Debatt pinar heggernes

Student­medarbeider må bli en egen stillings­kategori

Gitt den store mengden studentmedarbeidere som er i arbeid hvert eneste semester, bør disse ha en stilling som er fleksibel og enkel å administrere og ikke telle som midlertidighet.

Prorektor ved Universitetet i Bergen, Pinar Heggernes, peker på mange fordeler ved å jobbe deltid på campus under studietiden. Bildet er fra semesterstart ved UiT høsten 2011.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Midlertidighet i akademia er et stadig aktuelt tema, som institusjonene jobber systematisk med for å redusere. En gruppe som ikke passer i dette systematiske arbeidet, er studentmedarbeidere.

Å jobbe deltid på campus under studiene er et godt grep for selv å lykkes med studiene. Ved å være læringsassistent og hjelpe medstudenter med øvingsoppgaver, laboratorieaktivitet og ferdighetstrening, ved å lede seminargrupper og kollokviegrupper, får en student bedre læring selv. Ved å være mentor for medstudenter og jobbe med informasjonsarbeid, får en student bedre verktøy og står selv sterkere til å mestre sin egen studiehverdag.

Ved arbeid på campus får en student sterkere tilknytning til studiestedet sitt og tilbringer mer tid der, sammenlignet med en tilfeldig deltidsjobb utenfor. En får verdifull opplæring i de oppgavene en skal utføre på campus og god praksiserfaring som er med på å gi god arbeidslivsrelevans og bygge en sterkere CV for fremtidig arbeidsliv.

Studentmedarbeidere er ytterst viktige for at en utdanningsinstitusjon skal lykkes i å ivareta studentenes mestring, gjennomføring og psykiske helse. Dette er også anerkjent av Kunnskapsdepartementet som oppmuntrer denne aktiviteten og har tildelt midler for økt slik aktivitet spesielt under pandemien.

Alt dette er sterkt ønsket av institusjonene og studentene, samt heiet på av Kunnskapsdepartementet. Det er helt enkelt vinn – vinn for alle parter.

Problemet er at vi ikke har gode stillingskategorier som er tilpasset denne aktiviteten. Studenters arbeid er naturligvis deltid og midlertidig. De skal jobbe på campus kun så lenge de er studenter, og det er ikke sikkert at en student ønsker å jobbe hvert eneste semester. Den måten studentmedarbeidere lønnes på i dag utgjør en unaturlig del av midlertidighetsstatistikken.

Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil se strengere på midlertidighet i akademia. Det varsles at «Regjeringen vil vurdere Universitets- og høgskolelovens bestemmelser om midlertidighet.» Det er bra. Vi trenger en egen stillingskategori for studentmedarbeider som tillater studenter midlertidig deltidsarbeid på campus så lenge de er studenter ved samme lærested.

Gitt den store mengden studentmedarbeidere som er i arbeid hvert eneste semester, bør denne kategorien være fleksibel og enkel å administrere. Utdanningsinstitusjonene har lang tids erfaring med studentmedarbeidere og vi bistår gjerne i utformingen av stillingskategorien.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS