korona

Universiteta må betala for forseinka stipendiatar

Institusjonane kan ikkje rekna med at regjeringa vil ta rekninga for at stipendiatar og postdoktorar skal få forlenga tilsetjingsperioden sin etter korona-våren.

Statsråd Henrik Asheim seier at han legg til grunn at institusjonane vurderer å forlenga enkelte åremål innanfor eksisterande rammer.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Forskingsrådet har signalisert at dei vil bidra til at stipendiatar får fullført doktorgrada si. Elles legg me vil grunn at institusjonane vurderer å forlenga enkelte åremål innanfor eksisterande rammer der dei har vorte forseinka på grunn av koronakrisa.

Det skriv forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim i ein epost til Universitetsavisa.

Forseinkingar blant doktorgradsstipendiatar kan kosta ein milliard kroner, har Universitetsavisa tidlegare skrive. Det er Universitets- og høgskulerådet som samlar inn data frå universitet og høgskular. Bakgrunnen er korona-våren, som òg har ramma vitskapeleg tilsette i mellombels stilling. Nokre har vore heime med barn og har fått gjort mindre enn dei hadde tenkt, andre har ikkje kome seg på viktige konferansar eller ut i felt.

Debatt om betaling

Spørsmålet er kven som skal betala for at dei mellombels tilsette får forlenga tilsetjingsperioden sin. Khrono har skrive om dette i fleire saker, sist om OsloMet som har vedteke at det er sentralnivået på universitetet som skal betala.

— I og med at Forskningsrådet har sagt at dei vil ta sin del, og regjeringa signaliserer at dei vil koma med løyvingar her, har me valt å endra praksis, sa viserektor Per M. Norheim-Martinsen til Khrono.

Først var det opna for at det berre var stipendiatar som kunne for forlenga kontrakt, men det er seinare endra til å òg gjelda postdoktorar.

Les også: Samler seg til felles front for stipendiat-krav

Lovar ikkje fleire løyvingar

Forskingsrådet har altså sagt at dei stipendiatstillingane som er finansiert av dei, vil kunne verta forlenga som følgje av korona-utbrotet. Regjeringa har løyva 40 millionar som kan fordelast på dei som har eksternfinansierte stipendiatstillingar. Men dei andre stillingane må altså institusjonane dekka sjølve. Som Khrono har skrive, er det fleire av utdanningsinstitusjonane som har ei løysing der dei tilsette sjølve må søkja om forlenging, det er ikkje nødvendigvis slik at alle får.

Asheim skriv i eposten at som stipendiatar har postdoktorar ulike finansieringskjelder, og at det er institusjonane sjølve som må vurdera kriterium.

Han lovar ikkje nokre ekstraløyvingar.

– Me har lova 40 millionar kroner til dei som er eksternfinansiert og forventar elles at institusjonane sjølve vurderer å forlenga nokre åremål innanfor dei rammene som allereie eksisterer, slår Asheim fast til UA.

Powered by Labrador CMS