Debatt curt rice og ina maria finnerud

Studenter er også vanlige folk

— Studentene bør inkluderes i dagpengeordningen, slik at de får kompensert bortfall av inntekt. I tillegg bør de få kompensasjon for de høye strømprisene, i stedet for en krisepakke som gir studentene mer lån.

Ina Maria Finnerud, leder av studenttinget ved NMBU
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Studentene var sårbare allerede før pandemien startet. Derfor holdt det ikke med kortvarige krisetiltak om vi skal bedre situasjonen deres.

Etter snart to år med pandemi begynner vi å få trening i å håndtere brå omstilling til nedstenging og strenge smitteverntiltak. Vi er mye bedre rustet til å ivareta studiekvaliteten i en slik situasjon nå, enn vi var for to år siden.

Vi mener studentene bør inkluderes i dagpengeordningen, slik at de får kompensert bortfall av inntekt.

Likevel er vi bekymret for hvilke konsekvenser situasjonen kan få for studentene på sikt. For det som ikke har endret seg så mye siden mars 2020, er politiske myndigheters vilje til å bedre studentenes levekår.

Pandemien har allerede gått hardt utover studentene. Studenter som begynte på høyere utdanning i 2020, og som nå er halvveis i sin bachelorgrad, har knapt opplevd hvordan det er å ha en vanlig studietid.

I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) våren 2021 oppga annenhver student at de hadde betydelige psykiske plager. Nesten halvparten av studentene sa at de ofte eller veldig ofte savnet å ha noen å være sammen med. Mange savnet også vanlige forelesninger og kontakt med faglærer.

De fleste klarte, til tross for disse utfordringene, å holde studieprogresjonen oppe – men ikke alle. Blant masterstudenter var det en dobling i frafallet, fra 7 prosent i 2019 til 14,7 prosent i 2020, ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen sier ikke noe om årsaken til frafallet, men det er sannsynlig at pandemien har spilt en rolle.

Nå er vi forhåpentligvis på vei ut av tredje runde med nedstengning. Studentene har igjen måttet tåle en digital studiehverdag, begrensninger i sitt sosiale liv og tapte inntektsmuligheter. I tillegg kommer skyhøye strømregninger, som selv folk med normale inntekter sliter med å betjene.

Regjeringen har kommet med tiltakspakker for studenter: I 2021 ble det delt ut coronamidler til universiteter, høgskolen og samskipnader for at de skulle gjennomføre ulike studentrettede ekstratiltak. På NMBU ble midlene blant annet brukt til å ansette studentmentorer, som har hatt ansvar for å følge opp studentene faglig og sosialt.

Til sammen 70 millioner sto fortsatt ubrukt mot slutten av fjoråret. De ble inndratt, men forskningsminister Ola Borten Moe har foreslått å dele dem ut på nytt ut i en krisepakke på 140 millioner som er ment å bedre studentenes situasjon i vårsemesteret. Vi er glade for at Borten Moe hørte på alle dem som ba om å få beholde coronamidlene. Det er en god start, men det trengs fortsatt flere tiltak.

Mange studenter jobber i servicebransjen, og opplevde å miste inntektene sine tidligere i pandemien. Da ble de tilbudt mer lån, for å kompensere for bortfall av inntekt. Det samme skjer nå som de skal håndtere skyhøye strømregninger: Mer lån.

Ved universitetene og høgskolene tar vi vår del av ansvaret for å gjøre situasjonen så overkommelig som mulig for studentene. Vi jobber hele tiden med å få tydelig og oppdatert informasjon ut til studentene. I tillegg opprettholder vi nøkkelarrangementer der de er mulig å gjennomføre.

Forelesere og emneansvarlige har jobbet hardt for å legge om til digital undervisning. Studentene har stort sett vært fornøyde, men alt har ikke gått knirkefritt. Vi skylder studentene å lage vanntette planer for gjennomføring av undervisning og eksamen i perioder med behov for tiltak. Vi har også ansvar for at undervisere får opplæring og kurs i hva som er vellykket digital undervisning, og hvordan man kan engasjere studenter i undervisning som foregår digitalt.

I tillegg bør studentene få opplæring i hvordan de best kan legge opp studiehverdagen når all undervisning foregår over Zoom og Teams.

Studentene har ikke fått den opplevelsen av høyere utdanning som de hadde sett for seg. Det må vi ta på alvor. Vi skal ta vår del av ansvaret for at studentene skal få det læringsutbyttet de har krav på. Men studentene trenger også at regjeringen bidrar, for at de skal få en så god studiehverdag som mulig.

Vi mener studentene bør inkluderes i dagpengeordningen, slik at de får kompensert bortfall av inntekt. I tillegg bør de få kompensasjon for de høye strømprisene, i stedet for en krisepakke som gir studentene mer lån.

Krisetider går særlig ut over sårbare grupper. Regjering og storting har sørget for flere målrettede tiltak for å bøte på konsekvensene. Likevel faller flere grupper mellom stolene, og studentene er en av dem. Støre-regjeringen har nå muligheten til å sette inn tiltak som treffer studentene bedre enn det Solberg-regjeringen klarte.

Studenter er også vanlige folk.

Innlegget ble opprinnelig publisert i VG 19.01.2022. Regjeringen kom med en krisepakke som inkluderer kompensasjon for strøm den 21.01. Dagpenger gjenstår ennå.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS