Japan

Universitetsleder går av etter selvplagiat 

Universitetspresident Toshiaki Miyazaki har trukket seg etter at det ble avdekket at han fikk publisert de samme artiklene en rekke ganger.

Toshiaki Miyazaki gikk på dagen etter at et granskingsutvalg og universitetet anbefalte han å trekke seg.
Toshiaki Miyazaki gikk på dagen etter at et granskingsutvalg og universitetet anbefalte han å trekke seg.
Publisert

President Toshiaki Miyazaki ved Aizu-universitetet i Japan trakk seg 31. juli. Det skjedde etter at to granskinger hadde avdekket at han har gjenbrukt sine egne tekster uten å henvise til dem, såkalt selvplagiering. 

Han ble også felt for å ha sendt samme studie til flere tidsskrifter (duplisering/ «double submission»). Det skriver blant annet Times Higher Education og Retraction Watch. 

I Norge går debatten om selvplagiering høylytt. Men som Khrono skrev tidligere denne uka, har kun én norsk forsker blitt felt for selvplagiat de siste fem årene. Og saken ble ikke vurdert som alvorlig nok til å være «vitenskapelig uredelighet». Det ble den for den japanske universitetspresidenten. 

Fikk anonymt varsel

For fire år siden fikk Aizu-universitetet, som er et lite universitet for informatikk og ingeniørfag i byen Aizuwakamatsu i Fukushima, et anonymt varsel om at professoren ikke hadde rent mel i posen. 

Det ble etter hvert satt i gang gransking av artiklene til Miyazaki, som forsker på informasjonsnettverk og prosessering. 

Den første granskingen konkluderte i februar 2022 med selvplagiat i fire artikler. Som straff ila universitetet Miyazaki en bot tilsvarende 20 prosent av hans månedslønn. En måned senere ble det kjent at han var mistenkt for selvplagiat i ytterligere 12 artikler. Den siste granskingen konkluderte med selvplagiat eller duplisering i åtte av disse artiklene.

Identiske kapitler 

Ifølge granskerne inneholdt én artikkel «kapitler som er identiske med kapitler i de tre foregående artiklene», men uten at disse var med i litteraturlista.

Videre var et artikkelutkast presentert på en konferanse i 2011 kun «en nedskalert versjon av en tidligere artikkel», som ikke inneholdt noe nytt. 

En annen publikasjon fra 2011 var for det meste resirkulering av ting han hadde skrevet i de fire foregående artiklene han hadde fått publisert, mente granskerne.

Samme forskningstema som ble diskutert i en annen artikkel var basert på «presentasjonene han kontinuerlig la fram på internasjonale konferanser.» Professoren mente selv at det ikke var selvplagiat å gjenbruke setninger og figurer fra tidligere artikler.

Universitetet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å si opp Toshiaki Miyazaki som følge av etikkbruddene. Men granskingsutvalget og universitetets disiplinærutvalg anbefalte at han trakk seg frivillig som universitetets president og styreleder. Det gjorde han også.

Flere saker om selvplagiat

Nettstedet Retraction Watch, som holder oversikt over forskningsartikler som av ulike grunner blir trukket tilbake, har omtalt en håndfull saker om selvplagiat og dobbeltpublisering den siste tiden. 

Her er noen eksempler:

Samme data og illustrasjon 

Et tidsskrift trakk tilbake en biokjemistudie etter at en varsler meldte fra om store likheter mellom artikkelen og en annen publisert artikkel av den samme kinesiske forskergruppen. Det var blant annet de samme dataene i tabellene. Det som så ut til å være en illustrasjon av den samme nyreprøven, ble brukt i begge artiklene. Dette selv om forskerne framstilte artiklene som to ulike dyrestudier. Forlaget trakk tilbake artikkelen i mai i år, og skrev at det var funnet «betydelig duplisering av data og overlapp» med den andre studien.

Eksakte kopier 

Presidenten ved et iransk universitet og hans kollega blir anklaget for å ha publisert samme artikkel om mikroelektronikk to ganger. Artiklene ble publisert i to ulike tidsskrifter i 2020. Ifølge en varsler er «så å si hele introduksjonen» i den andre artikkelen og «nesten alle figurene» eksakte kopier. Saken er tilsynelatende ikke avgjort ennå, og forlaget har ikke trukket artikkelen tilbake. Men Retraction Watch siterer en ansatt i forlaget Springer på at redaktøren mener dette er «et alvorlig brudd på etiske standarder og bryter med lover om opphavsrett».

To like konferanseartikler

En forsker oppdaget at to artikler, skrevet av samme forfatter, var omtrent identiske, og varslet tidsskriftet. Det svarte først at de to konferanseartiklene var ulike nok til at begge kunne publiseres. Artiklene hadde blitt skrevet i forbindelse med presentasjoner til to ulike konferanser. Men etter å ha sett nøyere på saken, konkluderte tidsskriftet med at den andre artikkelen burde ha henvist til den første, og det ble lagt inn en slik endring.

Powered by Labrador CMS