Nesna

SV reagerer på Asheims tidsbruk i Nesna-saken

Kontroll- og konstitusjonskomitéen møtes i dag for å vurdere om Nesna-nedleggelsen er i tråd med Stortingets vedtak.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) blir beskyldt for å komme med «ikke-svar» om Nesna-nedleggelsen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Før jul ble det klart at Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget skal vurdere om Nord universitets nedlegging av Nesna er i tråd med Stortingets egne vedtak.

SVs Mona Fagerås var blant dem som ønsket å vite om nedleggelsen av utdanningstilbudet på Nesna er i tråd med Stortingets hensikter. Hun viste til Stortingets vedtak om strukturreformen for høyere utdanning der det heter at sammenslåing av institusjoner ikke skulle medføre nedleggelse av studiesteder.

Komitéen stilte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim tre spørsmål i desember.

1. På hvilken måte er nedleggelsen av Campus Nesna i tråd med Stortingets intensjoner slik de fremkommer i forarbeidene for strukturreformen, jf. Meld. St. 18 (2014-2015) og Innst. 348 S (2014-2015), og eventuelt andre relevante vedtak?

2. Hvordan har styret ved Nord universitet ivaretatt forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt etter § 17 i forvaltningsloven i vedtaket om nedleggelsen av Campus Nesna?

3. Hvilken rettslig kompetanse og hjemmel har styret ved Nord universitet hatt til å gjennomføre nedlegging av Campus Nesna og oppsigelse av leieavtalen med Statsbygg? Vi ber om all relevant korrespondanse og dokumentasjon om saken.

— Bedre kvalitet

Like før julaften svarte Asheim skriftlig på spørsmålene.

Les hele svaret her.

I sitt svar til det første spørsmålet skriver Asheim at «sammenslåingene som regjeringen vil gjennomføre, gjelder institusjoner, ikke studiesteder».

Han utbroderer ved å skrive at Universitets- og høyskoleloven «slår fast at styret for en institusjon har ansvar for å legge strategien, fastsette organiseringen og disponere ressursene».

Videre viser Asheim til stortingsmeldingen om strukturreformen «der to eller flere institusjoner som har små miljøer innenfor samme eller tilgrensende fagområder, vil det ofte være mest hensiktsmessig å samle disse ved én institusjon».

Asheim mener nedleggelsen er i tråd med strukturreformen.

«Det er styret for Nord universitet som har fastsatt organiseringen av universitetet. Styret har vist til at nedleggelsen av studiested Nesna er del av en samlet omorganisering for å få utdanning og forskning av bedre kvalitet i tråd med samfunnets behov».

Et annet moment Kontroll- og konstitusjonskomitéen ønsket besvart var spørsmålet rundt oppsigelsen av leiekontrakten med Statsbygg.

I sitt svar presiserer Asheim at Statsbygg og Nord universitet «er del av rettssubjektet staten».

«Leiekontrakten mellom virksomhetene er et internstatlig forhold (...) Det er ikke en juridisk bindende avtale, siden det kun er en part (staten). Leieforholdet kan derfor ikke sammenlignes med ordinære leieforhold mellom to ulike parter, der oppsigelse krever et rettslig grunnlag».

— Ikke imponert

Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomitéen, Freddy Øvstegård (SV), er ikke imponert over svarene Asheim har gitt i saken.

— Svaret er tidenes God dag, mann! - Økseskaft. Svaret til Asheim bringer ingenting nytt eller nyttig i denne viktige saken. Det synes jeg er skuffende.

Han mener Asheim unngår å svare på kjernen i spørsmålene komitéen har stilt.

— Med tanke på hvor viktig saken er for folk på Helgeland og i Nordland, og med respekt for Stortinget, burde statsråden ha turt å gå mer inn i kjernen av det komitéen har spurt om. Dette er et klassisk ikke-svar.

Øvstegård mener særlig svaret Asheim har gitt om leieavtalen med Statsbygg er skuffende.

— Dette svarer han ikke på i det hele tatt, og det er et av kjernespørsmålene i saken.

Senterpartiets Nils T. Bjørke er også medlem av Kontroll- og konstitusjonskomitéen. Han mener den største utfordringen i saken er at Asheim har et stortingsflertall i ryggen.

— Senterpartiet var det eneste partiet som var imot å gi høgskolestyret fullmakt i denne saken. Vi så at det kom til å bli et stort problem, og det viser at det er politikere som bør bestemme i spørsmål der det er snakk om lokasjoner og kampen om kvalifisert arbeidskraft i distriktene.

Trolig utsatt én uke

Nesna-saken er satt opp på agendaen for tirsdagens møte i Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget, men Øvstegård forteller at komitéen har ennå ikke mottatt alle relevante dokumenter i saken. Derfor vil saken trolig ikke bli diskutert før i neste uke.

— Vanligvis har departementet én uke på å levere relevante dokumenter, men i dette tilfelle har vi gitt dem bedre tid. Men nå har Asheim tatt seg vel lang tid på å levere.

Powered by Labrador CMS