Debatt ● Kari-Anne Jønnes og ­Margret Hagerup

Utsyn krever vilje til både prioritering og handling

Skal vi nå målene i Utsynsmeldingen krever det en kraftsatsing på realfag. Høyre ser dessverre verken vilje eller evne til dette hos regjeringen. Det kan Norge tape på, mener Høyre.

Høyres utdanningspolitikere Kari-Anne Jønnes (på bildet) og Margret Hagerup kritiserer regjeringens vilje til å satse på realfagene. Her i debatt med kunnskapsminister Tonje Brenna i Stortinget.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringens prioriteringer er kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv, gjennomføring av det grønne skiftet og gode velferdstjenester i hele landet. Disse målene nås ikke uten tilstrekkelig realfagskompetanse. Likevel valgte regjeringspartiene å stemme ned Høyres forslag om en helhetlig realfagsstrategi. Vi kan nå målene i fellesskap, men da må vi sørge for at vi har rett kompetanse på alle nivå.

UH-sektoren og næringslivet er tydelige på at vi har en realfagskrise. Det betyr at våre kompetansemiljøer ikke kan bidra til at regjeringen når sine mål. Det er trist at vi ikke kan få en bred politisk enighet om et langsiktig løft for realfagene, det taper Norge på. Skal Statsråden levere på sitt område trenger vi realfagskandidater i høyere utdanning. Det internasjonalt konkurranseutsatte norske næringslivet klarer seg ikke uten skarp realfagskompetanse. De lever av å være smartest, ikke billigst. 

Inngangsbilletten til det grønne skiftet er tilstrekkelig realfaglig kompetanse til å knekke kodene i blå og grønn sektor. Ellers lykkes vi ikke med å realisere våre naturlige fortrinn, som naturressursene vi rår over. Det må et omfattende digitaliserings- og teknologisk løft til for at vi skal kunne levere helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det i årene som kommer. Det klarer vi kun med realister som elsker å løse kompliserte utfordringer.

Det aller viktigste vi kan bidra med er å øke rekrutteringsgrunnlaget til realfagene på videregående skole og i høyere utdanning. Dersom elevene ikke er motivert eller kvalifisert til videre studier i realfag hjelper det ikke hvor mange studieplasser det er eller hvilken kompetanse arbeidslivet skriker etter. Lykkes vi ikke med økt rekruttering til realfag må vi importere kompetansen. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det klokt å sørge for at vi har tilstrekkelig norsk kompetanse tilgjengelig.

Det er gledelig at Støre-regjeringen viderefører Solberg-regjeringens satsing på blant annet at flere skal kunne fullføre videregående opplæring, fylle på med nødvendig kompetanse gjennom livet, og at studiestrukturen skal være mer tilpasset ulike livsfaser gjennom modulstrukturert opplæring for voksne. Men dersom vi skal dekke framtidens kompetansebehov trenger vi også en regjering som løfter frem realistene og verdien de gir.

Hvis ikke kan det lyse gult for den grønne omstillingen, som Sveinung Skule skrev i DN. For det er ingen tvil om at knapphet på kompetanse som er kritisk for grønn omstilling kan bli en barriere for å nå klimamålene.

Powered by Labrador CMS