opptak

Trekker lærerstudium og fem andre studietilbud

Høgskulen på Vestlandet trekker samlingsbasert lærerutdanning på Stord på grunn av søkersvikt ved årets opptak. I alt trekker høgskolen seks studier.

Lave søkertall over tid, få kvalifiserte førstevalgssøkere og erfaringer med frafall fra utdanningene gjør at Høgskulen på Vestlandet trekker studier, ifølge prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal.
Publisert

Høgskulen på Vestlandet (HVL) trekker samlingsbasert grunnskolelærerutdanning for trinn 1—7 på Stord på grunn av få søkere.

I tillegg trekker HVL fem andre studieprogrammer. 

Prorektor Anne-Grethe Naustdal sier at de etter søknadsfristen gjennomførte en helhetlig vurdering av alle studieprogram med få søkere.

— Hovedgrunnen til at disse seks studieprogrammene blir trukket handler i stor grad om lave søkertall over tid, få kvalifiserte førstevalgssøkere og erfaringer med frafall fra utdanningene, sier Naustdal.

HVL følger dermed etter Universitetet i Sørøst-Norge som trekker grunnskolelærerutdanningen for 5.- 10. trinn (GLU 5-10) i Porsgrunn på grunn av svake søkertall.

— Å trekke opptaket er en nødbrems, og et varsko til hele sektoren, sa dekan Per-Ludvik Kjendlie 16. mai.

USN trekker også fire andre studier ved årets opptak på grunn av søkersvikt.

Førde, Stord og Sogndal

I tillegg til samlingsbasert grunnskolelærerutdanning på Stord blir fem andre studieprogram trukket ved HVL: Bachelor i sykepleie med våropptak i Førde, barnehagelærer heltid i Sogndal, årsstudium i kroppsøving og idrettsfag på Stord, bachelor i byggfag i Førde og bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv i Sogndal. 

Naustdal vil understreke at HVL også satser og gjør tilpasninger til nye studieopplegg.

— Vi har prioritert å opprettholde flere studieprogrammer med få søkere for å dekke behovet for viktig kompetanse i regionen og nasjonalt, sier hun.

Som eksempler på justeringer og satsinger viser hun til at HVL i år tilbyr sykepleierutdanning deltid både i Førde og på Stord. 

— Vi tilbyr grunnskolelærerutdanning 1—7 og 5—10 på tre campuser, selv om flere av utdanningene har lave søkertall. Vi kommer også til å øke opptaket i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning på flere steder. Alt dette handler om å møte arbeidslivets og samfunnets behov for viktig arbeidskraft, sier Naustdal.

Hun legger til at studentene får mulighet til å søke på andre studieprogrammer ved HVL og at studieplasser ved studier som blir trukket blir omdisponert.

Få vil bli lærer

En gjennomgang Khrono har gjort viser at 42 av 69 studieprogrammer for grunnskolelærere nasjonalt har færre førstevalgssøkere enn de har studieplasser. 

Tall fra Samordna opptak viser at kun 1099 personer har grunnskolelærerutdanning 5.-10.-trinn som førstevalg, mens 1676 søkere har 1.-7.-trinn. Det er en nedgang på 11,1 prosent fra året før.

Inneværende studieår sto 1275 studieplasser for grunnskolelærerstudenter tomme etter studiestart. 

I snitt for begge grunnskolelærerutdanningene, trinn 1—7 og trinn 5—10 var det totalt 40 prosent ledige studieplasser. Verst er det for lærerutdanningene for trinn 5—10. Her står 44 prosent av studieplassene ledige.

Samkjører emner

På bakgrunn av søkervikten på lærerutdanningene har Khrono spurt flere av lærerutdannerne om de trekker studietilbud for grunnskolelærere ved årets opptak.

Ved Høgskulen i Volda var det 0,8 førstevalgssøkere per studieplass ved grunnskolelærer 1-7, mens på grunnskolelærer 5—10 var tilsvarende tall kun 0,3.

Likevel trekkes ingen studieprogrammer.

— Nei, vi trekker ikke studieprogram knyttet til grunnskolelærerutdanningene, og vi legger heller ikke om til mer nett/samling. Men det drøftes om vi eventuelt kan tilrettelegge for noe mer samlingsbasert utdanning i syklus 2 (d.v.s masternivå, red.mrk), men dette er foreløpig bare løs drøfting internt i ledergruppen ved avdelingen. Her vil vi bruke tiden godt sammen i fagmiljøet og med studentene før vi tar en beslutning, sier dekan Silje Ims Lied.

Høgskolen i Innlandet trekker heller ingen lærerutdanninger på grunn av svake søkertall, men kjører både grunnskolelærer for trinn 1—7 og for trinn 5—10 som planlagt.

Det opplyser dekan Morten Ørbeck. 

— Begge programmene gjennomføres både som campusstudier og samlingsbaserte, men med en samkjøring av emner for å sikre fagbredde, sier han.

Har redusert tilbudet

Fra Nord universitet får Khrono opplyst at det ikke er aktuelt å trekke noen grunnskolelærerprogram eller å omgjøre fra campusbasert til nett- og samlingsbasert etter at årets søkertall ble kjent. 

Ved Nord universitet har søkertallene til grunnskolelærerutdanningene gått ned med mer enn 60 prosent siden 2021 og i fjor høst vedtok styret å redusere antall tilbud på grunnskolelærerutdanning fra åtte til seks fra høsten 2024. I Bodø er utdanningen gjort fleksibel, slik at studentene kan velge mellom campusbasert eller nett- og samlingsbasert.

Samkjører og slår sammen

NLA Høgskolen gjør noen tiltak, men trekker ingen programmer for grunnskolelærere.

— Vi har per nå ikke trukket noen av programmene våre, men flere av valgfagene slås sammen med årsstudier som er nett- og samlingsbaserte. Vi legger også opp til samkjøring mellom campus Oslo og Bergen i fag med lave studenttall, sier Aasfrid Tysvær, som er studieprogramleder.

Heller ikke UiT Norges arktiske universitet trekker programmer etter årets søknadsfrist på grunnskolelærerutdanningene.

— Nei, vi trekker ikke noen av våre lærerutdanninger fra årets opptak. Vi har gode søkertall på steder vi ikke har opptak hvert år, og det kan virke som en slik rulleringsstrategi fungerer godt, sier prorektor Kathrine Tveiterås.

Powered by Labrador CMS