Debatt forskningsrådets styre

Styret står fullt og helt bak Forskningsrådets økonomistyring

Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Det avgåtte styret for Forskningsrådet står bak økonomistyringen som er gjort, skriver de i dette innlegget.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes kaster styret i Forskningsrådet. Under følger styrets samlede respons:

Styret i Forskningsrådet har forvaltet og bevilget forskningsmidler for å sikre en stabil og langsiktig finansiering av norsk forskning. Forskningsrådet har tatt utgangspunkt i forvaltning av hele forskningsporteføljen med midler og styring på tvers av departementer. Dette for å kunne gi en langsiktighet knyttet til forpliktelser over 4–5 år i kombinasjon med ettårige statsbudsjetter.

Tallene det vises til reflekterer ikke denne praksisen og viser derfor heller ikke den reelle finansielle situasjonen. Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Styret står fullt og helt bak forskningsrådets økonomistyring, og mener den er god og forsvarlig. Noe som også bekreftes av Riksrevisjonens siste revisjon helt uten merknader, fra april 2022.

Vi tar statsrådens beslutning til etterretning. Det har vært fire spennende år der vi har fått være en del av arbeidet for å fremme forskning og innovasjon gjennom stabile og langsiktige rammevilkår, slik at vi i Norge kan møte de store samfunnsutfordringene på en kunnskapsbasert måte.

Vi er imponert av de gode resultatene som er oppnådd i norsk forskning, og ønsker at det jobbes videre med å utvikle et forutsigbart og kraftfullt forskningssystem for fremtiden.

Innlegget er signert Forskningsrådet styremedlemmer:

 • Hilde Tonne, konsernsjef Statnett, Oslo, styreleiar
 • Kenneth Ruud, administrerende direktør FFI, Tromsø, nestleiar
 • Jan Magnus Aronsen, Førsteamanuensis UiO, Oslo
 • Eli Aamot, konserndirektør SINTEF, Trondheim
 • Karianne Melleby, administrerende direktør Storskogen Norge, Oslo
 • Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet UiO, Oslo
 • Pinar Heggernes, prorektor for utdanning og digitalisering UiB, Bergen
 • Kirsti Hjemdahl, dagleg leiar, Stiftelsen Cultiva, Kristiansand
 • Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola, Sverige
 • Eimund Nygaard, adm.dir. Lyse, Stavanger
 • Lars Harry Vorland, professor em., tidl. adm.dir. Helse Nord RHF, nå pensjonist, Tromsø
 • Eirin Isaksen Winsnes (dei tilsette sin representant)
 • Lena Cappelen Endresen (dei tilsette sin representant)

Les også:

Følg fleire debattar i akademia på Khronos meiningsside

Powered by Labrador CMS