STUDENTDEMOKRATI

Valgdeltakelsen øker blant studentene

Vårens studentvalg er gjennomført og nesten alle universitetene ser en økning i deltakelsen. 

NMBU er best i klassen, med nesten 20 prosent oppslutning i studentvalget nå i vår.
Publisert

Seks universiteter har studentvalg på våren. Hos nesten alle har valgoppslutningen økt, viser ferske tall fra årets valg.

Fakta

Oppslutningen ved student­valgene i vårsemesteret

 • UiO 12,59 prosent (11,68 prosent 2023)
 • UiT 8,2 prosent (6,6 prosent 2023)
 • UiA 10,2 prosent (6,6 prosent 2023) 
 • UiB 12,68 (13,5 prosent 2023)
 • NMBU 19,5  (16,1 prosent våren 2023)*
 • USN: 3,08 prosent **
 • *NMBU har valg både på høsten og våren, så tallene som sammenlignes er fra vårsemesteret.  På våren velges Arbeidsutvalget inn, som er det øverste organet i NMBU sitt Studentting. 

  **USN gjennomførte urnevalg ved 7 av 9 campuser til studentorganene sine. Det er oppgitt et gjennomsnittlig tall for valgdeltakelsen totalt. 

  *** OsloMet velger studentleder på våren, men har studentvalg på høsten. Studentlederen velges inn av studentparlamentet. 

  Kilde: Studentparlamentene og universitetene

— Vi så at valgdeltakelsen falt under korona. Det var vanskelig å nå studenter da de ikke var på campus. Vi ser at valgdeltakelsen går opp nå, og mye kan skyldes systematisk arbeid fra studentdemokratiet i etterkant av korona med å øke bevisstheten rundt studentdemokrati, påpeker Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO). 

Har snudd

Ved Universitetet i Agder (UiA) har studentene jobbet hardt med å snu en synkende oppslutning ved studentvalget. Det sier Maiken K. Andersen, som er studentleder ved UiA.

Det har lønt seg, for i år er valgdeltakelsen på 10,2 prosent mot 6,6 prosent i fjor.

— Jeg er veldig stolt over jobben vi har gjort med å snu valgdeltakelse både med tanke på oppslutning og antall kandidater som har stilt, sier Andersen.

— Det er vi studentene som vet hvordan det er å være studenter. Hvis vi ikke gir beskjed om hva som kan endres og videreføres, så gjør ikke noen andre det på våre vegne, påpeker hun. 

Maiken Køien Andersen er leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er svært fornøyd med innsatsen som har blitt lagt ned for å øke studentengasjement til valg.

Små marginer

Fakta

Nye ledere i studentparlament

Tre av universitetene har listevalg.

  • UiO: Sondre Klungland (Venstrealliansen)
  • Venstrealliansen:  27,4 prosent 

 • UiB: Tuva Brady Normannseth (Venstrealliansen)
 • Venstrealliansen 29,08 prosent 

 • UiT: Vetle Morales Ree (Moderat liste)
 •  Moderat liste 53,7 prosent

Fire av universitetene har personvalg:

 • UiA: Magnus Ellefsen Moen (ikke listevalg)
 • NMBU: Oskar Solberg Lægland
 • OsloMet: Amalie Fadler Opdal
 • USN: Charlotte Nilsen

Valgforsker Åsta Dyrnes Nordø ved Universitetet i Bergen (UiB) sier til Khrono at det fremdeles er snakk om små marginer — selv om tallene går opp. 

— Generelt er deltakelsen ved studentvalg mye lavere enn ved ordinære valg som kommunevalg og stortingsvalg. Det er ikke så rart, med tanke på at mandatet er ganske begrenset og at man ikke får samme type makt som ved de ordinære valgene, påpeker hun.

I tillegg forteller hun at det generelt er lav valgdeltakelse i gruppen unge voksne, de deltar faktisk aller minst av alle befolkningsgruppene i valg. 

— Man er i en mer rotløs fase: Man flytter mye og er gjerne ikke like koblet på velferdsstaten slik som når man får barn eller har eldre foreldre som trenger helsehjelp. Gruppen unge voksne kan være vanskeligere å mobilisere, sier Nordø.

Har en jobb å gjøre

I 2024 var oppslutningen til studentvalget ved UiT 8,2 prosent, mot 6,6 prosent året før. 

Jonas Toft, avtroppende leder av Studentparlamentet ved UiT, sa til Khrono i april at han var glad for økningen, men gjerne skulle sett at den var høyere. 

Også ved Universitetet i Oslo er det gode nyheter. Valgoppslutningen har økt: I år var den på 12,59 prosent mot 11,68 i fjor.

— Det har blitt lagt ned en enorm innsats for å fremme studentvalget og studentdemokratiet. Vi er fornøyde med hvor synlig vi har vært både på campusene og på sosiale medier, nå i valget og gjennom hele året, sier leder av studentparlamentet, Elisabeth Hoksmo Olsen, i en pressemelding. Hun fortsetter:

— Det er dessverre fortsatt mange studenter som ikke stemmer ved valget. Her har vi en jobb å gjøre! 

Valgforsker Nordø sier det kan være vanskelig for studenter å skille de ulike studentlistene som stiller til valg fra hverandre. Typisk er det fokus på saker det er vanskelig å være uenig om. Bedre psykisk helsevern, mer valgfrihet, billigere pensum og inkluderende studiehverdag er eksempler på det. Det kalles valenssaker, der man generelt er enige om at det er bra å støtte saken og hva som er målet.

