Debatt oftedal, banggren, husebye

Studentene er satt på gangen av regjeringen

— Studentene i Høyre forventer at det vises tillit til den neste generasjons arbeidstakere. Det er fremtidens Norge som står på spill.

Høyres studenter mener regjeringen Støre svikter studentene og krever blant annet økt studiestøtte, økt studentvelferd og flere studentboliger .
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Før årets stortingsvalg advarte vi våre medstudenter om hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville gjøre, eller rettere sagt - ikke gjøre, dersom det ble et regjeringsskifte. Én ting kan vi si så langt – varselblinkene lyser. De startet for lenge siden.

Det kan virke som at regjeringen nekter å erkjenne realiteten: Skyhøye strømregninger, nedgang i realstipend og høy prisvekst. Legg dette sammen så kan du se hva du og regjeringen har laget, Borten Moe. Nok er nok. Vi krever handling. Nå!

Vi skal gjøre jobben deres i kunnskapsdepartementet litt enklere. Her er 5 punkter Høyres Studenter ber regjeringen levere på:

  1. Øk studiestøtten. Adderer du en rekordhøy inflasjon og ingen økning av studiestøtte, vil du kun få dårligere kjøpekraft. Vi forventer at studiestøtten øker i takt med lønns- og prisvekst, slik den gjorde i de åtte årene Høyre styrte.

  2. Øk støtten til studentvelferd. Studenter er avhengig av gode velferdstilbud. Allikevel kutter regjeringen støtten til studentvelferd. Denne trenden er nødt til å snu. Særlig nå med ny nedstenging, mer isolasjon og kalde student-hybler.

  3. Gjeninnfør jobbskattefradraget for alle under 29 år. Den største forskjellen i samfunnet er mellom de som har jobb, og de som står utenfor arbeidslivet. Ved å ha et jobbskattefradrag stimulerer man til at flere får fast jobb. Studenter som ønsker å jobbe ved siden av studiene, bør få gode muligheter til nettopp det.

  4. Bygge flere studentboliger. Etter åtte år med borgerlig regjering ble resultatet 17 650 studentboliger siden 2014, eller rundt 2.200 studentboliger i året. Da Arbeiderpartiet styrte sist var årsgjennomsnittet på rundt 1.000. Ikke la historien deres gjenta seg, Arbeiderpartiet.

  5. Fokus på psykisk helse. SHOT-resultatene er entydige, spesielt med tanke på konsekvensene av pandemien. Vi må i større grad forebygge og bekjempe psykiske skader hos studenter spesielt, og unge generelt. Hele fire av ti studenter har alvorlige psykiske skader - et skremmende og alt for høyt tall.

Studenter får omsider en liten pustepause nå som regjeringen endelig la frem en etterlengtet krisepakke, men det er fremdeles ikke godt nok. Dette landet er bygget på kunnskap og kompetanse, og dette hviler fortsatt på skuldrene til kalde, sultne og flinke studenter. Studentene i Høyre forventer at det vises tillit til den neste generasjons arbeidstakere. Det er fremtidens Norge som står på spill.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS