krisehåndtering

To ekspertutvalg skal forberede oss på nye kriser

Økonomiprofessor Mari Rege og seniorforsker Simen Markussen skal lede hver sin ekspertgruppe som skal bidra til å gjøre landet bedre forberedt på neste krise.

Simen Markussen (t.h.) skal lede en av regjeringens nye ekspertgrupper som skal gjøre oss bedre forberedt på neste krise. Her er han under et arrangement på Arendalsuka i 2019.
Publisert

De to gruppene skal komme med forslag om hvordan samfunnet kan sikre seg bedre mot de neste krisene som måtte komme etter pandemien som fortsatt ikke er over. Forslagene skal handle om hvordan analyser og statistikk kan bidra til at samfunnet er bedre forberedt neste gang.

Under pandemien har myndighetene måttet ta avgjørelser med begrenset kunnskap både om hvordan pandemien ville utvikle seg og hva effekten av tiltakene ville bli.

— Når en krise inntreffer, er det helt avgjørende at vi har et system som gjør det mulig å reagere mest mulig effektivt. Vi må raskt få frem kunnskap både om årsaker til krisen og følgene av den, for å kunne ta gode avgjørelser. Regjeringen styrker derfor arbeidet med et bedre kunnskapssystem sånn at vi kan håndtere fremtidige kriser raskt og godt, sier statssekretær Oddmund Løkensgaard Hoel i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Skal bidra til kunnskapssystem

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen, skal lede gruppen som skal se på effektiv og sikker infrastruktur for deling og bruk av relevant statistikk og data i kriser.

Tidligere har han blant annet ledet ekspertutvalget som la fram rapporten «Lærekraftig utvikling» i 2019, om livslang læring.

Mari Rege er økonomiprofessor ved Universitetet i Stavanger og skal lede ekspertgruppen som skal vurdere juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data og bruk av randomiserte forsøk i kriser.

Ekspertgruppene skal avlegge kortfattede rapporter med klare tilrådninger innen 30. juni 2022.

Disse sitter i Rege-gruppen:

 • Mari Rege, professor i økonomi, Universitetet i Stavanger, leder
 • Inger Lise Neraas, seniorrådgiver og fagansvarlig jurist helsedata, Direktoratet for e-helse
 • Elisabeth Njøs Hatle, seniorrådgiver, Juridisk avdeling, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Elisabeth Staksrud, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
 • Jens Andresen Osberg, seniorrådgiver, Nasjonalt ressurssenter for deling av data, Digitaliseringsdirektoratet
 • Kjetil Telle, fungerende områdedirektør for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
 • Elisabeth Vigerust, spesialrådgiver, Helserettsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Håvard Kjærstad, advokat, Innovasjon Norge

Disse sitter i Markussens gruppe:

 • Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret, leder
 • Klara Lundgren, seniorrådgiver, informasjonssikkerhetsleder helsedata, Direktoratet for e-helse
 • Gøran Berntsen, IT-avdelingen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Rune Gløersen, seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå
 • Elisabeth Hagen, seniorrådgiver helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
 • Bjørn Langfors, Brukeropplevelse og datadeling, Digitaliseringsdirektoratet
 • Julie Stuestøl, Kunnskapsbanken.no, Direktoratet for sikkerhet og beredskap
 • Geir Kristian Hansen, Strategisk IKT og digitalisering og Jens Riis, Digitale fellestjenester, KS, (deler på oppgaven)
 • Espen Michaelsen, seniorrådgiver, stab for strategi og analyse, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Tore Helland, seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene
Powered by Labrador CMS