fagskoler

Tror tett kontakt kan gjøre at studenter kvier seg for å sende inn klager

Nesten ingen fagskolestudenter sender inn klage til klagenemnda. Ledere må kurses og studentene bør få mer informasjon, er budskapet fra to rektorer. 

Bilder av deltakere på Fagskolekonferansen
Et av temaene på Fagskolekonferansen 2023 var hvorfor det er så få fagskolestudenter som sender inn klage til Klagenemnda for høyere yrkesfaglig utdanning.

Khrono skrev nylig at bare ti studenter sendte inn klage til Klagenemnda for høyere yrkesfaglig utdanning i årene 2020-2022. Studentene fikk medhold i seks av de ti klagesakene, som omhandlet fusk, skikkethet og opptak. 

Leder av nemnda Øystein Hagen presenterte disse tallene for Fagskolekonferansen 2023 torsdag. Klagestrømmen har langt fra økt i år. Så langt har de ikke mottatt en eneste klage. 

Hagen pekte også på at mens Felles klagenemnd får inn én klage per tusen student, er tilsvarende tall hos fagskolene en av 10.000 studenter. 

— For tett på?

Et panel med to tillitsvalgte og to rektorer ble deretter bedt om å kommentere de lave tallene og om antallet er representativt for antallet klagesaker i fagskolesektoren.

— Det er helt klart få saker, sa rektor Gunnbjørg Engehagen fra Fagskolen i Agder. 

— Det kan ha noe å gjøre med fagskolenes egenart. Vi er en sektor tett på studentene, så mange saker løses på et lavere nivå, og vi unngår konflikter fordi vi er så tett på. Men det må ikke være et hinder for at studenter sender inn klager, og at det virker mot sin hensikt å være tett på. Og har folk god nok informasjon?

Rektor Eva Løveid Mølster fra Einar Granum Kunstfagskole sa at de lave tallene må ha noe å gjøre med hva slags informasjon studentene får. Hvordan når de ut til dem?

Hun mente den jobben Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) gjør, bidrar til å profesjonalisere studentene og de ansatte. 

— Vi må sikre oss at det finnes en trygghet hos fagskolestudentene om at de kan faktisk klage og at dette er deres rettigheter. Og vi trenger et nasjonalt studentombud på plass. 

Vil ha nøytral instans

Portrett av Thea Tuset
Thea Tuset er leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Det siste var som musikk i ørene til ONF, som har innføring av et slikt ombud som fanesak. Både leder Thea Tuset og studentrådsleder Helge Støtvig var enig om at et slikt ombud ville hjulpet på situasjonen med de lave tallene. 

— Det kan være en barriere å henvende seg til administrasjonen hvis noe er vanskelig. Da er det lettere å henvende seg til en instans som er frikoblet fra fagskolene, sa Tuset. 

— Det er kjempeviktig å få denne nøytraliteten. Vi på skolene er ikke så gode på saksbehandling fordi mye har skjedd raskt. Det må sektoren ta tak i. Jeg ønsker meg et kurs for ledere, sa rektor Gunnbjørg Engehagen. 

Applaus for SV-budsjett

ONF-lederen informerte deretter salen om at SV har lagt inn 3 millioner til et nasjonalt studentombud i sitt alternative budsjett. Det høstet applaus. 

— Er egenarten til fagskolene i seg selv konfliktdempende? spurte møteleder Kristoffer Fretland Øygarden i Nokut. 

— Ja, absolutt. Vi er tettere på studentene. Når det knirker, tar vi tak i det akkurat som når en maskin ikke fungerer, svarte Mølster. 

— Selv om vi er tett på, må ikke det være en holdning om at det ikke er greit å klage, understreket Engehagen. 

Powered by Labrador CMS