chatgpt 

Studenten viste til et selskap som ikke finnes. Det gjorde sensor mistenksom

Studenten ble anklaget for å jukse ved hjelp av ChatGPT, men slapp med skrekken.  

Det var blant annet to selskapsnavn som fikk sensor til å fatte mistanke om at studenten hadde jukset ved hjelp av ChatGPT. Men studenten ble ikke felt.
Publisert Oppdatert

En student ved Høgskulen på Vestlandet ble mistenkt for fusk på en mappeeksamen i et emne innenfor maritime fag. Saken ble behandlet av høgskolens nemnd for studentsaker 27. oktober.

Sensor ble mistenksom på grunn av språklige ulikheter mellom tekstene, uriktige eksempler og misvisende bruk av kilder.

Studenten viste blant annet til selskapet «Maritim Tryggleiksbyrå (MTB)». Det er et selskap som ikke eksisterer. Hvis du spør samtaleroboten ChatGPT, vil den bekrefte at selskapet er reelt, men kan ikke svare på når det ble etablert, ifølge sakspapirene.

Studenten oppga to kilder for informasjon om MTB, men kildene støttet ikke dette.

Feil navn på Det Norske Veritas 

Videre viste studenten til selskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd, med forkortelsen DNV-GL. 

Dette selskapet endret imidlertid navn i mars 2023 til Det Norske Veritas (DNV). ChatGPT viser derimot til den tidligere forkortelsen. Studenten oppga en kilde fra 1987, men på dette tidspunkt var DNV og GL to ulike selskaper.

På grunn av dette mistenkte høgskolens ekamensenhet at studenten hadde jukset med ChatGPT, subsidiært at vedkommende fusket ved å henvise til ikke-eksisterende kilder.

I sakspapirerne står det at eksamensenheten mener det «anses sannsynlig at studenten selv har funnet opp navn på organisasjonene og kildene. Studenten må derfor ha plagiert ChatGPT, og brukt verktøyet til å gjennomføre eksamen for seg.»

Den innstilte på annullering av eksamen og utestengelse i ett semester. 

Våren 2023, da eksamenen ble innlevert, var ChatGPT relativt nytt. Dette fant eksamensenheten var formildende. 

Studenten, som ble representert av en advokat, nektet for fusk. Advokaten anførte at ChatGPT er et lovlig hjelpemiddel, og at eventuell bruk av verktøyet ikke er i strid med høgskolens forskrift.

— ChatGPT er et hjelpemiddel, ikke en kilde

 Videre understreket han at det er kort tid siden DNV-GL endret navn. Gammel forkortelse brukes fremdeles på selskapets hjemmeside. Studenten har oversatt «Maritime Safety Agency (MSA)» til «Maritim Tryggleiksbyrå (MTB)». 

Ulik struktur mellom tekstene er ikke en indikasjon på at besvarelsen er utarbeidet ved bruk av kunstig intelligens, sa advokaten videre. 

Bruk av ChatGPT innebærer ikke at arbeidet er utført av «andre». ChatGPT er et hjelpemiddel, ikke en kilde. Det kan derfor ikke kreves at studenter henviser til verktøyet i sine besvarelser, argumenterte advokaten.

Derfor ble studenten frifunnet 

Nemnd for studentsaker landet på at vilkårene for å konstatere fusk ikke er oppfylt.

Den skriver at beviskravet i saker om fusk er kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Dette betyr at det ikke er tilstrekkelig at nemnda finner det mest sannsynlig at studenten har fusket.

«Tekstene i de to oppgavene studenten har levert kan gi inntrykk av at de er skrevet av ulike personer. Nemnda kan likevel ikke se bort fra riktigheten av studentens opplysninger om at NN har arbeidet mer med den ene teksten enn den andre», skriver den.

Bruk av dem gamle forkortelsen DNV-GL er heller ikke nok for å konstatere fusk, skriver nemnda. Den viser annet til at man også får opp sider, der denne forkortelsen brukes, ved et google-søk. 

Videre skriver nemnda at den erfarer at ChatGPT gir ulike svar når man spør om det ikke-eksisterende selskapet MTB.

«Nemnda kan da ikke se bort fra riktigheten av studenten sin forklaring om oversettelse fra engelsk til nynorsk».

Vedtaket om å ikke felle for fusk var enstemmig.

Endringslogg 30. november kl. 11.43: Endret beskrivelse av fagområde til «maritime fag»

Powered by Labrador CMS