Ekstraordinært styremøte

NTNU går for 4 milliarder billigere campus-samling

Styret ved NTNU anbefaler et nedkuttet campussamlingprosjekt som koster rundt fire milliarder kroner mindre enn det planlagte. – Det handler om å få prosjektet inn i statsbudsjettet, sier rektor Anne Borg.

— Det kan bli lett å tenke at Trondheim har fått nok. Det er et annet stort prosjekt her i byen. Nå handler det om å få campussamling inn på statsbudsjettet, sa rektor Anne Borg under det ekstraordinære styremøtet ved NTNU i mandag kveld. Her med forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Publisert Oppdatert

I et ekstraordinært styremøte mandag kveld vedtok styret ved Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet å stille seg bak rapporten som beskriver et campussamlings-prosjekt som er nedskalert og rundt fire milliarder kroner billigere enn det prosjektet som institusjonen egentlig hadde fått klarsignal for.

Rektor Anne Borg hadde i sin vurdering skissert at det var mulig for styret å ikke stille seg bak rapporten, men det ble aldri noe reelt alternativ.

Niks campussamling

– Konsekvensen av å ikke stille seg bak rapporten med nedskalerte alternativer tror jeg blir at campussamlingen ikke blir noe av i overskuelig fremtid, sa styreleder Remi Eriksen i sin innledning til møtet.

Rektor Anne Borg ga uttrykk for flere bekymringer for den politiske prosessen videre.

Ikke minst signaliserte hun tydelig at det andre gigantprosjektet i trønderhovedstaden, Ocean Space Centre, kunne komme i veien for NTNUs campusprosjekt.

– Det kan bli lett å tenke at Trondheim har fått nok. Det er et annet stort prosjekt her i byen. Nå handler det om å få campussamling inn på statsbudsjettet. Slik at vi ikke får en situasjon der det ikke blir noe prosjekt, sa Borg.

«Stokk og stein»

Det var i vår forsknings- og høyere utdanningsminister helte kaldt vann i blodet på universiteter og høgskoler med byggebehov. Han mente pengebruken hadde gått over «stokk og stein».

Deretter tok Kunnskapsdepartementet grep rundt campussamlingsprosjektet som hadde en kostnadsramme på 11,8 milliarder kroner og påla NTNU og Statsbygg å levere tre nedskalerte alternativer, inkludert ett som ikke innebar flytting, innen 25. mai.

Rapporten med alternativene ble behandlet i et ekstraordinært styremøte ved NTNU sent mandag kveld.

Gikk for det dyreste

I rapporten er det billigste nedskalerte alternativet, uten flytting, kostnadsberegnet til 5,5 milliarder kroner.

Deretter er det et alternativ som innebærer samling på Gløshaugen som har en kostnad på 5,8 milliarder, mens det mest kostbare av de nedskalerte alternativene har en ny kostnad på 7,9 milliarder kroner.

Det er det siste alternativet styret velger å sette som sin favoritt.

Flere styremedlemmer lurte på om alternativene måtte holdes helt fra hverandre, eller om det kunne være kombinasjoner.

I arbeidet med å formulere protokollen fremholdt direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad ved NTNU, at det å gå for det dyreste alternativet og tenke at det eventuelt kunne kombineres med mer kostbare tilføyelser, kunne være å trekke departementet «litt langt».

– Det kan bli vanskelig å få til politisk, sa Haugstad.

Ikke sikre

Rektor Anne Borg kom også fram med bekymringer rundt hva Kunnskapsdepartementet ville gjøre etter at rapporten var levert.

– Vi kan ikke være sikre på hva som skjer etter at vi har oversendt rapporten. Derfor må vi ha et punkt der vi skriver at vi regner med at dette er et utgangspunkt og at vi vil ha en konstruktiv dialog videre, mente Anne Borg.

Styremedlem Aksel Tjora lurte på om styreleder Remi Eriksen visste noe mer siden han mente at campussamlingen ville skrinlegges dersom styret ikke stilte seg bak rapporten.

– Nei, men det er klart at dersom et styre ikke stiller seg bak en rapport som omhandler egen strategi blir jo det å si at vi ikke ønsker noe campusprosjekt, sa Eriksen.

Bekymret

I sitt vedtak stilte styret seg bak rapporten om de nedskalerte alternativene, men uttrykker bekymring for konsekvensene av en mindre utbygging enn planlagt.

Styret er bekymret for om kravet til at prosjektet må gjennomføres med vesentlig lavere økonomiske rammer vil innebære en betydelig svekkelse av rammebetingelsene for utvikling av kvaliteten i den faglige kjernevirksomheten, ansattes arbeidsmiljø og studentenes læringsmiljø, heter det i ett av punktene.

Styret mener rapporten tydelig viser at måloppnåelse ved alternativ 2 er vesentlig høyere enn for alternativ 1a og 1b, og vil sterkt tilrå at videre arbeid med campussamling bygger på alternativ 2.

Klar beskjed

I ett av punktene tillater styret seg også å sende beskjed til Kunnskapsdepartementet om at de ved nedskalerte alternativer ikke greier å oppfylle Stortingets anmodninger i et vedtak fra 2016, der nasjonalforsamlingen ba regjeringen legge til rette for at «den nye campusen på NTNU utvikles med ambisiøse miljøløsninger inkludert bygningsmasse som produserer mer energi enn den bruker, utslippsfrie transportløsninger og annen infrastruktur som kan stimulere til både ny forskning og nye arbeidsplasser».

I sitt vedtak skriver NTNU-styret: «Styret viser til at ingen av de alternativene som nå er utredet ivaretar dette vedtaket og vil be om at dette vedtaket følges opp på egnet vis i det videre arbeidet med NTNU campussamling».

Powered by Labrador CMS