korona

Større smitteutbrudd. Slik planlegges studiestarten som nærmer seg akkurat nå

Regjeringen kan komme til å oppheve kravet om en meter avstand i undervisnings­situasjoner i midten av august, men det er ikke sikkert. Universiteter og høgskoler tar høyde for fortsatt avstandskrav — og i Volda må de planlegge under et større smitteutbrudd.

Her i Volda, hvor Høgskulen i Volda ligger, øker smitten nå. I Volda ble 81 bekrefta smittet onsdag og torsdag.
Publisert Oppdatert

Som Khrono kunne fortelle torsdag, er situasjonen ved utdanningsinstitusjonene i Bergen avventende. Smitten øker i byen og spesielt i gruppen unge voksne. Samtidig skal det forberedes studiestart med fysisk undervisning og fadderuke.

— Så får vi håpe at det ikke blir for mye alkohol, sa rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, til Khrono torsdag.

Men smitten øker også andre steder. Slik forholder universitetene og høgskolene seg til studiestart akkurat nå.

Følger smittesituasjonen etter kraftig økning i Volda

I Volda har de sett smittetallene øke i lokalsamfunnet. Festing blant unge voksne får skylda for et større utbrudd.

Onsdag og torsdag ble totalt 81 personer bekreftet smittet i Volda.

«Vi har planlagt haustsemesteret med same smittevern som i vårsemesteret, blant anna med ekstra undervisningslokale. Det er nett no eit lokalt smitteutbrot blant ungdom i Volda/Ørsta, men det er for tidleg å seie om og evt korleis dette vil påverke studiestart», skriver rektor Johann Roppen i en melding til Khrono.

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda.

Han understreker at ledelsen ved høgskolen følger situasjonen tett.

«Leiinga vurderer fortløpande om det skal gjerast nye tiltak, som å pålegge tilsette å jobbe heimanfrå», skriver Roppen.

På spørsmål om fadderuken svarer han:

«Det er for tidleg å seie om det blir noko endring i fadderveka. Men også fadderveka har vorte planlagt med vekt på smittesikre arrangement osv. Studiestarten blir som i fjor med mottak og velkomst av nye studentar i mindre grupper over fleire dagar», skriver Volda-rektoren.

Starter med sosial meter i Agder

I en pressemelding skriver Universitetet i Agder (UiA) at en stor del av deres studenter kommer fra andre deler av landet, hele 47 posent av studentene i førsteopptak er rekruttert fra andre regioner.

— Mange av UiAs studenter er unge, UiA er en av institusjonene i høyere utdanning med flest studenter under 21 år. Begge disse forholdene inngår i vurderingen UiA har gjort ved planleggingen av studiestart og høstsemesteret. I tillegg er det usikkerhet rundt vaksinene, slik regjeringen skriver om Delta-varianten av korona-viruset, understreker universitetet i sin gjennomgang av forhold knyttet til studiestart.

UiA har planlagt for å kunne tilby maksimalt antall studenter fysisk undervisning, og universitetet har også leid eksterne lokaler både i Kristiansand og Grimstad for å få dette til.

— Når regjeringen innfører justeringene i trinn 4 og skrumper smittevernmeteren i auditorier og klasserom, vil UiA så langt det er mulig forsøke å tilpasse seg dette - men det må nødvendigvis ta tid før alle er tilbake til normalsituasjonen, slik alle ønsker. Eksamen blir i stor grad digital også i høst, skriver universitetet, som legger til at både Kristiansand og Grimstad tilbyr vaksinering til studenter.

Fra 9. august er UiA tilbake til at ansatte som vil arbeide på campus må avklare det med sin avdelingsleder, som før.

Det er en konsekvens av at regjeringen ikke har åpnet for full tilbakevending til kontorene i gjenåpningsplanens trinn 3. Samtidig har UiA et ønske om at ansatte kan komme tilbake på jobb. Det er positivt både for den enkelte ansatte og ikke minst for studentene.

De kommende ukene vil vise hvor tett undervisningen kan foregå ved Universitetet i Oslo.

Håper på liv og røre på campus i Oslo

— Vi har planlagt for mye mer fysisk undervisning enn i fjor og vil ved semesterstart ha en blanding av fysiske og digitale tilbud. Men når samfunnet åpner mer og avstandskravet om 1 meter i undervisningssituasjonen opphører, vil vi så raskt som mulig kunne tilby mer, sier rektor ved universitetet i Oslo, Svein Stølen, i en melding på universitets hjemmesider.

Over 1000 faddere står klare til å ta imot nye studenter.

— Vi har planlagt godt for å ta imot våre 11000 nye studenter på en sikker måte i mindre grupper og i større arrangementer i henhold til smittevernreglene. Vi har også ansatt læringsassistenter som skal hjelpe til med studenttilværelsen faglig og sosialt, sier Stølen.

Flere ansatte kan også komme tilbake til arbeidsplassen.

— Det er nærmeste leder som bestemmer hvem som skal være tilstede og hvordan ordninger for hjemmekontor kan utføres i dialog med den ansatte. Vi ser fram til å møte enda flere fysisk, sier Stølen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Nord: Mest mulig normalt

— Mest mulig normalt, men med noen ekstra hensyn. Det er det vi legger til rette for når vi tar imot nye studenter høsten 2021, skriver Nord universitet.

De legger til at det kommer til å bli fysiske møter med medstudenter og forelesere, det blir kollokvier, det blir lunsj- og kaffepauser sammen med medstudentene dine, det blir folk på campus – og det blir selvsagt fadderordning.

— I starten av semesteret vet vi at det blir noe digital undervisning, spesielt for større studentgrupper. Dette er fordi det er begrenset hvor mange studenter vi har plass til i undervisningsrommene når man skal holde nok avstand til andre, beskriver Nord universitet.

NTNU: Planlegger for 80 prosent fysisk undervisning

NTNU planlegger for å kunne gjennomføre om lag 80 prosent av undervisningen fysisk på campus.

— Dette er et anslag og et gjennomsnitt for all undervisning. Det betyr ikke at hvert emne eller studieprogram skal ha 80 prosent fysisk aktivitet. Mange store forelesninger vil gå digitalt. I andre og mindre emner kan all undervisning bli gitt fysisk, skriver universitetet på sine nettsider.

De minner også om at nye studenter skal møte opp på universitetet til immatrikulering 16.august. Studenter som tidligere er tatt opp møter som vanlig til undervisningsstart.

NTNU trekker også fram at alle studenter får vaksine i studiebyen i høst: Folkehelseinstituttet har lovet studiebyene at de skal få ekstra vaksinedoser i høst slik at alle studenter får ta andre vaksinedose på studiestedet.

Høstens eksamener på NTNU vil bli en blanding av hjemmeeksamener og fysiske eksamener med tilsyn.

UiT: — Planlegger for mest mulig fysisk undervisning

Dag Rune Olsen er påtroppende rektor ved UiT.

– Vi planlegger for mest mulig fysisk undervisning fra semesterstart i høst, og ser fram til igjen å kunne ønske våre studenter velkommen til UiTs studiesteder rundt om i landsdelen, sier påtroppende rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet, i følge nettsidene til UiT Norges arktiske universitet.

UiT følger anbefalingene fra myndighetene og legger opp til mest mulig fysisk tilstedeværelse og undervisning fra høsten av. Det betyr at det også planlegges for undervisning uten avstandskrav fra semesterstart.

I fellesarealer som kantiner og bibliotek vil imidlertid 1-metersregelen fortsatt gjelde.

— Vi vil selvsagt følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, enten det dreier seg om en undervisningssituasjon eller andre aktiviteter ved UiT, understreker Olsen.

Universitetet skriver at ved UiT vil gjeldende timeplan for høsten 2021 ligge til grunn. Det betyr at der det allerede er planlagt digital undervisning kan dette gjennomføres. Samtidig vil det være mulig å følge undervisningen fra oppsatt undervisningsrom, såkalt hybrid undervisning.

Fadderordningen ved UiT planlegger en kombinasjon av digitale og fysiske arrangementer ved de forskjellige campusene.

Innlandet: Planlegger for fysisk fadderuke

Også ved Høgskolen i Innlandet håper de på mest mulig fysisk oppmøte, og planlegger for fadderuke med der studenter kan møtes fysisk.

— Våre fadderledere planlegger for en fadderuke med fysisk oppmøte. Programmet for studiestart og fadderuka vil være i tråd med Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende råd og føringer for gruppestørrelser og avstandskrav, skriver høgskolen på sine nettsider.

Høgskolen skriver også at de ønsker at studentene på Høgskolen i Innlandet (HINN) skal få en god start på studiene, og de inviterer alle nye studenter ved heltidsstudiene på års- og bachelornivå til introduksjonsprogrammet INNStart, som for de aller fleste starter mandag 16. august.

INNStart varer til onsdag 18. august. Fadderuka 2021 arrangeres fra onsdag 18. august til søndag 22. august, skriver høgskolen.

Powered by Labrador CMS