styrevalg NMBU

Valgt til styret på 6 avgitte stemmer. 5 var blanke

Bare seks personer stemte da Crystal Turnbull ble valgt inn i universitetsstyret i vår. Fem av stemmene var blanke. Nå skal NMBU finne tiltak for å bedre universitetsdemokratiet.

Crystal Turnbull ble valgt som midlertidig representant til universitetsstyret ved NMBU i Ås, med én stemme.
Publisert Oppdatert

Ås /Oslo (Khrono): Bare 6 stemmer ble avgitt ved valget av styremedlem for de midlertidig ansatte ved NMBU i vår. 5 av stemmene var blanke.

Rektor Curt Rice er ikke fornøyd med en valgoppslutning på 1,59 prosent, og den innvalgte representanten var heller ikke klar over den lave valgdeltakelsen før Khrono informerte henne.

Det burde vært reklamert bedre for valget, mener Crystal Turnbull, som ble valgt med inn med én stemme.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) arrangerte valg av representant for de midlertidig ansatte i universitetsstyret i slutten av mars.

Dette er et ettårig verv og valg gjennomføres hver vår.

Det var kun én kandidat som stilte til valg, stipendiat Crystal Turnbull ved Institutt for plantevitenskap.

Opptellingen etter valget viser 6 avgitte stemmer, hvorav 5 blanke. Dette tilsvarer en valgdeltakelse på 1,59 prosent av de 377 stemmeberettigede.

Burde vært mer oppmerksomhet om valget

Crystal Turnbull er stipendiat ved NMBU. Hun forsker på gråskimmelsopp, en sopp som skaper mye hodebry for norske jordbærbønder. Hun tok også masteren sin ved NMBU. Hun er nå valgt inn i universitetsstyret ved NMBU med én stemme.

Hun har nettopp kommet hjem fra ferie i sitt hjemland Sør-Afrika da vi møter henne på campus i Ås, .

— Jeg kjente ikke til tallene da du tok kontakt med meg, og jeg er overrasket over den svake valgdeltakelsen. Demokratiet baserer seg på stemmeretten til de som er berørt, og at du skal bli representert av personer du har tillit til. Det tar jeg på alvor. Det å engasjere seg i valget ligger sentralt i det å være en ansatt, sier Turnbull til Khrono.

— Hva kunne vært gjort bedre?

— Akkurat nå har vi studentvalget og der er masse reklamering på sosiale medier. Vi kunne ha tatt samme tilnærming med de midlertidig ansatte. Positiv annonsering understreker viktigheten av valgene. Det finnes nettverk der stipendiater møtes, og disse nettverkene burde nok vært brukt mer i prosessen. Vi burde også oppfordre hverandre til å delta, god kommunikasjon er viktig, understreker Turnbull.

For lite oppmerksomhet rundt valget, tror Crystal Turnbull.

På spørsmål om hun selv stemte svarer Turnbull at hun ikke gjorde det siden hun selv stilte til valg.

— Hvordan ser du på oppgaven du nå har fått?

— Jeg ser virkelig frem til å begynne som representant for midlertidig ansatte i universitetsstyret i august. Det var egentlig ikke noe jeg har tenkt på da jeg startet som stipendiat, men nå føler jeg at det er et skritt i riktig retning for å bli en del av NMBU-demokratiet. I kandidatpresentasjonen beskrev jeg at jeg er en del av et tverrkulturelt nettverk ved NMBU, og jeg vil gjerne bruke dette både som representant i styret og til å få en bedre deltakelse ved neste valg, sier hun.

Rice: Ikke fornøyd

Rektor Curt Rice sier i en kommentar at NMBU ikke er fornøyd med valgdeltakelsen ved valg av midlertidig ansatt til universitetsstyret.

Han opplyser at partene hadde en diskusjon i det sentrale IDF (informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte mellom ledelsen og de tillitsvalgte) 25. april om mulige tiltak for å øke deltakelsen i universitetsdemokratiet.

— Flere av forslagene som ble diskutert var knyttet til hvordan vi kan engasjere ansatte til å delta i større grad, og hvordan vi kan sikre enda tydeligere informasjon ut til de målgruppene det angår, sier Rice i en e-post.

— Det pågående arbeidet vil bli fulgt opp med å teste ut konkrete tiltak for å øke valgdeltakelsen ved neste valggjennomføring, sier han.

Bedre i fjor

Ved tilsvarende valg ved NMBU i 2021 var det fire kandidater som stilte og 147 stemmer ble avgitt. Det tilsvarer en valgdeltakelse på 36,66 prosent.

Året før var det tre kandidater som stilte og det ble avgitt 30 stemmer. Det tilsvarer en valgdeltakelse på 7,1 prosent. