togreiser

Universiteter vil at det skal bli lettere å ta tog til Europa

Universiteter gir tommelen opp for at ansatte kan ta lange togturer i utlandet. 

Tog i Portugal
Fine landskap åpenbarer seg på togturer. Dette toget er på vei til Lisboa i Portugal.
Publisert Oppdatert

NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Bergen stiller seg positive til at ansatte velger togtransport når de skal på jobbreiser i utlandet. Noen av dem vil også ha en reisepolitikk som legger til rette for togreiser selv når det er dyrere og tar lengre tid. 

— Klima må veie tungt

— Spørsmålet er hva som skal veie tyngst, pris eller klima. Vi mener klima må veie tungt, men vi kommer ikke til å blokkere for flyreiser som er nødvendige for å gjennomføre forskning og utdanning, sier Mette Halskov Hansen. Hun er viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet ved Universitetet i Oslo. 

Mette Halskov Hansen er viserektor ved UiO.
Mette Halskov Hansen er viserektor ved UiO

NTNU har en avtale med Berg-Hansen som går ut i 2024 eller 2025, avhengig av hva universitetet ønsker. 

— Ja, vi vil legge vekt på tilrettelegging for togreiser når ny avtale skal inngås, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur. 

Karoline Holmboe Høibo, direktør for organisasjon og infrastruktur ved Universitetet i Stavanger, er klinkende klar:

— Kollektivtransport skal alltid prioriteres når det er hensiktsmessig, og vi er også positive til lange togreiser i Europa som erstatning for flyreiser. 

For ansatte ved Universitetet i Bergen er økonomi en klar føring, men de er positive til unntak. 

— Som hovedregel skal rimeligste reise velges, sier universitetsdirektør Tore Tungodden. 

Tok toget til Portugal

Khrono har i sommer intervjuet vitenskapelig ansatte som har reist til konferanser i Europa selv om de hadde spart flere dager på å reise med fly. 

Unni Eikeseth og Annette Lykknes ved NTNU brukte 4,5 dager for å komme seg til Portugal, mens Victor Renza attpåtil satte seg et mål om å sykle til en konferanse i Italia. Problemer underveis gjorde at han måtte ta ett fly: fra Paris til Sardinia. 

Underveis med toget: Her er Unni Eikseth (til venstre og Annette Lykknes på Hamburg Hauptbahnhof.
Underveis med toget: Her er Unni Eikeseth (til venstre) og Annette Lykknes på Hamburg Hauptbahnhof.

På turen til Portugal var det Annette Lykknes som var reiseplanlegger. Ved NTNU er de forpliktet til å bruke reisebyrået Berg-Hansen. Det går fint når hun skal reise med fly, fortalte hun, men hennes erfaring er at de ikke tilbyr hjelp når tog skal benyttes utenfor Norge. 

 — Selv om det er mange muligheter for reisesøk i en app, kan vi ikke betale alle reiser på ett sted. Jeg har brukt mange timer på å legge opp reiser, sa hun da Khrono intervjuet henne. 

Det var mange togbytter underveis i Europa før Eikeseth og Lykknes endelig var framme i Portugals hovedstad. 

— Hvis NTNU hadde hatt avtale med et reiseselskap som har tog som spesialitet i tillegg, så kunne det hjulpet mange, mente hun.

NTNU: — Det blir bedre 

NTNU-direktør Bjørn Haugstad har tro på at dette vil ordne seg. 

— Foreløpig er det en del arbeid, også for reisebyråene, med å bestille billetter for lange reiser i Europa med togbytter. Det skyldes blant annet manglende samarbeid med togselskapene. Men dette er i bedring. I løpet av 2025 regner den europeiske togunionen CER med å få på plass en digital løsning for sømløse kjøp av billetter på tvers av landegrensene i Europa. 

Direktør Bjørn Haugstad ved NTNU trekker inn enda et moment som kan være en stor fordel ved lange reiser med tog: Sovevogner. 

