Rettssak

Student krevde 700.000 kroner av fagskole – må selv betale 200.000

En tidligere student ved Noroff Fagskole saksøkte skolen for mangelfull undervisning. Nå er han dømt til å betale 193.725 kroner i sakskostnader.

En tidligere student ved Noroff har tapt søksmålet sitt mot fagskolen. Her fra deres studiested ved Møllerparken i Oslo.
Publisert Oppdatert

En tidligere student ved Noroff fagskole gikk i fjor til søksmål mot sitt tidligere studiested, Noroff Fagskole.

Studenten mente at fagskolen hadde tilbudt mangelfull undervisning, og ønsket 700.000 kroner i økonomisk kompensasjon for studieavgiften han hadde betalt og for tapte arbeidsinntekter og fremtidige inntektstap.

Saken gikk i Oslo tingrett før jul i fjor, og nå er dommen klar: Noroff frikjennes, og studenten dømmes til å betale 193.725 kroner i sakskostnader.

Fikk sparken

Studenten begynte å studere ved Noroff høsten 2020, men det ble tidlig i semesteret klart at han og flere av hans medstudenter var misfornøyde med undervisningen faglæreren tilbød i to av emnene.

Saksøkeren og medstudentene valgte å klage til ledelsen over det de mente var mangelfull undervisning, og faglæreren, som fremdeles var i sin prøvetid, ble sagt opp etter kort tid.

I påvente av en erstatter tok en programkoordinator over ansvaret for undervisningen, og etter et par uker ble en viderekommen student ansatt i en midlertidig stilling som ny lærer.

Studenten reagerte på at vikaren manglet relevant erfaring, og mente at studentene ble nødt til å stå for egen læring fordi heller ikke erstatteren var en fullgod løsning.

Dette mente studenten var mislighold av kontrakten han hadde inngått med Noroff da han begynte som student ved fagskolen, og han krevde et avslag på studieavgiften han hadde betalt i sin tid som student.

Han betalte 59.000 kroner i skolepenger per semester, og ønsket en erstatning opp mot 177.000 kroner. Det var ikke retten enig i.

Svarte natt og dag

Selv om retten er enig i at undervisningen var mangelfull fram til faglæreren ble sagt opp, mener retten at tiltakene Noroff satt inn da situasjonen ble som den ble, var tilstrekkelige.

Dommeren begrunner det med at vikaren ble hjulpet av en erfaren programkoordinator som kompenserte for den manglende relevant erfaringen til vedkommende, og at det heller ikke kom noen klager fra studentene på undervisningen til vikaren.

Retten påpeker også at vikaren var langt mer tilgjengelig enn det som forventes av en faglærer, og at vikaren svarte på meldinger sent på kvelden og om natten.

Retten bemerker også at studentenes karakterer ikke led som en følge av rokeringene.

«Etter en totalvurdering er det rettens syn at det samlede undervisningstilbudet, etter at klagen ble fremsatt i september 2020, var fagmessig og i samsvar med det studentene kunne forvente», slår retten fast.

Sa opp servitørjobb

Studenten ønsket også 523.000 kroner i kompensasjon for tapte inntekter og fremtidige inntektstap.

Studenten hadde nemlig en deltidsstilling i en restaurant som servitør, som han valgte å si opp for å bruke sin tid på studiene. Behovet for mer selvstudier var en direkte konsekvens av det mangelfulle undervisningsopplegget, mente studenten.

Retten mente derimot at det ikke var sannsynlig at studenten hadde lidd et økonomisk tap. Dommeren peker på at studenten jobbet i restauranten i en kort prøveperiode og at det ikke var gitt at han ville fått mer arbeid om han ikke hadde sagt opp selv.

Dessuten ville studenten trolig blitt permittert som følge av de store restriksjoner som ble lagt på skjenke- og serveringsbransjen kort tid senere under pandemien.

«Videre mener retten at det ikke er sannsynliggjort at det var den mangelfulle undervisningen som var årsak til at NN var ute av stand til å ha en deltidsjobb», står det i dommen.

Usikkert inntektstap

Også punktet om fremtidige inntektstap er retten uenig med studenten. Han hevdet at han fikk dårligere karakterer som en følge av den mangelfulle undervisningen og dermed vil få dårligere betingelser i fremtidige arbeidsforhold.

Retten mener det er vanskelig å anslå hvordan karakterene til studenten vil påvirke fremtidige jobbmuligheter. Det påpekes også at studenten har fått bedre karakterer enn gjennomsnittet ved Noroff.

Studentens advokat Linnéa Tereza Karlberg har ikke besvart Khronos henvendelse for en kommentar til saken.

Noroff: Skulle ikke vært i retten

Rektor ved Noroff Fagskole, Aage Alexander Foss, har følgende kommentar til Oslo tingretts dom:

— Vi er selvsagt glad for at dommen også slår fast at det ikke er hold i noen av klagene, men dette er en sak som aldri skulle vært ført for rettssystemet i utgangspunktet. Dommen er viktig i den forstand at den setter både fagskoletilsynsforskriften og fagmiljøets kompetansekrav på prøve. Det er i skolens kvalitetssystem, og i skolens studentdemokrati vi har systemer for kontinuerlig å forbedre utdanningene våre.

Powered by Labrador CMS