Debatt margareth hagen

Studentene fortjener et godt semester

For universitetene haster det med å få lettelser i tiltak, skriver Margareth Hagen.

UiB-rektor Margareth Hagen satser mer på fysisk tilstedeværelse på campus i vårsemesteret enn digital tilrettelegging.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringen skal denne uken vurdere om det skal komme lettelser i koronatiltak. Tiltak som rammer serveringsbransjen og videregående skole får stor oppmerksomhet i diskusjon om nivå på tiltak. Det kan være veldig mange gode grunner til det. Samtidig snakker veldig få om situasjonen for studentene som snart går inn i sitt tredje studieår med lange perioder med kun digital undervisning.

Dette er et stort paradoks når helse- og trivselsundersøkelse (Shot) blant studentene fra 2021 viste at 45 prosent av landets studenter sliter med alvorlige psykiske plager. En stor andel av studentene har følt seg ensomme under pandemien. I motsetning til elever i videregående skole, bor mange studenter ikke hjemme og har dermed heller ikke familie og nettverk rundt seg. Studielivet på campus og det faglige og sosiale livet der skulle være deres arena, men i to år har det i liten grad vært mulig.

Samtidig viser erfaringene at smittevernet på campus er godt. Både institusjonene og studenten tar ansvar og smitte blant studentene på dagtid og i studiesituasjonen har med få nasjonale unntak vært et marginalt problem. UiB har også på eget initiativ gjennom pandemien investert betydelige ressurser i ekstra lokaler, smittesporing, smittevernvakter og andre tiltak for å gjøre campus så tilgjengelig for studentene.

Disse tiltakene gjorde at UiB kunne gjennomføre fysisk undervisning og eksamener i så stor grad som mulig før jul. Vi ønsker også studentene tilbake til campus i starten på vårsemesteret og legger til rette for så mye fysisk undervisning som det lar seg gjøre, med åpne lesesaler og bibliotek. Samtidig gir strenge smitteverntiltak store begrensninger på mange fag sin mulighet til å tilby fysisk undervisning.

Vi registrerer nå også at nasjonalt begynner enkelte institusjoner allerede å planlegge for digitale løsninger resten av dette semesteret. Det er noe UiB ikke vil gjøre selv om vi skjønner at en del studenter også ønsker mest mulig forutsigbarhet. Vi mener det er dokumentert at de negative konsekvensene av en digital studiehverdag er langt større selv om fagmiljøene tilbyr så gode digitale løsninger som det lar seg gjøre.

Studiesituasjonen handler også om samhandling mellom mennesker, om å bygge relasjoner mellom studenter, mellom studenter og de ansatte, og om å utvikle den faglige identiteten som bare studenttilværelsen på campus kan gi.

Vi misunner ikke myndighetene som skal ta vanskelige beslutninger om nivå på smitteverntiltak, men for universitetet haster det med å få lettelser i tiltak. Det er etter min vurdering helt rimelig når man ser hvor hardt tiltakene rammer både det faglige tilbudet og psykisk helse blant studenter uten at det samtidig er dokumentert at smitte brer seg på campus i særlig omfang.

Fredag er UiB invitert til nytt dialogmøte med statsråden om håndtering av pandemien. Som rektor vil jeg der igjen gi uttrykk at det haster med å legge til rette for å komme tilbake til en mest mulig normalsituasjon for studentene og for universitetene.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS