Gunnar Bovim, rektor ved NTNU, den offentlige institusjonen med aller best omdømme, ifølge ny måling hos Kantar tns. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NTNU topper ny omdømmemåling

Omdømme. NTNU kommer ut med suverent best omdømme blant 39 kjente virksomheter i offentlig sektor, viser ny måling gjennomført av Kantar TNS som offentliggjøres mandag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert 16.23 med resultatene fra den fullstendige undersøkelsen, nederst i saken).

NTNU kommer best ut blant alle offentlige virksomheter på Kantar TNS sin årlige måling, «Offentlig omdømme 2018», som offentliggjøres i dag, mandag.

NTNU er den eneste av 39 virksomheter i undersøkelsen med et «særdeles sterkt» omdømme, ifølge Kantar.

NTNU måles til 88 poeng i undersøkelsen. Dette er langt foran alle konkurrenter i målingen og det er første gang en offentlig virksomhet oppnår et så bra resultat i løpet av de fem årene Kantar TNS har målt offentlig sektor sitt omdømme i befolkningen.

NTNU har et omdømme som er i en særklasse både i offentlig og privat sektor.

Ådne Hindenes

— NTNU har et omdømme som er i en særklasse både i offentlig og privat sektor. Det er det beste resultatet vi noen gang har målt for en offentlig virksomhet i denne målingen, sier prosjektleder og ansvarlig for målingen i Kantar TNS, Ådne Hindenes.

Sterkt omdømme hos flere universiteter

NTNU måles til 88 poeng i målingen. Det er første gang universitetene er inkludert i denne undersøkelsen, og de andre universitetene som er med; Universitetet i Bergen (68 poeng), Universitetet i Oslo (66 poeng), og UiT (64 poeng) gjør det også bra i målingen og ligger innenfor skalaen som karkteriseres som et «sterkt omdømme», mens OsloMet — storbyuniversitetet (40 poeng), ligger under gjennomsnittet i offentlig sektor, og har et «sårbart omdømme», ifølge Kantar TNS.

— NTNU har over lang tid profilert seg både på innovasjon og samfunnsnytte. Dette er to faktorer som har stor innvirkning på omdømmet til en offentlig virksomhet, sier Hindenes.

— Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø har også et sterkt omdømme. De gjør det langt bedre enn snittet for alle virksomheter i målingen, sier Hindenes.

Snittet for alle i målingen er 43 poeng.

— De tre har som breddeuniversiteter en mindre tydelig profil enn NTNU og dette gjør det vanskelig for disse universitetene å oppnå et høyere nivå på målingen da det er mindre tydelig hva de faktisk gjør.

OsloMet betydelig dårligere

OsloMet måles til 40 poeng i årets måling. De har med det et sårbart omdømme i befolkningen. Blant virksomhetene i som er målt i kunnskapssektoren er det kun Kunnskapsdepartementet som har et dårligere omdømme med 33 poeng.​

— OsloMet gjør det betydelig dårligere enn de andre universitetene som er målt. De ligger også under snittet for alle virksomheter i målingen, sier Hindenes i Kantar.

— OsloMet sliter som nytt universitet med at de ikke har profilert seg tydelig i befolkningen. Som et nytt merkenavn har ennå ikke befolkningen tydelige assosiasjoner til hva OsloMet er og hva OsloMet gjør.

Snittet er på 43 poeng for alle 39 offentlige virksomheter Kantar TNS har målt.

Samfunnsoppdraget viktig

NTNUs rektor, Gunnar Bovim, understreker at han tar alle målinger og rangeringer med en klype salt.

— Men dette er selvfølgelig veldig gledelig, sier han.

Dette betyr at universi-tetene har en sterk rolle i samfunnet, noe som er veldig bra.

Gunnar Bovim

— Det er mange på NTNU som gjør et seriøst arbeid og som bidrar til det fantastisk flotte samfunnsoppdraget vi er så heldige å ha, og som vi deler med resten av sektoren.

Han mener det er viktig at folk oppfatter at NTNU gjør samfunnsoppdraget sitt på en god måte.

— Hva tror du er årsaken til resultatet?

— Vi skal være et godt studiested, utdanne gode kandidater, bedrive banebrytende forskning og innovasjon. Dersom dette gir uttrykk for et generelt godt omdømme så er vi ydmyke på at det ligger veldig mye godt arbeid bak, sier Bovim.

Han noterer seg også at de andre universitetene som er med skårer godt.

Dette betyr at universitetene har en sterk rolle i samfunnet, noe som er veldig bra, sier Gunnar Bovim. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Og det betyr at universitetene har en sterk rolle i samfunnet, noe som er veldig bra. NTNU eksponeres bredt ut både til næringsliv og offentlig sektor, som ikke trenger å være positivt, men det ser da ut til at det er det for oss.

— Hva tror du om årsaken til at OsloMet skårer såpass lavt?

— Det har jo et nytt navn, så kanskje ikke folk har fått med seg hva det er for noe ennå. Dersom du hadde spurt den norske befolkning om hva de syntes om Equinor så hadde de nok syntes mindre om det enn om Statoil. Det å skifte navn er en lang prosess, sier han.

