barnehagelærere

SSB: Norge vil mangle 13 000 barnehagelærere i 2030

Regjeringen har som mål at seks av ti barnehageansatte skal ha utdanning som barnehagelærere i 2030. Det skal holde hardt, skal vi tro Statistisk sentralbyrå.

Yrket som barnehagelærer er allsidig, og du må kunne spille på flere strenger. Regjeringen vil at flere skal ta barnehagelærerutdanning.
Publisert

I januar kom regjeringen med nasjonal barnehagestrategi fram mot 2030. Et av målene er at minst 60 prosent av de ansatte i barnehagene skal være utdannet barnehagelærere, som er en bachelorutdanning. De vil også at flere skal ha masterutdanning.

Men Norge ligger ikke an til å nå det, målet, fastslår Statistisk sentralbyrå (SSB). Onsdag kom de med en framskriving av tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere fram mot 2040.

Kortversjonen er at SSB spår at det går mot et læreroverskudd, altså at det vil utdannes flere lærere enn det er bruk for.

Men for barnehagelærere er situasjonen annerledes, hvis man også tar målet om 60 prosent barnehagelærere med i regnestykket.

Da vil det mangle rundt 13.000 barnehagelærere i 2030, fastslår SSB.

Riktignok vil andelen barnehagelærere øke, men det er ikke nok.

Ap: — Er ikke en fasitt

— Arbeiderpartiet vil jobbe for at dette skal gå fortere enn framskrivingene viser. Framskrivingene er ikke en fasit for hva kommer til å skje, men et viktig kunnskapsgrunnlag for videre politikk, sier Lise Selnes (Ap) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

I 2021 utgjorde andelen barnehagelærere 44 prosent av grunnbemanningen i barnehagene, ifølge SSB.

— Hvordan skal dere klare å få 60 prosent barnehagelærere?

— Vi må gjøre det attraktivt å ta barnehagelærerutdanning. Bare i år styrker regjeringen barnehagelærerutdanningen med 50 millioner kroner og samtidig øker vi satsingen på etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehagen med 180 millioner kroner. Men vi må også rigge kommunene, slik at de kan gi utdanning til de som allerede er i jobb i barnehagene, sier hun.

— Og vi må ha en desentralisert struktur som gjør at man har mulighet til å ta utdanning uansett hvor man bor. Det er regjeringen godt i gang med.

— Skal dere gjøre noe nytt dere ikke har gjort før?

— Vi håper at vår tydelige satsing på barnehagelærerutdanningene kan bidra til at flere søker seg til utdanningen. Det handler også om praksis, hvordan bygge opp utdanningene slik at det blir enda mer attraktivt. Det er verktøyene vi har for å lykkes, sier Selnes.

— Noen vil kanskje si det er et spørsmål om lønn?

— Det er det også. Men lønn er noe partene i arbeidslivet bestemmer, og ikke opp til meg å si hvordan skal løses. I disse dager kommer kommunene med innspill til KS (kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon journ.anm.) om hvordan lønnsdannelsen skal være for ansatte i kommunal sektor. Jeg er spent på å se resultatene av de innspillene, sier Selnes.

Stor nedgang i søkertallene

I 2021 utgjorde andelen barnehagelærere 44 prosent av grunnbemanningen i barnehagene, ifølge SSB.

Barnehagelærerutdanningen var også den store taperen ved opptaket til høyere utdanning i fjor høst. Utdanningen opplevde en nedgang i søkertallene på 26 prosent, sammenlignet med 2021.

Mange av de barnehageansatte som ikke er utdannet som barnehagelærere har annen relevant utdanning, for eksempel er barnevernspedagoger. Men tredjedel av personalet mangler formell barnehagefaglig eller pedagogisk utdanning.

Powered by Labrador CMS