Trygve slagsvold vedum

Svarer om «jålete» byggprosjekter

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk kritikk for å si at regjeringen kutter i dekadente og jålete prosjekter. Nå utdyper han beskrivelsen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) vil kutte i en rekke byggprosjekter for å spare penger. Men Vedum har fått kritikk for retorikken sin om kuttene.
Publisert

Mandag morgen 23. mai gjestet Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) programmet Politisk kvarter på NRK. Der var kutt i byggprosjekter et sentralt tema i debatten med Henrik Asheim (H). Men flere steilet over ordbruken til Vedum etter at han sa at «vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter».

Kutt i regjeringskvartalet, kutt i campusbygging ved NTNU og utsettelse av Ocean Space Centre ble da trukket frem. Sivert Bjørnstad (Frp) og Alfred Bjørlo (V) var blant stortingspolitikerne som ville ha svar på hva han mente med ordbruken. Begge leverte inn skriftlig spørsmål i Stortinget til finansministeren.

— Man kan ikke lage en fortelling om at forskning er jåleri og at man svir av milliarder helt ukritisk, sa Bjørlo til Khrono da.

Nå svarer Vedum på ordbruken.

Mener det feiltolkes

«Hva er det konkret som er jålete og dekadent med Ocean Space Centre i statsrådens øyne», spurte Bjørnstad i retning statsråden.

I et svar levert mandag understreker Vedum at premisset for spørsmålet er feil-lesing av NRKs artikkel.

«Jeg er opptatt av at «vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter», der regjeringskvartalet er det mest åpenbare. Ocean Space Centre er ikke blant prosjektene som foreslås kuttet, men det foreslås utsatt. Min kommentar var således ikke rettet mot dette prosjektet», svarer Vedum.

Selv om regjeringen vil utsette byggingen av Ocean Space Centre påpeker Vedum at dette er noe de vil satse på.

«I Hurdalserklæringen framgår det at regjeringen vil satse på Ocean Space Centre. Senteret skal bidra til verdiskaping for Norge gjennom konkurransedyktige og framtidsrettede norske havromsnæringer», skriver han videre i sitt svar.

Angrep Solberg-regjeringen

I debatten på NRK gikk Vedum til angrep på Solberg-regjeringens pengebruk på bygg, noe han også gjentar i sitt svar til Frp-politikeren. Han understreker også at det for dagens regjering har vært nødvendig å vurdere strengt hvilke byggeprosjekter som skal gjennomføres nå. Det forsvarer han med bakgrunn i blant annet prisen man har blitt forespeilet har økt.

«Økte materialkostnader og derved usikkerhet rundt prosjektets økonomiske rammer gjør seg i stor grad gjeldende for Ocean Space Centre.», skriver Vedum.

Avslutningsvis i sitt svar legger han til at han aldri har omtalt Ocean Space Centre som jålete.

«Jeg registrerer at representanten fra Frp er mest opptatt av hvilke ord som brukes, og at han bevist eller ubevist bruker ordene jåleri og dekadent til Ocean Space Centre. Jeg har aldri omtalt prosjektet med de ordene, men har derimot vært sterkt kritisk til deler av pengebruken knyttet til nytt r-kvartal. »

Får ikke rangering av jåleri

Mens Bjørnstad fikk svar på sitt spørsmål til Vedum, får ikke Bjørlo det. Han ville ha svar på hvilke av byggprosjektene Ocean Space Centre, NTNUs campus og nytt regjeringskvartal som statsråden anslår som mest og minst jålete. Det spørsmålet ble henvist videre til kommunal- og distriktminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

«Jeg mener vi må være mer nøkterne i bruk av offentlige midler i statlige byggprosjekt», svarer Gjelsvik.

Noe konkret svar på hva som er jålete eller ei får ikke Bjørlo. Gjelsvik viser som Vedum til prisvekst på byggemateriale som årsaker til at byggekostnader øker.

«Vi vet at det vil bli mindre handlingsrom i budsjettet i årene som kommer. Det vil derfor være nødvendig å nedskalere og utsette enkelte byggprosjekt som er særlig store og kostbare. I kommende prosjekt vil denne regjeringen legge vekt på å utgreie behovene bedre og prioritere de viktigste behovene først», svarer kommunal- og distriktministeren.

Powered by Labrador CMS