strøm

SV og Frp vil gi ny strøm­pakke til studentene

SV og Frp tar til orde for strømstøtte til studenter. — Det er åpenbart at regjeringen ikke tar innover seg hva vanlige folk opplever, sier Frps Himanshu Gulati.

Himanshu Gulati (Frp) mener studentene trenger en egen ordning så lenge regjeringen ikke følger Frps forslag om en makspris på 50 øre.
Publisert

Onsdag opplyste Kunnskapsdepartementet at det på nåværende tidspunkt «ikke er aktuelt å vurdere ekstra støtteordninger» for studenter.

Det reagerer leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam, på.

— Det er klart at vi reagerer på at regjeringen ikke anerkjenner at de høye strømprisene går hardt utover studentene, og det overrasker meg at de tillater seg å være så kontante i svaret når vi har vært veldig tydelig på at studentene økonomi er sårbar.

Strømstipendet kom i vinter som en engangsutbetaling på 3000 kroner for studenter og kom i tillegg til den ordinære strømstøtten som alle med strømutgifter fikk.

— Vi vet at studenter ofte faller utenfor de ordningene som skal treffe alle. At regjeringen ikke har studentene i bakhodet når de utformer disse løsningene, bekymrer meg, sier Dam.

Støtter studentene

Nå får hun støtte av Frp og SV. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp), Himanshu Gulati, mener det er åpenbart at studentene bør få en egen strømordning.

— Noe må gjøres, og det er åpenbart at regjeringen ikke tar innover seg hva vanlige folk opplever. Frp har foreslått en makspris på 50 øre per kilowattime, men så lenge det ikke er innført, mener vi studenter bør ha en egen ordning, sier Gulati, som er medlem av utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget.

Både Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt og KrF har forlangt at Stortinget hasteinnkalles før ferien er over for å få på plass nye strømtiltak.

Gulati mener det vil være en stor fordel hvis regjeringen selv la fram en løsning for studentene.

— Det er veldig uforutsigbart når løsningene kommer ad hoc, sier han.

Vil også ha langsiktig ordning

Andreas Sjalg Unneland, tidligere leder av Sosialistisk Ungdom, nå stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti.

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Andreas Unneland, sier at partiet kommer til å jobbe for både kortsiktige og langsiktige løsninger i budsjettforhandlingene denne høsten.

— Strømstøtten i vinter var en kortsiktig løsning. Nå ser vi at de høye strømprisene vedvarer, og vi jobber for at studentene skal bli inkludert i ordningene som kommer. Men vi må ha kortsiktige og langsiktige løsninger Vi var fornøyd med å få på plass en ordning i vinter der studentene fikk et stipend, og ikke et lån, men vi må ha langsiktige løsninger også, sier han.

Høyre: Øk studiestøtten

Høyre går ikke inn for en egen strømstøtteordning for studenter, men tar til orde for å øke studiestøtten.

— Vi ønsker å øke studiestøtten utover den generelle prisstigningen i samfunnet, og så har vi også foreslått at studenter bør få muligheten til å ta opp mer i studielån dersom de ønsker det. Vi ser for oss at en slik mulighet også vil være nyttig i møte med høye strømpriser, sier Kari-Anne Jønnes, som er medlem av utdanning- og forskningskomitéen,

— Hva slags løsninger mener Høyre kan være gode? Kan et generelt strømstipend som man så i vinter være en god løsning?

— Vi har ikke diskutert hvordan det bør løses, men regjeringen har et ansvar for å helhetlig vurdere situasjonen til ulike grupper i samfunnet. Senest i går tok Høyre til orde for å øke strømstøtten til 90 prosent over 70 øre allerede fra september. Dersom regjeringen følger opp vårt forslag så vil det også komme studentene til gode.

Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant for Høyre.

Trenger egen støtte

Foruten strømstipend til studentene mener Norsk studentorganisasjon at studentsamskipnadene bør få en egen kompensasjonsordning.

— De høye strømprisene fører til at studentsamskipnadene er nødt til å justere opp leieprisen for å kompensere for strømutgiftene. Det betyr at studentene ender opp med å betale regningen igjen. Vi mener derfor at studentsamskipnadene bør få en strømpriskompensasjon for å sikre at studentene ikke må ta regningen, sier Maika Godal Dam.

I vinter tok leder av Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen, til orde for en egen kompensasjonsordning for samskipnadene. Den gang kom samskipnadene med i regjeringens ordning for borettslag og sameier.

Stormoen er positiv til NSO-leder Dams utspill, men han mener strømstipend er en bedre ordning dersom formålet er å hindre at høye strømpriser påvirker studentenes økonomi.

— Strømsituasjonen er utfordrende, og uansett hvor mye regjeringen kompenserer, vil man aldri komme ned på nivået vi hadde før med en fastprisavtaler til 25 øre kilowattimen. Når vi skal inngå nye avtaler, vil det oppstå et gap som vil øke leieprisene på studentboligene, sier Stormoen.

Han viser også til at samskipnadene er spredt rundt i landet. Mens samskipnadene i øst, sør og vest har store utfordringer med strømprisene, har ikke samskipnadene i nord lignende problemer.

Powered by Labrador CMS