Debatt ● Svein Stølen

Utdanning gir mennesker håp og kraft

Rektor Svein Stølen møtte flyktninger og fordrevne i Uganda: — Utdanning er avgjørende om vi virkelig tror at vi kan møte det globale samfunnets store utfordringer. Norge bør styrke internasjonalt samarbeid, ikke svekke det.

Education is your right! Don't drop out of school. Det handler om å gi enkeltmennesker håp og muligheter, skriver Svein Stølen. — Vi forsøker nå å bygge en større internasjonal allianse, som kan bidra både i Uganda og mer generelt til flyktningers utdanningsbehov der de er.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det var sterkt å møte blikket til unge flyktninger og fordrevne i bosettinger nord i Uganda, nær grensen til Sør-Sudan forrige uke. De ønsker kunnskap som gir muligheter og kraft. Utdanning er en menneskerettighet, og vi må alle gjøre mer for å svare på behovet til 108 millioner flyktninger og fordrevne globalt. 

Vi var i flyktningbosettinger nær Adjumani og på kompetansesentre i Kampala for å se hvordan Universitetet i Oslo som et ressurssterkt universitet i et ressurssterkt land langt mot nord, kan bidra mer og bedre for å gi tilgang til høyere utdanning til de som kanskje har aller minst ressurser og færrest muligheter. 

Vi møtte unge mennesker med energi og vilje og et sterkt ønske om å lære. De vet veldig godt at utdanning gir muligheter, frihet og kraft.

Det er bra og fornuftig at forskning og utdanning er en hovedprioritet i EUs arbeid for å redusere global ulikhet gjennom strategien Global Gateway. Samtidig må det skapes arbeidsplasser. Høy arbeidsledighet er en utfordring for eksempel på det afrikanske kontinentet, og det er en viktig motivasjon for strategien. 

Utdanning er en menneskerettighet, og vi må alle gjøre mer for å svare på behovet til 108 millioner flyktninger og fordrevne globalt. 

Svein Stølen

Forskning og utdanning er naturlig nok da en (av fem) hovedprioritet(er), hvor den første milepælen var The Africa-Europe Investment Package. 150 milliarder euro er satt av til investeringer for å styrke samarbeidet på tvers av kontinentene. Samarbeidsprogrammer med Asia, Stillehavsområdet samt Latin Amerika og Karibia følger.

Her er det viktig at Norge og norske institusjoner også engasjerer seg. Ved UiO har vi vært med på å etablere 20 langsiktige og likeverdige Afrika-Europa-klynger for fremragende forskning gjennom The Guild of European Research-Intensive Universities og i samarbeid med African Research Universities Alliance, ARUA. Over 100 institusjoner i mer enn 60 land er involvert i minst en klynge; omtrent halvparten fra hvert kontinent.

Men det må gjøres mer. I Uganda reiste vi med vår samarbeidspartner NRC Uganda, Flyktninghjelpens landkontor i Uganda. FN har som mål å øke andelen av flyktninger som får tilgang til høyere utdanning, fra dagens 6 prosent til 15 prosent innen 2030

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og jeg er overbevist om at vi bør gjøre mer enn vi gjør i dag både nasjonalt og ved UiO.

Det koster litt, men det er investeringer i en bedre fremtid for kommende generasjoner - som alle profitterer på, også i Norge.

Svein Stølen

Det var svært fint å se hvilket omdømme Flyktninghjelpen har både hos myndighetene og blant menneskene i bosettingene. Det var også interessant å lære om hvordan Uganda, med mer enn 1,6 millioner flyktninger og fordrevne, fortsatt har en inklusiv flyktningpolitikk, der rett til utdanning er en sentral komponent. Utfordringene er store, men det er et mål å kvalifisere flyktninger slik at de kan reise tilbake til sine hjemland når mulig og der ha muligheter for gode liv; der bidra til å bygge stabile, robuste og bærekraftige samfunn.

FNs mål om «15by30» er et ambisiøst mål. Flyktninger i ulike deler av verden møter mange barrierer for å få tilgang til, og for å gjennomføre høyere utdanning. Vi forsøker nå å bygge en større internasjonal allianse, som kan bidra både i Uganda og mer generelt til flyktningers utdanningsbehov der de er. Det handler om å utvikle likeverdige partnerskap som beriker alle involvert, om partnerskap som for eksempel bidrar til at Afrika tar sin rettmessige plass i verden uavhengig av store verdensmakter. Det handler også om å gi enkeltmennesker håp og muligheter.

For meg er det enkelt. Dersom vi virkelig tror at vi kan og må møte det globale samfunnets store utfordringer, tydeliggjort gjennom FNs bærekraftsmål, så trengs større innsats. Da er utdanning, og ikke minst høyere utdanning, avgjørende. Norge bør se mer mot EU og styrke internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning, ikke svekke det. Det koster litt, men det er investeringer i en bedre fremtid for kommende generasjoner — som alle profitterer på, også i Norge.

Powered by Labrador CMS