campus romerike

Styrekritikk av Kjeller-prosess

Usikkerheten om hvor OsloMets fagmiljøer på Kjeller skal være fra sommeren 2023 skaper stor uro internt, ifølge styremedlemmer.

Styret ved OsloMet på omvisning i lokalene på Kjeller rett for koronakrisen inntraff. Instituttleder Einar Stoltenberg viser styret lokalene til produktdesign.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet-styret vedtok 12. mars å la være å inngå en framforhandlet leieavtale om å bli på Kjeller og i stedet finne annen lokalisering på Romerike.

På styremøtet torsdag 10. september kom ansattrepresentanter i styret med tydelig kritikk av prosessen.

— Jeg er i litt stuss og også bekymret over tidsaspektet, for det er ikke lang tid igjen. Jeg forstår at koronasituasjonen gjorde at ledelsen sikkert måtte håndtere det som førsteprioritet rett etter styremøtet 12. mars, men jeg synes virkelig vi kunne ha rasket på litt her, sa Hege Bergersen.

— Det føles som om prosessen har stoppet opp i påvente av et eller annet som jeg ikke vet hva er. Styrevedtaket fra mars er jo veldig klart, så jeg stiller meg undrende til hva vi holder på med, sa hun videre.

Ansattrepresentantene Hege Bergersen og Einar Braathen er bekymret over framdriften i arbeidet med å finne et alternativ til Kjeller på Romerike.

Legger flytteplaner

Hun fortalte videre at det pågår interne prosesser ved fakultetene, som forbereder seg på å flytte ut fra Kjeller.

— Det foregår interne prosesser som skaper enorm uro. Fakultet for helsevitenskap forbereder seg på at det er mulig de må flytte midlertidig fra Kjeller til Pilestredet og flere fakulteter er i gang med lignende prosesser. De må vite hva de skal planlegge for, og det ganske raskt, sa Bergersen.

«Brudd med vedtaket»

Ansattrepresentant Einar Braathen mente det foregår prosesser som er i strid med det styret vedtok i mars.

— Noen av oss ansattvalgte har notert med litt undring at - jeg tror det er to fakulteter - der dekanene har satt i gang prosjekter med sikte på samlokalisering i Pilestredet. Jeg kan ikke forstå annet enn at det er fullstendig brudd med vedtaket i mars, og jeg forventer at rektor strammer inn der, sa han.

Bekymringen kom opp under rektors orienteringer til styret, rett før styret skulle orienteres bak lukkede dører om søksmålet fra gårdeier Hemfosa på Kjeller. Hemfosa har stevnet OsloMet for retten og krever erstatning for 20 års husleie.

Det foregår interne prosesser som skaper enorm uro.

Hege Bergersen, styremedlem OsloMet

Rice avviser kritikken

Curt Rice avviste at det er manglende framdrift i arbeidet med å avvikle Kjeller og finne ny lokalisering på Romerike.

— Jeg har ikke tenkt å skylde på korona i det uendelige, men jeg mener at vi har hatt bra fremdrift, sa han og viste til at en prosjektleder akkurat er kommet på plass.

Rice viste videre til at styret skal skal diskutere saken på et seminar i oktober.

— Vi må diskutere økonomi, hva som menes med en fullverdig campus, og hva som er visjonen for vår tilstedeværelse på Romerike, som er kompatibel med utviklingen som har vært siden mars. Verden blitt litt annerledes siden mars, ikke minst hvordan vi ser på rom. Dette er ikke bare en flytteprosess for de som er på Kjeller; men vi skal se helhetlig på OsloMets virksomhet, sa han.

Rice forsikret at administrasjonen er i gang med å implementere styrets vedtak og at OsloMet skal ut av Kjeller sommeren 2023.

— Jeg respekterer at det ser annerledes ut fra forskjellige ståsteder, men vi jobber intenst og målrettet med å få det på plass, sa han.

Jeg har ikke tenkt å skylde på korona i det uendelige, men jeg mener at vi har hatt bra fremdrift.

Curt Rice, rektor OsloMet

Bekymring i fagforeningene

På møtet med fagforeningene 3. september utdypet Rice hva han mener med at «vi tenker annerledes på rom» etter at koronakrisen inntraff:

«Verden har blitt annerledes det siste året, og at den situasjonen vi har blitt satt i også påvirker hvordan vi tenker på plass og rom. Vi må derfor diskutere hvordan vi skal håndtere dette, og hvordan vi skal utnytte de lokalene vi har på best mulig måte. Det er et krav fra myndighetene at virksomheter skal være arealeffektive og bærekraftige både miljømessig og økonomisk», sa han ifølge referatet fra det sentrale IDF-møtet (informasjons-, drøftings og forhandlingsmøte mellom universitetsledelsen og fagforeningene).

Fagforeningene er bekymret for arbeidet med ny campus Romerike, kom det fram på møtet.

Forskerforbundet viste til at to av fakultetene som har virksomhet på Kjeller i dag har forberedt saker for sine fakultetsstyrer om samlokalisering i Pilestredet og spurte om ikke dette kan gjøre arbeidet med Campus Romerike vanskelig.

Til dette svarte Rice at vedtaket i universitetsstyret har to hovedmomenter – å avslutte på Kjeller, samt hvordan OsloMet skal være til stede på Romerike fremover.

«Ingen av fakultetene kan forutsette at de ikke skal ha noe virksomhet på Romerike, men inntil Campus Romerike er avklart må fakultetene planlegge for avvikling av bruken av Kjeller-bygget og finne en løsning i den bygningsmassen vi har», svarte han ifølge referatet.

NTL etterlyste mer og regelmessig informasjon om saken i IDF, og viste til at mangel på informasjon skaper rom for spekulasjoner. Til det svarte Rice at saken i det videre settes opp som fast punkt til IDF- møtene, og at prosjektleder gis oppgaven med å redegjøre i møtene. Rektor vil også være til stede, het det.

Powered by Labrador CMS