— Det viktigste for lange reiser med tog, er antakelig at sovevogner blir et reelt alternativ. Det skjer en positiv utvikling i Europa, men det tar nok tid før tilbudet er tilfredsstillende. 

Bjørn Haugstad er direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.
Bjørn Haugstad er direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.

— Aksepterer dere reiseregninger som dekker alle kostnadene med togreiser, også hvis reisen hadde vært mye raskere med fly?

— NTNUs retningslinjer for reise sier at miljøhensyn, økonomi, tidsbruk og faglig utbytte skal vurderes ved reiser, og at miljøhensyn skal veie tungt. Det må være opp til den enkelte i samråd med leder å vurdere i hvert enkelt tilfelle. 

Direktøren mener at dersom ansatte bruker flere dager på å reise, er det naturlig å benytte tida til å jobbe. 

UiO: — Greit også når fly er billigere

Viserektor Mette Halskov Hansen ved UiO sier at universitetet arbeider med å få på plass en ny reisepolitikk. De ønsker en rammeavtale for bestilling av tjenestereiser. Denne skal legge vekt på løsninger og produkter som støtter opp om mer klimavennlige reisealternativer. 

— Dessverre er vår erfaring hittil at det begrensede antall leverandører vi har i Norge, sliter med å levere når det gjelder togreiser utenfor Norge. Byrået vi har avtale med i dag, kan ikke booke togbilletter utenfor Norge, og de er ikke alene om det.

Created with SuperSurvey Maker

Hansen sier at ny reisepolitikk også vil innebære at det skal bli tydelig at en reise alltid skal vurderes ut fra klimahensyn. 

— UiO aksepterer reiseregninger som dekker kostnadene med togreiser, også når reisen hadde vært raskere og billigere med fly.

Viserektorens erfaring er at ansatte uansett jobber når de reiser langt med tog. 

— Vi har flere eksempler på forskergrupper fra Universitetet i Oslo som i de seineste årene har reist sammen med tog til konferanser i Europa. De har brukt tida i kupeen til å planlegge og samarbeide om forskningen.

UiB: — Velg rimeligste reise

Universitetsdirektør Tore Tungodden sier at det er opp til leder med budsjettmyndighet å bestemme om de skal dekke reiseregninger med togreiser også når reisen hadde vært mye raskere med fly. Men hovedregelen i staten er altså at ansatte skal velge rimeligste reise. Tungodden presiserer at selv om dette er hovedregelen, er dette ikke til hinder for å gjøre unntak. 

— I arbeidet med handlingsplan for klimanøytralt UiB har ulike insentiver vært vurdert, men konkrete føringer er ikke besluttet. Det som også har vært diskutert, er å motivere til å fly til kontinentet, for eksempel København eller Amsterdam, og ta tog videre derfra til endelig reisemål. 

Tore Tungodden er universitetsdirektør ved UiB

På spørsmål fra Khrono om ansatte på jobbreiser bør jobbe på lange togturer, viser Tungodden til Arbeidsmiljølovens bestemmelser for ansatte med «særlig uavhengig stilling» eller i «ledende stilling».

— De vil selv vurdere hvorvidt en jobber når en er på reise. Andre ansatte avklarer dette med sin leder i forkant av reisen. 

UiS: — Ansatte bør jobbe

Universitetet i Stavanger er opptatt av at ansatte skal reise minst mulig og alltid vurdere nødvendigheten av en reise. For eksempel er det ikke lenger mulig å reise til utlandet på interne seminarer. 

Den statlige fellesavtalen for reisebyråtjenester varer fram til 12. juni 2024. 

— Før vi er i gang med anbudsrunden vil UiS gi innspill om at vi ønsker en ny fellesavtale for reisebyråtjenester som gjør det enklere for ansatte å velge togreiser i Europa, sier direktør for organisasjon og infrastruktur Karoline Holmboe Høibo. 

Karoline Holmboe Høibo er direktør for organisasjon og infrastruktur ved UiS.
Karoline Holmboe Høibo er direktør for organisasjon og infrastruktur ved UiS.