Fakta

Studentrepresentanter til universitetstyrene

 • NMBU: Maja Raz Karterud, vara Sara Nesse (ikke listevalg, mannlig representant velges på høsten)
 • NTNU: Malin Høgsand Leirvåg og Odd Arne Fosse, vara Siri Mostad Larsen og Lasse Zetterlund *
 • OsloMet:  Carsten Magnus Harbitz Ellertsen og Lisbeth Regine Mangen, førstevara Henriette Bøe (ikke listevalg)**
 • UiA: William Thanoothong Svendsen og Sunniva Sebdal Knudsen, vara Cecilie Helen Askland (ikke listevalg)
 • UiB:  Sigrid Vorland og Victor Botnevik, vara Sara Helene Lund-Tønnesen m.fl. (uavhengige)
 • UiO: Nora Marie Hager Pache (Venstrealliansen) og Oskar Bonafede Heggernes (Realisten)
 • UiT: Therese Hugstmyr Woie (uavhengig) og Victor Zimmer (Moderat liste), vara Karoline Sveen (Sosialdemokratene) og Tobias Hjermann (Sosialdemokratene)
 • USN: Mette-Marie Lønstad og Victor Grunde Simonsen (ikke listevalg)
 • * NTNU har kun valg til universitetsstyret, og har ellers studentvalg på høsten. 

  **OsloMet har studentvalg på høsten, og fordeling av mandater på våren. 

— Når studentparlamentet i tillegg har et begrenset mandat kan det være en del studenter som ikke opplever dette som så viktig for sin studiehverdag, påpeker hun. 

Fokus på synlighet

Elisabeth Hoksmo Olsen sier at studentparlamentet ved UiO har jobbet med å fremme valget både på campus og i sosiale medier. 

Også ved UiA har studentvalget fokusert på sosiale medier, blant annet gjennom samarbeid med UiA på deres egne Instagram-kontoer. I tillegg har studenter stått på stand under rekrutterings- og stemmeperioden, samt gått innom forelesninger og samarbeidet tett med UiA-ledelsen, heter det på Studentorganisasjonen i Agder sine nettsider

Ved UiB gikk oppslutningen ned. I protokollen fra valget står det at flere ting påvirket avvikling: «Færre studenter enn før stilte til valg, færre studenter enn før deltok som frivillige, fysisk aktivitet på campus ble redusert og samarbeidet med UiB ble ikke tilfredsstillende.» 

Studentenes valgstyre skal utarbeide en evalueringsrapport om planlegging og gjennomføring av årets valg. 

SMS hjelper

Valgforsker Nordø sier at synlighet er viktig. Hun nevner forskerkollegaer Johannes Bergh og Dag Arne Christensen, som har forsket på mobiliseringsstrategier.

— Ved stortingsvalg har de funnet ut at å kontakte folk direkte på SMS og gi en oppfordring til valgdeltakelse har hatt effekt. Man snakker gjerne om å mobilisere i underrepresenterte grupper, som nettopp unge voksne og utvalgte minoritetsgrupper, sier Nordø.

Ved UiA ble det sendt ut SMS da fristen for å stemme nærmet seg. 

NSO sendte tidligere i år et brev til rektorer der de ba dem om å bistå i studentvalg, hvor også SMS og e-post fra institusjonen er tiltak de fremhever.

— Sender man en slik SMS kan man lykkes med å nå frem til studentene, da får de med seg budskapet. Det kan være mobiliserende, sier Nordø. 

Disse er valgt inn

Flere av utdanningsinstitusjonene har konstituerende møter i studentparlamentet, der alle de valgte representantene møtes og velger ny ledelse. Denne er ofte organisert som et arbeidsutvalg.

Ved UiO har Sondre Klungland blitt valgt inn som ny leder av arbeidsutvalget og studentparlamentet. 

Ved UiA har Magnus Ellefsen Moen blitt valgt inn som leder av Sta-styret av valgforsamlingen. Sta står for Studentorganisasjonen i Agder. 

Ved UiB har Tuva Brady Normannseth blitt valgt inn som leder av arbeidsutvalget og studentparlamentet. 

NMBU vil Oskar Solberg Lægland bli ny leder av arbeidsutvalget og studenttinget. 

— Det er veldig stas å bli valgt til en slik tillitsposisjon og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet. Jeg vil jobbe for at studentstemmen er tydelig i alle saker som angår oss ved universitetet. Vi er i tøffe økonomiske tider hvor vi diskuterer overlevelsen av emner og studieprogrammer, her må vi studenter være på ballen og bidra til en god prosess, sa Lægland i en pressemelding etter valget. 

Ved UiT har studentparlamentet hatt sitt konstituerende møte, der Vetle Morales Ree fra Moderat Liste ble valgt som leder av studentparlamentet og arbeidsutvalget. 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil Charlotte Nilsen overta som leder av arbeidsutvalget og overordnet for de ulike komiteene og gruppene som ligger innenfor studentdemokratiet på USN.

Ved OsloMet vil Amalie Fadler Opdal være ny leder av Arbeidsutvalget for 2024—25.

 USN, NMBU og OsloMet har personvalg istedenfor listevalg. OsloMet har studentvalg på høsten, og valgmøte der studentparlamentet velger leder, på våren. 

Powered by Labrador CMS