Debatt børresen, storsul, sivertsen, røeggen

Sustainability er ute av listen over godkjente tidsskrifter

Kritisert topptidsskrift med 1600 norske bidrag i 2021 rykker inn i gråsonen.

Etter fjorårets innføring av det såkalte nivå x for tidsskriftspublisering er de første sakene nå ferdig behandlet. Publisering i tidsskriftet Sustainability vil ikke lenger være poenggivende, skriver innleggsforfatterne.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I en voksende flora av tidsskrifter er det stadig viktigere å vurdere hvilke tidsskrifter som har gode redaksjonelle rutiner som fremmer høy forskningskvalitet.

For et år siden innførte vi derfor et nivå X for såkalte gråsonetidsskrifter der det var stilt spørsmål ved kvaliteten. Nå har de første sakene blitt behandlet og tidsskriftet Sustainability vil fra 2023 ikke lenger være poenggivende.

Sustainability er et av de store gråsonetidsskriftene. Tidsskriftet ble i 2021 verdens fjerde største med 14.000 vitenskapelige artikler på ett år. Av disse var 160 artikler fra Norge. Tidsskriftet har fått kritikk både her i Khrono, og i den internasjonale forskningslitteraturen. Også det nasjonale publiseringsutvalget har mottatt mange bekymringsmeldinger.

Det nasjonale publiseringsutvalget beslutta derfor 1. september 2021 å sette Sustainability på nivå X med tanke på å vurdere om det burde tas ut av nivå 1 og ikke lenger være poenggivende. For å vurdere tidsskriftet har Nasjonalt publiseringsutvalg innhenta råd fra bredden av nasjonale fag, og særlig fra natur- og samfunnsvitenskapene som publiserer mest i tidsskriftet.

Konklusjonen er at tidsskriftet har betydelige kvalitetsutfordringer. Det tas derfor ut av registret over anbefalte publiseringskanaler fra og med 2023. Vedtaket ble fattet 4. mai 2022 og kan leses her:

«NPU er opptatt av å fremme kvalitet på nivå 1. Tidsskriftene i registeret over godkjente publiseringskanaler skal være anbefalelsesverdige fordi de har gode redaksjonelle rutiner som bidrar til forskningskvalitet. Vi samarbeider med 80 fagorganer om dette. Norske forskere i alle fag gir oss råd i tvilstilfeller.

I 2021 etablerte vi nivå X for å skape bredere oppmerksomhet og diskusjon om enkelte slike tvilstilfeller. Dette er et ledd i vår langsiktige strategi for å sikre kvalitet på nivå 1. Tvilstilfellene gjelder ofte tidsskrifter som publiserer raskt mot betaling. Sustainability er ett av dem.

Dette tidsskriftet har seksdoblet sitt årgangsvolum i løpet av fem år og ble i 2021 verdens fjerde største tidsskrift med en årgang på nesten 14,000 vitenskapelige artikler. Mye av volumøkningen skyldes særhefter med eksternt rekrutterte redaktører. Tidsskriftet publiserer all slags forskning fra alle fag. Bærekraft er oftest ikke et tema.

Tvilstilfellene gjelder ofte tidsskrifter som publiserer raskt mot betaling. Sustainability er ett av dem.

Det nasjonale publiseringsutvalget

Vi har mottatt mange bekymringsmeldinger om Sustainability fra norske forskere, blant annet om mangelfull fagfellevurdering, publisering før avsluttet fagfellevurdering, publisering før språkvask, og manglende kommunikasjon mellom forfatter og redaksjon. Bekymringene har også kommet til uttrykk i norske medier.

Av samme grunner er tidsskriftet internasjonalt omstridt blant forskere og problemene med tidsskriftet er dokumentert i flere studier. Sustainability har lenge vært det mest omtalte tidsskriftet på nivå X. Siden alle fag publiserer i tidsskriftet, har NPU hentet råd i hele bredden, men også sørget for særlig grundig diskusjon i natur- og samfunnsvitenskapene, som oftest publiserer i tidsskriftet.

På dette grunnlaget har NPU besluttet å ta tidsskriftet ut av registeret over godkjente kanaler. Vi er klar over at det finnes tidsskrifter i kanalregisteret med lignende kvalitetsproblemer. Vi arbeider videre med disse ut fra vår målsetting om kvalitet på nivå 1.

For å markere denne ambisjonen tar vi nå ut ett tidsskrift som er mye brukt i alle fag. Vedtaket gjelder fra og med 2023 og får ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket skal ikke oppfattes som en nedvurdering av artikler som allerede er innsendt til eller publisert i Sustainability.

Tidsskrifter med tvilsom publiseringspraksis kan også utgi artikler av høy kvalitet og vitenskapelig betydning. Men tidsskriftene i kanalregisteret skal være generelt anbefalelsesverdige og gi en god retning for publiseringsmønsteret.»

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS