Sykepleierstudenter

Sykehus ba studenter om krisehjelp - OsloMet krevde deltakelse i undervisning

En sykepleierstudent kaller avgjørelsen usolidarisk, mens instituttleder Marit Kirkevold forklarer at OsloMet må følge nasjonale forskrifter.

Instituttleder Marit Kirkevold sier til Aftenposten at OsloMet har bistått sykehus og kommunale tjenester med å formidle kontakt mellom studenter og tjenestene under pandemien. Hun sier videre at de er fleksible så lenge studentene møter arbeidskravene i emnene.
Publisert

Det skriver Aftenposten.

Akershus universitetssykehus (Ahus) sendte i november en e-post til OsloMet. I en sterkt presset bemanningssituasjon hadde sykehuset et behov for ti sykepleierstudenter i to uker for å dempe arbeidsmengden. Mot betaling skulle tredjeårsstudentene jobbe ved medisinsk overvåking og postoperativ avdeling.

Henvendelsen ble videresendt til studentene, men OsloMet presiserte at «det åpnes ikke for fritak fra obligatoriske oppgaver i SYBA3010».

Til tross for undervisningsplikten meldte ni studenter seg.

Kritisk student

Marie Sveinsdottir Stalheim var blant dem som ønsket å bidra, men hun valgte ikke å gjøre det, av frykt for at turnusen ved Ahus ville kollidere med undervisningen. Hun er kritisk til måten OsloMet-ledelsen håndterte situasjonen.

— Hele Norge er med på en dugnad. Vi kunne avlastet sykepleiere på Ahus. Det er trist at det var en mulighet for å hjelpe, som vi ikke kunne benytte. Dette er ikke solidaritet, sier hun til Aftenposten.

Instituttleder Marit Kirkevold ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid forklarer at OsloMet er underlagt nasjonale forskrifter som plikter universitetet å påse at studentene har kompetansen som kreves til å praktisere sykepleieryrket på en faglig forsvarlig måte.

— Vi kan derfor ikke fire på de faglige kravene slik disse er formulert i studieplanen, sier Kirkevold til Aftenposten.

Ber studenter om hjelp

De siste ukene har flere og flere kommuner rapportert om manglende kapasitet i helsetjenestene. Sykdom blant både innbyggere og kommunalt ansatte har satt tjenestene under sterkt press.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) oppfordrer derfor 9000 helsefagstudenter om å bruke juleferien sin til å hjelpe til med vaksinasjonsarbeidet.

– I dag sender vi SMS til 9.000 helsefagstudenter, som oppfordres til å bidra til vaksineringsarbeidet i juleferien sin. Vi vet ikke hvor mange som stiller opp, men vi håper mange vil bidra. Staten tar regningen, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS