barnehagelærerutdanning

Utmattet av konfliktsituasjon

Ansatte ved landets største barnehagelærerutdanning synes starten på høsten har vært tung, og de kjenner seg utmattet av en uløst konfliktsituasjon.

Professor Anne Greve ved barnehagelærerutdanningen forteller om ansatte som er utmattet av en langvarig konfliktsituasjon uten løsning, men at de også har en god porsjon galgenhumor.
Publisert

Ledergruppen ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet har vært rammet av arbeidsmiljøproblemer og påstander om trakassering og konflikt det siste halve året.

De ansatte ble i midten av august informert om at Advokatfirmaet Hjort gjennom en faktaundersøkelse, har funnet at det har skjedd flere brudd på arbeidsmiljøloven i instituttledelsen. Advokatene har ikke rapportert om saker som kan karakteriseres som trakassering.

Dekanen: Vanskelig situasjon

Dekan Sarah J. Paulson har beklaget overfor en ansatt at OsloMet har brutt arbeidsmiljøloven.

— Det er alltid alvorlig når et arbeidsmiljø ikke er forsvarlig. Jeg har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de som er mest berørt. I første omgang har det derfor vært viktig for meg som øverste ansvarlig på fakultetet å få på plass tiltak der Hjort har påpekt at det foreligger lovbrudd, skriver dekanen og legger til:

— Jeg vurderer nå hvilke ytterligere tiltak som bør iverksettes med sikte på en mer langsiktig og robust organisering av arbeid og organisasjon. Dette skjer i dialog med fungerende instituttleder/ledergruppa, verneombudene og tillitsvalgte.

(Les mer om tiltakene lenger ned i saken).

Utmattet og galgenhumor

Professor Anne Greve var en av de som uttalte seg til Khrono om denne saken på forsommeren. Hun presiserer at hun snakker på vegne av seg selv.

Fakta

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) ved OsloMet

  • Studenter: ca. 2 000
  • Antall ansatte ca 120
  • Studietilbud 19
  • Forskergrupper 10
  • Fungrenede instituttleder: Inger Marie Lindboe

Kilde: OsloMet

— Jeg føler meg litt som i et vakuum. Vi har fått informasjon om at det avholdes møter, men vi ansatte vet ikke så veldig mye om hva som skjer, og jeg personlig er veldig usikker på om det finnes noen plan. Det er ganske tungt å starte studieåret slik, og sånn jeg oppfatter det er det endel kolleger som deler min følelse av utmattethet, ispedd galgenhumor, sier Greve til Khrono.

— Du etterlyste før sommeren handling framfor utredninger, og du sa at her trengs handling ikke flere utredninger?

— Vi jobber jo på gammel rutine, og vi får det til. Men jeg synes situasjonen både er vanskelig og krevende. Vi har jo fått denne rapporten, men den er så sladdet at den nesten ikke er mulig å lese, men får ingen sammenheng i det som står der, sier Greve.

Greve trekker også fram at hun i øyeblikket ikke riktig vet hvem som er hennes sjef, og hun etterlyser informasjon om de to studielederjobbene som skulle besettes.

— Er disse ansettelsene lagt på is, mon tro? Lindboe som nå er fungerende instituttleder, og har gjort denne jobben tidligere, er dyktig, men hun må jo samtidig skjøtte sin andre jobb. Så ja, det har vært tungt å starte på jobb etter ferien, og denne saken fortsetter å være svært utmattende for oss alle, sier Greve.

Professor Anne Greve trekker fram sett fra hennes ståsted, at når rapporten er laget og skrevet av jurister så får man tilsynelatende en ren juridisk vurdering av forholdene.

— Når en dyktig og pliktoppfyllende medarbeider er sykmeldt på grunn av det han opplever som et svært belastende arbeidsmiljø, så hjelper det fint lite at juristene vurdere situasjonen slik at det ikke har funnet sted lovbrudd, vedkommende er likefullt åpenbart i en svært krevende situasjon selvom ikke juristene finner paragrafer som kan støtte opp under dette, sier Greve.

Undersøkt ledelsen

Granskerne fra advokatfirmaet Hjort har undersøkt om hele ledergruppen, det vil si instituttleder og studieledere har hatt et forsvarlig arbeidsmiljø, og rundt 20 personer er intervjuet.

Advokatfirmaet har jobbet på oppdrag fra dekan Sarah J. Paulson.

Torsdag 19. august ble de 120 ansatte ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) ved OsloMet informert av dekanen om at Inger Marie Lindboe skal fungere som deres instituttleder ut august.

Dekan Paulson opplyser til Khrono at Lindboe fortsatt er fungerende instituttleder, forårsaket av forlenget sykmelding, foreløpig ut september. Lindboe kommer fra jobb som studieleder ved instituttet, og har også tidligere fungert som instituttleder.

Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved instituttet, Anders Martinsen er fornøyd med at Lindboe har trådt inn som fungerende leder.

— Jeg tror hele instituttet har tillit til henne og jeg kjenner Lindboe som en dyktig og erfaren leder, skriver Martinsen i en sms.

Forteller om flere tiltak

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Dekan Sarah J. Paulsson skriver til Khrono at som følge av rapporten utarbeidet av Advokatfirmaet Hjort gjennomføres det så langt følgende tiltak:

  • Det gjennomføres møter med de særlig berørte, samt med verneombud og tillitsvalgte.
  • Konkrete tiltak gjøres overfor de berørte studielederne for å redusere arbeidsbelastningen der rapporten påviser et ikke forsvarlig arbeidsmiljø.
  • En beklagelse er gitt på vegne av fakultetet til en studieleder som rapporten påviser at ikke har hatt et forsvarlig arbeidsmiljø også utover arbeidsbelastningen.
  • Fått på plass fungerende instituttleder som følge av sykemelding.

Instituttleder får ikke medhold

Det er en sterkt sladdet rapport Khrono har fått innsyn i. Av denne går det likevel fram at advokatene har kommet fram til at minst en i ledergruppen har hatt et ikke fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Den det gjelder har fått en beklagelse fra fakultets ledelse.

Instituttlederen får på sin side ikke medhold på noen av de punktene han har anført. Han har blant annet klaget på kritikk fremmet i møter, advokatene påpeker at dette er kritikk på et nivå man på tåle som leder på dette nivået.

Han blir også stilt til ansvar for at minst en annen i ledergruppa ikke har hatt et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

Instituttleder Torgeir Alvestad henviser til sin advokat og advokat Halvor Frihagen sier til Khrono at han på vegne av sin klient ikke har noen kommentarer til saken som han vil dele med offentligheten på det nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS