studiebarometeret

Studentene bruker rekord­lite tid på studiene, men jobber stadig mer

Aldri før har det blitt målt at studentene har brukt så lite tid på studiene som i fjor. Se hvilke studenter som nedlegger mest og minst tid i studiene. 

I snitt brukte norske studenter på heltidsprogrammer i fjor 33 timer uka på studier, ifølge dem selv.
Publisert Oppdatert

Torsdag ble den årlige undersøkelsen Studiebarometeret lagt fram. Direktoratet Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har blant annet undersøkt hvor mange timer norske studenter bruker på studiene i uka.

Alt i alt oppga norske heltidsstudenter i 2023 at de bruker i snitt 33 timer i uka til å studere, inkludert både undervisning og selvstudier.

Fakta

Dette ble studentene spurt om

Studentene blir bedt om å oppgi antall timer per uke, i gjennomsnitt hittil i studiet (ikke medregnet ferie), de bruker på:

  • Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant).
  • Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta på kollokvier og annet gruppearbeid etc.).
  • Betalt arbeid.

Dette er en nedgang på en halv time fra 2022. 

Faktisk har norske studenter aldri, siden Nokut spurte første gang i 2014, oppgitt å bruke mindre tid på studiene enn i fjor. 

Jobber mer, studerer mindre 

Flere, blant annet Nokut-sjef Kristin Vinje, tror dette henger sammen med at studentene jobber mer ved siden av studiene.

— Vi ser jo at studentene jobber litt mer med betalt arbeid utenom studiene. Det er i og for seg positivt at de jobber ved siden av studiene, men hvis det begynner å bli veldig mye, så vil det være bekymringsfullt og kan gå ut over progresjonen og kvaliteten på studiene, sier hun.

I 2014 jobbet studentene i snitt 7,1 timer i uka. I fjor oppga de å jobbe 9,3 timer, som er det nest høyeste som er mål i perioden, bare slått i 2022. 

Studentene brukte i snitt rundt halvannen time mindre på studiene i 2023 enn i 2014.

 Her ser du utviklingen:

Grafikken er hentet fra Studiebarometeret 2023 (hovedrapport)

— Å lære er ingen «quick fix»

 Kristin Vinje er bekymret.

Nokut-direktør Kristin Vinje, her fra en debatt om ytringsfrihet i akademia.

— At det går ned, det bekymrer meg. For det er jo lagt opp til at dette skal være heltidsstudier, og det er ingen «quick fix» å lære, det krever tid og refleksjon. 

Oline Sæther, som er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), mener tallene viser at studiestøtten bør økes.

— At de siste års trend med at studentene bruker mer tid på betalt arbeid, og mindre på studiene, fortsetter, viser at den økonomiske situasjonen til studentene er presset. For å g oss tid og mulighet til å prioritere studiene, er økt studiestøtte nødvendig.

Tannlegestudentene brukte mest tid 

Det er store variasjoner mellom type utdanninger.

Mest tid bruker odontologistudentene. De oppga at de studerte 47,7 timer i uka, inkludert undervisning. Men dette er også studentene som har mest undervisning og andre organiserte læringsaktiviteter.

I den andre enden av skalaen er studenter på hotell- og næringslivsfag, som kun brukte 22 timer, altså under 60 prosent av en vanlig uke i arbeidslivet. 

Disse studentene er også blant de som jobber mest ved siden av studiene.

Her er hele oversikten over alle de 50 utdanningstypene i undersøkelsen:

*Omfatter læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant)

Lærerstudentene leser minst 

Det varierer også hvor mye tid studentene bruker på lesesalen. Jusstudentene brukte mest tid på å studere på egen hånd, men har relativt lite organisert undervisning. 

De som studerer til å bli grunnskolelærere, bruker minst tid på egenstudier. De er også blant dem som totalt sett bruker minst tid på studiene. 

Her er en rangering som viser hvem som bruker mest og minst tid på egenstudier (sammenholdt med antall timer undervisning).

Undersøkelsen viser også at totalt sett har norske studenter aldri brukt mindre tid på egenstudier, siden dette ble undersøkt for første gang i 2014. I snitt brukte de 18,2 timer. 

— Kjempestore forskjeller

Kristin Vinje i Nokut konstaterer at det er store forskjeller mellom type utdanninger når det gjelder tidsbruk.

— Det er kjempestore forskjeller. Hvis jeg var leder for et studieprogram, ville jeg reflektert over hvorfor studentene bruker så lite tid og hva som kan gjøres for å gjøre dem mer engasjert, sier hun.

Portrett Oline Sæther
NSO-leder Oline Sæther

Oline Sæther i NSO kommer med en oppfordring til regjeringen, før de i begynnelsen av mars skal starte arbeidet med statsbudsjettet. 

— Det er viktig at regjeringen selv prioriterer å sette av penger til økt studiestøtte, og ikke overlater det til SV.

Regjeringens støtteparti SV er i hvert fall bekymret.

— At studenter må jobbe stadig mer ved siden av studiene er bekymringsfullt, og vi risikerer et klasseskille mellom studenter som får støtte hjemmefra og de som ikke har det, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold.

— Jeg ser det i egen undervisning 

Bekymret er også leder av hovedsammenslutningen Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg. Hun er også professor ved NTNU. 

— Jeg ser det selv i egen undervisning, det er færre studenter i forelesningene nå enn tidligere. Studentene etterspør også videoopptak. En årsak til dette kan være at de må på jobb. Det er i så fall et problem om studentene må jobbe så mye at de ikke får tid til å være på campus. Det gjør den faglige dialogen mer krevende, sier hun i en pressemelding. 

76 timer i uka på studier 

Nokut har også tall på tidsbruk for hvert enkelt studieprogram. Studentene som ifølge dem selv studerte mest, er studenter på bachelor i idrett, trening og helse ved Universitetet i Sørøst-Norge. De oppga at de brukte 76 timer i uka. 

Deretter kommer bachelorstudentene i 3D-grafikk ved Høyskolen Kristiania, som rapporterte å bruke over 67 timer i uka.

Her er de ti studieprogrammene på topp. Men fordi det kan være få informanter på hvert program, og fordi mange programmer er utelatt på grunn av få informanter, bør tallene tolkes forsiktig.

Powered by Labrador CMS