, miljø og mennesker.

Vi vektla studentenes ansvar for det faglige innholdet i og etiske sider ved arbeider som bærer deres navn eller kandidatnummer, og vi utfordret dem på hva som skal til for å ta det ansvaret.

Vi valgte å jobbe med KI i emnene våre fordi vi ønsket å lære mer om hva KI betyr for sosialt arbeid, profesjonell praksis og høyere utdanning.

Holte og Bjørgum

Vi avsluttet innledningen — og startet studentenes arbeid med KI — med å knytte an til den globale definisjonen av sosialt arbeid. Vi spurte: Hvordan kan vi bruke KI på måter som fremmer sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker og er i tråd med prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold?

Oppgavene vi har gitt studentene har vært teknisk enkle, men faglig avanserte.

Vi valgte å jobbe med KI i emnene våre fordi vi ønsket å lære mer om hva KI betyr for sosialt arbeid, profesjonell praksis og høyere utdanning. Derfor satte vi spørsmål rundt KI i en spesifikk faglig kontekst og lot faglig refleksjon være styrende.

Vi valgte også å gjøre dette fordi vi ante at mange studenter bruker KI i studiene uansett hva vi sier og gjør. Studiebarometeret bekreftet dette. Hvis ikke vi som faglig ansatte integrerer KI i høyere utdanning, gjør andre det, for eksempel studenter og kommersielle aktører.

Vi mener derfor at tiden er moden for å jobbe med spørsmål om KI i høyere utdanning. Integrering av KI i høyere utdanning trenger faglig forankring. Alternativet, for å låne Røtvolds ord, er at faglig ansatte og høyere utdanningsinstitusjoner «dras trassig etter som et slep» — ikke akkurat den samfunnsrollen vi ønsker oss.

Ved å jobbe med KI i emnene våre, har vi gjort spørsmål om KI til faglige spørsmål både for studentene og oss selv.

Noe av det studentene belyste i gruppearbeidene i løpet av semesteret var behovet for faglig kunnskap, forståelse, samt etisk og kritisk refleksjon ved bruk av KI. De var ikke enige om alt, men stort sett på linje med Røtvolds argument om at vi må «dyrke flere av de klassiske akademiske grunnferdighetene som kritisk tenking, kildefortolkning, analyse og ikke minst, bruk av nye verktøy» i møte med KI.

Gruppearbeidene har gjort oss trygge på at studentene ikke blir uselvstendige eller får sviktende hukommelse av å jobbe med KI. Studentene våre fremstår snarere som selvstendige, bevisste og kritiske i møte med faglige spørsmål om KI.

Vi venter i spenning på studentenes videre refleksjoner i presentasjoner som skal holdes og oppgaver som skal leveres senere i semesteret.

Powered by Labrador CMS