Debatt agnes bamford

Utdaterte fore­stillinger om norske handels­høyskoler

— Jeg håper professor Todnem By, som akademiker, er åpen for nye perspektiver, og jeg velger å la tvilen komme han til gode, skriver stipendat ved Norges handelshøyskole i tilsvar.

Hvor er faktaene som underbygger at det ikke foregår forskning på og undervisning i dagens globale utfordringer på NHH, spør Agnes Bamford.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Svar til professor Rune Todnem By i Khrono 27. Januar 2022: «Landets handelshøyskoler svikter næring, samfunn og klima»

Jeg blir direkte provosert av professor Todnem Bys utdaterte syn på norske handelshøyskoler I Khrono 27. januar. Jeg har lært nok i min tid som stipendiat på Norges Handelshøyskole til å vite at professor Todnem By tar grundig feil og kan dermed ikke dy meg for å svare.

Det er muligens koronatidens manglende muligheter til å snakke sammen som gjør at professor Todnem By velger å innta skyttergraven i stedet for en dialog med oss på NHH og BI?

Agnes Bamford, stipendiat ved Norges handelshøyskole

Jeg har de siste 2,5 årene latt meg inspirere av NHHs omfattende fokus på bærekraftig verdiskapning, og jeg vil gjøre mitt til å bidra både til denne utviklingen og til at forkvaklede og utdaterte holdninger til handelshøyskolene i Norge får leve uimotsagt i norsk offentlighet.

Professor Todnem By sier at han argumenterer på «generelt grunnlag», altså ikke på vitenskapelig eller faktabasert grunnlag, når han hevder handelshøyskoler ikke er egnet til formålet om å forme en bedre og mer bærekraftig fremtid. Jeg lurer på hva dette generelle grunnlaget han baserer sine stereotypiske holdninger på er?

I virkeligheten foregår det mye forskning og undervisning på NHH på dagens globale utfordringer som klima, bærekraft og økonomiske ulikheter. Hvor er faktaene som underbygger at dette ikke skjer på NHH? Jeg forsker selv på et tema innenfor sosial bærekraft: global farspermisjon i multinasjonale selskaper. Og det er faktisk slik at jeg selv bestemte hva jeg ville forske på, inkludert valg av aktuelle tidsskrift.

Når professor Todnem By hevder at handelshøyskolene «indoktrinerer ferdigheter, holdninger og atferd som kreves for å opprettholde status quo», så antar jeg at han ikke har lest eksamensoppgaven i etikk som ble gitt til førsteårsstudentene på bachelorstudiet på NHH høsten 2021? Jeg kan anbefale å ta en titt på den og annet pensuminnhold på NHH før man henger ut NHH i nasjonale medier.

Dersom vi skal «bidra til fellesskapet og en bedre fremtid heller enn å mele vår egen kake», så foreslår jeg først og fremst en åpen dialog og mer samarbeid mellom alle akademiske institusjoner i Norge, og gjerne mellom UiS, BI og NHH. Jeg håper professor Todnem By, som akademiker, er åpen for nye perspektiver, og jeg velger å la tvilen komme han til gode.

Det er muligens koronatidens manglende muligheter til å snakke sammen som gjør at professor Todnem By velger å innta skyttergraven i stedet for en dialog med oss på NHH og BI?

Jeg er enig med professor Todnem By i at vi trenger en større debatt om forskning, akademisk valuta og det internasjonale akademiske spillet. Den debatten er relevant for hele det akademiske miljøet i Norge. Det er blant annet en debatt om hvor mye vi skal la oss påvirke av krav fra det internasjonale akademiske miljøet og hvordan vi skal ivareta samfunnsoppdraget og fellesskapets ressurser som finansierer academia i Norge.

Som professor har Todnem By lykkes i det internasjonale akademiske spillet han så høylytt kritiserer. Faktum er at et av kravene som stilles for å bli professor i Norge er å operere på et vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale standarder. Dette kravet er altså ikke forbeholdt handelshøyskolene.

Likevel velger Todnem By å rette kritikken mot handelshøyskolene i stedet for mot de nasjonale og internasjonale akademiske spillereglene. Kanskje han heller skulle rettet kritikken mot akademisk kapitalisme, noe som er et anerkjent problem i akademia og dermed ikke forbeholdt handelshøyskolene. Blant annet skriver Kristin Gjengedal i et innlegg på Kifinfo at:

«Dette er ei utvikling styrt av idear frå privat sektor om effektivisering, resultatstyring og sterk konkurranse om prestisje, stillinger og forskingsmidlar»

Påstanden til professor Todnem By om at det er NHH og BI som opprettholder «status quo på bekostning av fremtidens løsninger» for mennesker og planet er direkte uvitende, skadelig og basert på fordommer, ikke fakta. Dersom jeg var kynisk kunne jeg hevde at innlegget i Khrono var et forsøk på å fremme egen forskning.

Professor Todnem By publiserer internasjonalt om endring i organisasjoner. Men jeg velger en mer inkluderende og åpen holdning: Hva med å heller ta initiativ til en åpen dialog med andre forskere med samme interesser, for eksempel på handelshøyskolene? På NHH foregår det mye forskning på endring i organisasjoner, inkludert bærekraft, mangfold og likestilling.

Jeg vil gjerne ønske professor Todnem By velkommen til en omvisning på NHH – hva med å begynne på FAIR på institutt for samfunnsøkonomi? FAIR står for (Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality). Formålet til FAIR er å foreta gjennomgripende eksperimentell forskning på ulikhet i samfunnet.

Veien fra Stavanger til Bergen er ikke så lang!

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS