Debatt silje wilhelmsen og julie ytre-eide

Hvorfor bruker vi ikke lærings­assistenter mer?

Studentopplevelsen er at avstanden mellom undervisere og studenter ofte er stor. De kjenner ikke til hverandres hverdag, og forstår ikke hverandres utfordringer.

Studenter trenger deltidsjobber, og hva er vel bedre enn å få arbeidserfaring samtidig som vi styrker vår egen faglige kompetanse? spør studentene Julie Ytre-Eide og Silje Wilhelmsen, som ønsker mer bruk av studentassistenter i undervisningen
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I sommer har vi jobbet med å lage undervisningsvideoer i samarbeid med faglærere. Sommerjobben, muliggjort av koronamidler fra regjeringen, har gjort oss bedre i faget, utviklet undervisningskvaliteten og gjort underviserne tryggere på sin egen undervisning. Vi vil derfor slå et slag for at flere studenter ansettes som læringsassistenter, også etter korona!

UiO har som mål å utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden. Vi har aldri hatt en sommerjobb hvor vi har tilegnet oss så mye forskjellig kunnskap – både faglig, men også om arbeidslivet. Jobben vår gikk ut på å filme undervisere ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, og gi tilbakemelding på innhold og utforming av videoene.

I starten var det rart å skulle gi tilbakemelding til undervisere som har mye mer erfaring enn oss. Men dette er jo poenget. Det er nok lettere for oss å oppdage forbedringspotensiale, enn for undervisere som allerede har forståelse for faget. Etter hvert ble vi varmere i trøya, og vi opplevde at underviserne etterlyste og satte stor pris på tilbakemeldingene vi ga.

Det å oppleve at tilbakemeldingene våre ble verdsatt og bidra til at undervisernes forklaringer ble mer studentvennlige, var svært motiverende og vi så tydelige resultater. Etter hvert som vi utviklet relasjoner til underviserne, fløt samspillet bedre og vi så effekten dette hadde på undervisningskvaliteten.

Undervisning er ikke noe statisk, det er ikke alltid enkelt å forutsi hva som fungerer eller ikke. Tvert imot er undervisning noe som stadig bør utvikles, forbedres og tilpasses for både dem som holder undervisningen og dem som mottar undervisningen. Undervisning er så mye mer enn bare informasjonsgiving.

Studenter er ikke ferdig utdannet undervisere – vi trenger opplæring. Men det gjør også undervisere. Vi kan lære av hverandre, og i tillegg vil vi bidra med et sårt etterlengtet mangfold i fagmiljøene på universitetet. Vi studenter er nysgjerrige og stiller spørsmål ved det etablerte. Dermed kan vi bidra til innovasjon og utvikling gjennom engasjement og arbeidsvilje.

Studenter trenger deltidsjobber – så mange som over 70 prosent jobber ved siden av studienet. Samtidig vil regjeringen at universitetene skal satse på arbeidsrelevans – hva er vel bedre enn å få arbeidserfaring samtidig som vi styrker vår egen faglige kompetanse? Dette vil gjøre studiehverdagen mulig, og i tillegg sørge for at studentene får utnyttet og utviklet den kunnskapen og de ferdighetene de sitter på som kan være en stor ressurs for universitetet.

Studentopplevelsen er at avstanden mellom undervisere og studenter ofte er stor. Dette er ikke så rart når vi knapt ser hverandre utenfor undervisningen. Studenter og undervisere kjenner ikke til hverandres hverdag, og forstår ikke hverandres utfordringer.

Ved å jobbe sammen kan vi bidra til å tette dette gapet. Dette tror vi også vil gjøre det lettere for alle studenter å gi tilbakemelding til sine undervisere. Foreleserne vil forhåpentligvis også kunne forstå tilbakemeldingene bedre, fordi de har fått innblikk i studentperspektivet gjennom læringsassistentene.

Utvikling skjer når to ulike parter møtes til diskusjon med åpent sinn og en nysgjerrig holdning. Flere læringsassistentstillinger vil bidra til dette, og undervisningskvaliteten forbedres. Som de syv meritterte underviserne fra syv ulike fakulteter under UiO sier:

«God utdanning handler ikke bare om kunnskap. Det handler om å skape en kultur hvor studentene deltar aktivt og samarbeider både i og utenfor undervisningen.»

Vi håper også at dette vil bli læringsmiljøets år! Effektene er positive for studentene som jobber, for underviserne som får hjelp og innsikt i det ønskede studentperspektivet, og alle de andre studentene som drar nytte av økt studiekvalitet.

Vi stiller oss spørsmålet: hvorfor brukes ikke læringsassistenter mer? Vi ble ansatt fordi universitetet fikk ekstra midler til å ansette nettopp studenter i faglige stillinger og utvikle undervisningen under korona. Vi håper at dette er et tiltak som vil videreføres og satses på fremover – til det beste for studentene, underviserne og universitetet som helhet. Det må settes av øremerkede midler til dette i budsjettene. Staten må jobbe for det, og universitetene må gjøre alt de kan for å tilrettelegge for det.

Les også:

Les flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS