Studentøkonomi

Studentlederen slår neven i bordet: — Vi er forbannet

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, sparer ikke på kruttet og ber politikerne om å våkne etter rapport fra koronakommisjonen.

Studentleder Tuva Todnem Lund legger lite imellom når hun ber politikerne om å ta ansvar og iverksette tiltak som skal bedre situasjonen til dagens studenter.
Publisert

Onsdag denne uken kom den andre rapporten fra koronakommisjonen. I likhet med den første rapporten, som kom våren 2021, konkluderes det også nå med at pandemien har rammet studentene hardt.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, går i dette intervjuet med Khrono hardt ut mot politikerne, og ber dem prioritere studentene i tiden som kommer.

— Nå slår vi neven i bordet. Vi er forbannet, kommer det kontant fra studentlederen.

Overhodet ikke overrasket

Lund forteller at verken hun eller «resten av Student-Norge» er overrasket over konklusjonen i rapporten fra koronakommisjonen.

— Overhodet ikke. Vi har kjent på dette siden 12. mars 2020. Det har vært knallhardt å være student. Vi har bodd trangt, hatt dårlig råd og vi har falt utenfor støtteordningene som har favnet resten av samfunnet. Mens alle andre har fått støtte, har vi fått lån. Vi har vært leie lenge nå, og nå får nok være nok. Vi er forbannet over at det ikke tas grep, sier Lund.

— Politikerne må rett og slett våkne. Forventningene våre nå er at studentene prioriteres tydelig i tiden som kommer, sier Lund, og fortsetter:

— Det må tas grep både innenfor studentfrivillighet, økonomi og psykisk helse. Vi er lut leie av å stå i siste rekke og nedprioriteres. Det har kommet mange fine ord fra politikerne gjennom pandemien, men nå trenger vi at de faktisk prioriterer oss når de lager budsjettene sine.

Studiestøtte mest akutt

Studentlederen mener at det mest akutte behovet er studiestøtte. Hun viser blant annet til at prisstigningen i samfunnet er kraftig, at rentene øker og at strømprisene fortsatt er høye.

Politikerne snakker ofte om at studietiden var den beste tiden i livet deres, men det er en virkelighetsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Nå må det tas kraftig tak.

Tuva Todnem Lund, leder Norsk studentorganisasjon

Og mens det generelle lønnsoppgjøret i år kom på 3,7 prosent, øker studiestøtten med bare 2 prosent.

— Vi taper kjøpekraft nok en gang, sier Lund, som forteller at hun stadig hører historier om studenter som må slutte å studere fordi det rett og slett er for dyrt.

— For mange blir deltidsjobben de må ha for å overleve såpass omfattende at den til slutt blir umulig å kombinere med det å være student. Flere har også blitt tvunget til å forlate studiestedet og flytte hjem til foreldrene sine, sier hun, og fortsetter:

— Det haster virkelig å ta tak i disse utfordringene. Forstår ikke politikerne at det vil være en investering for fremtiden og en investering i kompetanse? spør Lund, før hun svarer seg selv:

— Signalene vi har fått tyder dessverre ikke på det.

Studentfrivillighet

Når det gjelder studentfrivilligheten er det liten tvil om at denne har fått seg en støkk gjennom drøyt to år med pandemi. Tuva Todnem Lund synes det er merkelig at politikerne ikke ønsker å satse mer på dette.

— Studentfrivillighet må være den billigste investeringen man kan gjøre for å skape kulturelle møteplasser. Vi opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å rekruttere frivillige, og vi sliter med å komme tilbake til normalen. Det finnes ingen «quick fix» på dette, men generelt sett må det legges mer til rett for at studenter kan få spillerom til å bidra mer. Også dette henger sammen med økonomi, sier Lund.

Et klart krav fra NSO er at studiestøtten skal justeres i tråd med grunnbeløpet i folketrygden, slik at man på en mer automatisk måte «henger med» i den økonomiske utviklingen i resten av samfunnet.

— Dersom studiestøtten hadde vært tilknyttet folketrygden, hadde vi sluppet å ta denne kampen hvert år. I dag er vi avhengige av politisk velvilje for å få en liten justering, som ofte ikke er nok. Å knytte studiestøtten til grunnbeløpet vil sikre oss en forutsigbarhet som er ganske langt unna det som er tilfelle i dag, forklarer Lund, som også trekker frem dagpengeregelverket som «helt håpløst» for studenter slik det er i dag.

— At man skal risikere å stå fullstendig på bar bakke dersom man mister deltidsjobben sin fordi man er student, er bare uhørt. Dette har vi sett utallige eksempler på under pandemien, og som egentlig alltid har vært problematisk, og som politikerne har snakket om, men som de har vist liten vilje til faktisk å gjøre noe med, sier Lund, og legger til:

— Det er jo forskjellsbehandling, rett og slett.

Psykisk helse

Et annet punkt Lund mener det er blitt gjort altfor lite med er studenters psykiske helse. De siste årene har flere undersøkelser vist at den psykiske helsesituasjonen blant studenter og andre unge voksne blir stadig verre.

— Mange politikere har sagt at «nå skal det satses» og at «situasjonen er uholdbar». Altså, vi har hørt dette tusenvis av ganger de siste årene, men vi savner den virkelig markante satsingen. Vi trenger en studenthelsemelding som kartlegger hvordan og hvorfor vi har havnet i den situasjonen som vi står i nå. Det er bare gjennom en skikkelig karlegging at vi kan ta lærdom og finne ut hvordan vi skal snu situasjonen. Vi vet at studenter har det skikkelig kjipt. Nå må Stortinget gjøre en innsats for å finne ut hvorfor.

— Dette har vi bedt om i mange år. Det har riktignok skjedd noe, men det det som har blitt gjort er mest kortsiktige og midlertidige grep. Vi ser at psykologkøene blir lengre og lengre. Når skal det snu, spør Lund.

Hun mener det er på høy tid med en skikkelig studentrevolusjon. Hun sier at pandemien nærmest har vært til hjelp med tanke på å få satt søkelys på utfordringene og at flere har fått øynene opp for hvordan det egentlig er å være student i Norge i dag.

— Politikerne snakker ofte om at studietiden var den beste tiden i livet deres, men det er en virkelighetsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Nå må det tas kraftig tak, tordner Tuva Todnem Lund.

Powered by Labrador CMS