Debatt Maika Marie Godal Dam

Stopp innføring av skolepenger og gi studentøkonomien et reelt løft

Prioritér å lytte til kravene fra landets 300.000 studenter, skriver Maika Godal Dam i et åpent brev til forhandlingspartene i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Våre prioriteringer er klare, nå forventer vi å se at deres prioritering av studentene er like klar i forhandlingene, skriver leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). Maika Godal Dam
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi i Norsk studentorganisasjon ønsker i innspurten av budsjettforhandlingene å komme med en siste klar oppfordring til dere det gjelder. Prioritér å lytte til kravene fra landets 300 000 studenter: stopp innføring av skolepenger og gi studentøkonomien et reelt løft!

Forslaget fra regjeringen om å innføre studieavgift for studenter utenfor EU/EØS/Sveits bryter et viktig prinsipp i norsk høyere utdanningspolitikk om at all utdanning skal være gratis. Studentene ønsker et samfunn med mindre forskjeller og like muligheter, ikke det motsatte.

Med dette forslaget vil Norge som kunnskapsnasjon få færre perspektiver som kan utfordre oss, og vi taper verdifull kompetanse. Statsråden for høyre utdanning sier selv at Norge kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger. Mobilitetsmeldingen vedtatt i Stortinget i 2022 slår fast at internasjonal studentmobilitet er viktig for både utdanningskvaliteten og læringsmiljøet til studentene.

Forslaget om å innføre skolepenger for internasjonale studenter er et klart brudd overfor samtlige av forhandlingspartenes velgere, og brudd på egen politikk i partiprogrammer og Hurdalsplattformen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Studiestøtten har over de siste 25 årene blitt stadig svakere sett opp mot prisutviklingen i resten av samfunnet. Basisstøtten har gått fra det som tilsvarte 1.58 G i 1994/1995 til 1.16 G i 2022/2023. Med årets prisstigning og prisutvikling på hverdagsvarer har studenters økonomiske situasjon blitt strammet inn ytterligere.

Vi forventer nå at dere prioriterer å gi dagens og morgendagens studenter et reelt økonomisk løft. Vårt mål er å få studiestøtten tilbake på 1.5 G, og håper at partene med dette budsjettet vil vise sine ambisjoner med en forpliktende plan for å nå 1.5G, før stortingsperioden er over i 2025.

Våre prioriteringer er klare, nå forventer vi å se at deres prioritering av studentene er like klar i forhandlingene!

NSO krever:

  • At utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter utenfor EU/EØS/Sveits.
  • At studiestøtten økes og knyttes til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Lykke til med innspurten, studentene venter i spenning!

Powered by Labrador CMS