Varslingssak

Stipendiaten ville bytte veileder. Ble stemplet som uegnet til jobb

En stipendiat ved Universitetet i Agder sendte flere varsler etter at hun ble stemplet som uegnet til en jobb. Hun mener varslingssystemet ikke er trygt for stipendiater. 

Stipendiaten ved Universitetet i Agder ønsker ikke å stå fram med navn.
Publisert Oppdatert

— Det er veldig tøft personlig. Å oppleve at dokumentasjon i varslene ikke blir vurdert. Det er som å møte en vegg. Det er tydelig for meg at varslingssystemet må forbedres, sier stipendiaten til Khrono. 

Fædrelandsvennen skrev om saken først.

Problemene for stipendiaten, som ønsker å være anonym, startet da hun ville bytte veileder. Ifølge stipendiaten ble hun først nektet å bytte veileder av en leder på instituttet, og fortalt av den samme lederen at et bytte ville få alvorlige konsekvenser for henne.

Problemene forverret seg da stipendiaten søkte en stilling ved instituttet. Ifølge Fædrelandsvennen var hun én av 15 søkere til tre til fire stillinger. Hun ble av den eksterne kommisjonen vurdert som godt kvalifisert til jobben, men da innstillingen var klar, sto hun ikke på lista.

I innstillingen, som avisa har sett en usladdet versjon av, står det om kvinnen: «Personlige egenskaper og egnethet er vektlagt i stillingsutlysningen. Det er spesielt samarbeidsegenskaper som intervjugruppen er usikker på om [stipendiaten] tilfredsstiller. Intervjugruppen vurderer det derfor som uaktuelt å innstille kandidaten til en fast stilling med oppstart i august». 

— Det kom som et sjokk. Dårlige samarbeidsegenskaper har aldri vært et tema, verken på medarbeidersamtaler eller i andre jobbsammenhenger, sier stipendiaten til avisa.

Leder for innstillingsprosessen var den samme lederen som nektet stipendiaten å bytte veileder og som advarte stipendiaten om at et veilederbytte ville få alvorlige konsekvenser.

Khrono har vært i kontakt med lederen, som ikke ønsker å kommentere saken, men henviser til universitetsdirektøren. Se direktørens svar lenger nede i saken.

Fire anklager

Stipendiaten ba om innsyn i dokumenter for å se hva som lå bak vurderingen til innstillingskomiteen, og varslet UiA-ledelsen om saken. Det var fire forhold som ble trukket fram:

Ett av dem var en studentvarsling mot stipendiaten. Dette var en sak hvor flere aktører var involvert i vurderingen, men stipendiaten hadde det formelle vurderingsansvaret overfor studenten. Universitetet konkluderte senere med at stipendiaten ikke hadde gjort noe kritikkverdig.

— Dette studentvarselet ble holdt skjult for meg helt til intervjuprosessen til fast stilling var ferdigstilt. Jeg har i etterkant fått vite at enkollega, som var involvert i studentsaken, ble instruert om å holde studentvarselet skjult for meg, sier stipendiaten til Khrono.

Den andre saken omhandlet en episode der hun uttrykte frustrasjon over IT-avdelingen da hun hadde en avgjørende frist og utstyret ikke fungerte. 

Den tredje saken handlet om en episode der hun sa ifra om smittevernbrudd under pandemien. Her får hun støtte fra kolleger som var der og personen som ble syk. Nåværende instituttleder, Dag Tomas Johannesen, var en av disse kollegene og uttaler til Fædrelandsvennen at det var riktig av stipendiaten å si ifra i den situasjonen, og at saken ikke skulle hatt noe å si for en egnethetsvurdering.

Og til slutt veilederbyttet. 

— Å få beskyldninger mot meg som er basert på usannheter skrevet ned i fire anklager, som alle har blitt tilbakevist, har vært svært krevende for meg. Da jeg fikk vite at jeg var i konflikter, fikk jeg samtidig beskjed av den samme lederen om at jeg ikke måtte kontakte de involverte, da dette bare ville gjøre situasjonen verre. Denne saken har gått ut over konsentrasjonen, nattesøvnen, matlysten og store deler av livet mitt, sier stipendiaten til Fædrelandsvennen.

— Ikke trygt

Til Khrono sier stipendiaten at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at hun skulle være uegnet for jobben hun søkte. 

— Jeg ble sterkt oppfordret til å søke på denne stillingen av mine veiledere. Som stipendiat har jeg også hele veien levert gode resultater og har et godt samarbeid med mine veiledere, eksterne samarbeidspartnere og kollegaer. Jeg ligger godt an til å ferdigstille avhandling på normert tid. Beskyldningene samsvarer heller ikke med tilbakemeldingene jeg har fått fra tidligere arbeidsplasser. Mine tidligere arbeidsforhold har vært ukompliserte. Her har jeg følelsen av at det er noen som spiller et skittent spill, og det er vondt at UiA går så langt for å legge lokk på denne saken, sier stipendiaten.

Khrono har vært i kontakt med stipendiatens nye hovedveileder. Hun sier at stipendiaten er god å samarbeide med, og at hun ble overrasket da hun fikk vite at stipendiaten ble utelukket fra innstillingen til jobben hun søkte.

— Valgte å tro på leder

Stipendiaten er i dag delvis sykemeldt fra jobben. Hun forteller sin historie for å belyse det hun mener er store svakheter i varslingssystemet ved UiA. 

— De som behandlet varselet, valgte å tro på leder i stedet for å se i dokumentasjonen som lå med varslet eller å høre med de som faktisk var til stede i de angivelige konfliktene. UiA holder derfor fast på at det er ulike forståelser av hendelsene, sier hun.

Doktorrgradsstipendiaten mener UiA ikke er trygt for stipendiater i dag. 

— Man kan alltid møte på noen som utøver maktmisbruk i stillingen sin. Det kan man ikke gardere seg mot. Men som stipendiat skal en kunne være trygg på at arbeidsgiver klarer å ivareta alle parter og belyse saker på en åpen og redelig måte, sier kvinnen. 

Hun har bestemt seg for å søke jobb et annet sted når hun er ferdig med doktorgraden ved UiA. 

— Jeg går ut med dette med et håp om at ingen andre skal måtte gjennomgå det jeg har opplevd på UiA, sier hun.

Elleve læringspunkter

Før sommeren konkluderte UiA-ledelsen med at ingen skal stilles til ansvar for at noe gikk galt i den første varslingssaken, men at det er elleve læringspunkter som man kan ta med seg videre fra prosessen.

Fordi stipendiaten ikke er fornøyd med måten det opprinnelige varselet ble fulgt opp på, har hun varslet på nytt.

— Dette er til vurdering hos en ekstern advokat, og rapporten ventes i løpet av noen dager. Eventuelle læringspunkter i denne vil selvfølgelig følges opp, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen til Khrono.

Hun avviser at varslingsrutinene ved universitetet ikke er trygge for stipendiater.

— Det skal være trygt for alle ansatte og studenter å varsle om det de mener er kritikkverdige forhold på UiA. Jeg har selv hatt et møte med stipendiaten for å forsøke å forsikre meg om at det skal være trygt for henne å komme tilbake til arbeidet og at hennes nærmeste leder følger godt opp.

— Ikke brudd på arbeidsmiljøloven

— Konklusjonen av den første varslingssaken var at ingen hadde gjort noe feil, men at det var elleve læringspunkter fra saken. Kan dere forklare hvordan dere falt ned på den konklusjonen?

— Vår konklusjon er at vi har flere ting som kunne vært håndtert bedre. Derfor har vi læringspunkter som vi nå følger opp. Vi har derimot ikke funnet brudd på arbeidsmiljøloven.

— Etter å ha gått gjennom saken og sett på prosessen, var det riktig at stipendiaten ble vurdert å være uaktuell for stillingen?

— Vi har ikke gått inn i vurderingene i ansettelsessaken, da det ikke er klageadgang på et ansettelsesvedtak. Vurderingen i ansettelsessaken er gjort av intervjupanelet, godkjent av dekan og så behandlet av vårt ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger. Om man mener det er begått saksbehandlingsfeil, vil man kunne bringe dette inn for Sivilombudet. Vi har gjort undersøkelser basert på varselet, og ikke funnet brudd på arbeidsmiljøloven. Likevel har vi som sagt flere læringspunkter vi nå følger opp.

— Har det vært andre varsler mot lederen som det ble varslet mot i denne saken?

— Det foreligger ingen varsler mot den aktuelle lederen enn de stipendiaten har i denne saken. Det kan nevnes at det i 2021 var utfordringer i deler av instituttet som handlet om arbeidsorganisering og arbeidsmiljø. Disse utfordringene har vært fulgt opp på fakultetet, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Endringslogg, 30.10.2024, kl. 08.53: Setningen «Hun ble av den eksterne kommisjonen vurdert som godt kvalifisert til jobben, men da innstillingen var klar, var hun fjernet fra lista.» er endret til «... men da innstillingen var klar, sto hun ikke på lista.»

Powered by Labrador CMS