Snittet for samtlige 39 offentlige virksomheter i undersøkelsen er 43 poeng. Tre poeng under dette ligger OsloMet med et dermed «sårbart omdømme», og Kunnskapsdepartementet har 33 poeng og «svakt omdømme».

OsloMet tror Kantar TNS har rett

Kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen ved OsloMet sier det er vanskelig å kommentere uten å gå dypere ned i tallene.

— Det tar tid å gjøre et nytt universitetsnavn kjent, sier Sverre Molandsveen, OsloMet.

— Vi har bare fått tilgang til et lite utdrag av denne rapporten og det er derfor vanskelig å kommentere innholdet i denne uten å kunne gå dypere ned i tallene. Men generelt kan vi si at det tar tid å gjøre et nytt universitetsnavn kjent. Vi tror derfor Kantar har rett i sin vurdering av at befolkningen ennå ikke har tydelige assosiasjoner til hva OsloMet er og gjør, sier han, og fortsetter:

Vi forventer at kjennskapen til OsloMet vil øke over tid.

Sverre Molandsveen

— Vi forventer at kjennskapen til OsloMet vil øke over tid. Mediesynligheten vår har eksempelvis økt betydelig de siste årene, opp fra 10. til 5. plass i UH-sektoren. Utfordringen videre er å øke kjennskapen i de viktigste målgruppene våre, spesielt hos potensielle studenter.

Kantar TNS har målt omdømmet til tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus over flere år, og det har beveget seg litt - fra dårlig til sårbart.

— Kommer det en omdømmemåling fra OsloMet i år også?

— Vi gjennomfører ikke den store omdømmeundersøkelsen vår i år. Det skyldes flere forhold. Både at omdømmet er rimelig stabilt over tid og derfor kan måles noe sjeldnere enn hvert år, og det at det er kort tid siden navneskiftet, sier Molandsveen.

Les også: Omdømmet har gått fra dårlig til sårbart​​

Her er hele undersøkelsen

Khrono hadde på forhånd fått tilgang til den delen av undersøkelsen som handler om universitetene og uh-sektoren.

Mandag la Kantar TNS fram hele undersøkelsen og det viser seg at tre universiteter, NTNU, UiB og UiO befinner seg blant de fem beste, bare brutt opp av Lånekassen på 2.plass og Folkehelseinstituttet på 4.plass.

Se hele undersøkelse her.

Statsbygg (18 poeng), en annen institusjon som er mye omtalt i UH-sektoren, havner blant de fem med aller dårligst omdømme. Helt i bunnen finner man NAV.

Fakta

Om undersøkelsen

Kantar TNS gjennomfører årlige målinger blant et utvalg av virksomheter innen offentlig sektor.

Det er i år første gang at universiteter er tatt med.

I 2018 er 39 virksomheter kartlagt og det er gjennomført ca. 250 intervjuer per virksomhet.

3623 personer er intervjuet.

Intervjuene ble gjennomført i april og mai (uke 15 – 21).

Formålet med omdømmeundersøkelsen er å kartlegge virksomheters omdømme og gi hver enkelt virksomhet tilbakemelding på hvilke områder som bør jobbes med for å styrke virksomhetens omdømme i befolkningen.

Ansvarlig for målingen i Kantar TNS er Ådne Hindenes.

Kategorisering av omdømme etter poeng:
Over 75 poengSærdeles sterkt omdømme
55-74 poengSterkt omdømme
35-54 poengSårbart omdømme
Under 35 poengSvakt omdømme

Fakta

Offentlige virksomheter inkludert i 2018

 • Arbeidstilsynet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Fjellinjen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvaret
 • Forsvarsbygg
 • Helfo
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • NAV
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Nye veier
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Politiet
 • Riksantikvaren
 • Rom eiendom
 • Samferdselsdepartementet
 • Skatteetaten
 • Statens pensjonskasse
 • Statens vegvesen
 • Statsbygg
 • Tollvesenet
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet

Virksomhetene rangert
NTNU88
Lånekassen69
Folkehelseinstituttet68
UiB68
UiO66
Universitetet i Tromsø (UiT)64
Statens pensjonskasse61
Mattilsynet58
Lotteri- og stiftelsestilsynet56
Tollvesenet56
Skatteetaten54
Datatilsynet53
Konkurransetilsynet53
Arbeidstilsynet51
Finanstilsynet51
Riksantikvaren51
DSB47
Politiet47
DIFI42
Forsvaret41
Helsedirektoratet41
Helsetilsynet40
OsloMet - storbyuniversitetet40
Utenriksdepartementet38
Finansdepartementet37
HELFO37
Miljødir.36
Utdanningsdirektoratet36
Fjellinjen34
Kunnskapsdepartementet33
Kulturrådet30
Statens vegvesen28
Miljøverndepartementet23
Rom eiendom21
Statsbygg18
Samferdselsdep.15
Forsvarsbygg14
Utlendingsdir.10
NAV0

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS