oslomet

Brudd på arbeidsmiljøloven, men ikke trakassering ved OsloMet, mener granskere

Advokatfirmaet Hjort har funnet brudd på arbeidsmiljøloven når de har kartlagt situasjonen på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.

Sarah J. Paulson er dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. Hun har nå mottatt rapporten fra advokatfirmaet Hjort om situasjonen i ledergruppen ved barnehagelærerutdanningen.
Publisert

Etter det Khrono kjenner til konkluderer faktaundersøkelsen i regi av advokatfirmaet Hjort med at det er skjedd tre brudd på arbeidsmiljøloven ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet. To av forholdene skal knytte seg til arbeidsbelastning og et ikke fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, det tredje til en enkeltperson og enkeltsak.

Så langt Khrono kjenner til har ikke granskerne gått inn i varslingssaken fra Geir Aaserud, fordi denne er avsluttet og konkludert av OsloMet med at det ikke foreligger trakassering, og det lå derfor ikke i mandatet til faktagranskerne å gå inn i denne saken. I advokatenes mandat heter det blant annet: «Oppdraget som skal utføres vil være avgrenset til å undersøke påstandene knyttet til konflikter i ledergruppen og deres psykososiale arbeidsmiljø som en følge av dette. Herunder skal ikke andre konflikter, klager, eller varslingssaker undersøkes nærmere.»

Hjort, skal etter det Khrono erfarer, heller ikke ha funnet andre forhold som kan karakteriseres som trakassering i ledergruppen ved instituttet, men har funnet flere forhold som skal ha vær uheldige og/eller kritikkverdige uten at det kan karakteriseres som brudd på arbeidsmiljøloven.

Granskerne har undersøkt om hele ledergruppen, det vil si instituttleder og studieledere har hatt et forsvarlig arbeidsmiljø.

Khrono har snakket med flere som var tilstede på mandagens møte med alle ansatte der de overordnede funnene ble gjennomgått.

De vel 120 ved Barnehagelærerutdanningen (BLU) ved OsloMet har gått gjennom hele sommeren uten avklaring rundt de ulike arbeidsmiljøkonfliktene og trakasseringssaken som har pågått i ledergruppen ved instituttet og dermed også rammet de ansatte sist vinter og vår.

I går, mandag 16. august, fikk de involverte i saken, samt alle ansatte en muntlig og overordnet presentasjon av hovedkonklusjonene og resultatene fra faktagranskingen som advokatfirmaet Hjort har gjennomført. Faktaundersøkelsen startet i månedsskiftet mai/juni.

Granskerne skal ha snakket med rundt 20 personer. De første varslene og meldingene om arbeidsmiljøproblemer og trakassering i ledergruppen ved instituttet kom allerede i februar i år.

Advokatfirmaet har jobbet på oppdrag fra dekan Sarah J. Paulson.

Utsetter offentliggjøring

Torsdag i forrige uke fikk Khrono oversendt en e-post fra dekan Sarah J. Paulson om at granskingsrapporten, eller deler av den, ville bli offentliggjort etter mandagens allmøte på instituttet og oversendt til Khrono.

Men i en e-post mandag ettermiddag gjør dekan Paulsson retrett, og rapporten er blitt underlagt «utsatt offentlighet» (jfr. Offentleglova §24, 2.ledd) inntil saken er avgjort, ifølge dekanen «på et senere tidspunkt».

— Basert på tilbakemeldinger fra involverte har vi kommet til at det er riktig å praktisere utsatt offentlighet i denne saken, jfr. Offentlighetsloven § 24 andre ledd, bl.a. for å kunne gi involverte nødvendig tid til å kunne uttale seg om rapporten og vurdere offentliggjøring av personlige forhold, skriver Paulsson og legger til.

Brudd på arbeidsmiljøloven

De ansatte fikk presentert noen hovedpunkter fra advokatene på et møte mandag ettermiddag.

Der ble de ansatte også informert om at ledelsen ved fakultetet skal jobbe sammen med HR-avdelingen sentralt ved OsloMet, og sammen med dem komme med forslag til tiltak i slutten av neste uke.

De som er nærmest berørt av den rapporten advokatfirmaet Hjort har laget, har mandag fått den presentert, det samme har verneombud og hovedtillitsvalgte på fakultetet.

Anders Martinsen er tillitsvalgt for Forskerforbundet på Institutt for barnehagelærerutdanningen, og har sammen med de andre ansatte fått presentert hovedpunkter fra advokatenes arbeid på dagens digitale allmøte.

Preget av alvor og usikkerhet

Martinsen bekrefter at de ansatte ble informert om at det advokatene har funnet brudd på arbeidsmiljøloven og at ledelsen skal diskutere tiltak med tillitsvalgte.

— Det blir nok mye møtevirksomhet de nærmeste dagene, konstaterer Martinsen overfor Khrono.

Han legger til at det er vanskelig å kommentere saken og tiltak før man har fått se innholdet i rapporten, og at de ansatte er preget av alvoret og usikkerhet. Han understreker at de ser fram til tiltak og løsninger.

Varslet om uholdbare arbeidsforhold i februar

I begynnelsen av juni sto studieleder Geir Aaserud ved Barnehagelærerutdanningen ved OsloMet fram i Khrono. Der fortalte han hvordan han allerede i februar hadde sagt ifra til fakultetsledelsen om uholdbare arbeidsforhold i ledelsen ved instituttet.

Allerede den gangen sa han til Khrono at han var sjokkert over den manglende håndteringen av situasjonen fra instituttleder og dekan.

Siden starten av juni har han og flere ansatte og tillitsvalgte vært inne til samtaler med ledelsens innleide faktagranskere. Aaserud har hver gang vært i følge med sin tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet. Men fortsatt ser han ingen ende på saken.

Geir Aaserud selv har vært sykmeldt i deler av perioden fra saken eskalerte i februar og fram til i begynnelsen av juni, da faktagranskingen skulle starte.

Powered by Labrador CMS