Universitetet i Stavanger vil akseptere reiseregninger som dekker alle kostnadene med togreiser, også når reisen hadde vært raskere med fly. 

— Ja, det gjør vi dersom den ansatte har klarert dette i forkant av reisen ved å levere inn en reisesøknad og avklart reiseplanen med sin leder. Dersom en leder har godkjent reisesøknaden og den ansatte har ført opp sine kostnader med togreiser, så dekkes kostnadene med togreisen.

Høibo er enig med Haugstad. Er det mulig å jobbe mens ansatte sitter på toget på vei til en konferanse, bør den ansatte jobbe på toget. 

— Også dette er noe som bør avklares med leder eller instituttleder i forkant av reisen. 

Reisebyrået Berg-Hansen har en rekke universiteter som kunder. I tillegg til de fire universitetene vi har sett på i denne artikkelen bruker følgende universiteter reisebyrået: Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU. 

— Flott!

— Det er flott at flere universiteter er positive til å dekke alle kostnader i forbindelse med jobbreise med tog, sier Annette Lykknes ved NTNU, en av to som reiste helt til Lisboa i sommer med tog. Lykknes er en skikkelig fan av tog og vi rekker akkurat å snakke med henne i USA før hun skal sette seg på toget der. 

Togselskap samarbeider ikke

Kommunikasjonssjef Kine Dreyer sier Berg-Hansen jobber målrettet og har gjort større investeringer for å tilby kundene gode løsninger for bestillinger av togreiser i deres nettbaserte bestillingsløsning, Webgate.

— Resultatet er at andelen som velger tog i i stedet for fly, er doblet første halvår 2023 sammenliknet med samme periode i 2019. 

Dette er primært reiser i Norge. 

Skal ansatte ta tog fra land til land i Europa, er tilbudet varierende.

— I dag tilbyr Berg-Hansen våre kunder et godt togprodukt i Norge, Sverige og en del strekninger i utlandet. Vi skulle gjerne tilbudt våre kunder et enda større og mer komplett togprodukt i Europa. Utfordringen er at togselskapene i liten grad samarbeider om en teknisk plattform eller infrastruktur for bestilling og betaling.

— Gjør litt research først

Universitetsdirektør Tore Tungodden ved UiB viser også til at det i dag ikke er én felles togplattform for Europa for bestilling av togreiser. Den enkelte ansatte må bestille selv og bruke sitt eget kredittkort på de ulike banenes nettsider. Berg- Hansen har ikke myndighet til å bestille for andre med deres kredittkort. 

— For Skandinavia er det felles samarbeid og billetter dit kan bestilles på Entur, sier han. 

Kommunikasjonssjef Ragnhild Skaara Imset i Entur sier de kan hjelpe til med å legge opp reiser med tog både innenlands og utenlands. 

— Det mest effektive er imidlertid at den som skal reise, gjør litt research på forhånd. Vi anbefaler da RailPlanner-appen og bahn.de. 

— Må ha kunnskap

Den erfarne togreisende Annette Lykknes er glad for at det skal legges vekt på at reisebyråene kan tilby togreiser når ny avtale skal skrives. 

At reisebyråene sier at det i dag tilbys togbilletter også i Sverige, betyr ikke likevel at selve reisen er så praktisk, mener hun. 

— Jeg gjorde et søk på Berg-Hansen fra Trondheim til Göteborg, og fikk da bare tilbud om reise via Oslo. Det samme gjelder om jeg bruker Enturs søkemotor. Men for en som bor i Trondheim, er det ofte like praktisk å reise om Storlien og Åre, hvor det går nattog direkte til Göteborg og Stockholm. 

Slik kunnskap om alternative ruter er viktig når man skal legge opp togreiser, ifølge Lykknes. 

— Lenger sør i Europa blir selvsagt det hele enda mer komplekst, og om man ikke er veldig tålmodig og motivert for å orientere seg, er det lett å gi opp å finne gode ruter. 

Endring 13/8: UiB presiserer at selv om statens føringer er økonomi, er ikke det til hinder for å gjøre unntak ved lange togreiser. 

Powered by Labrador CMS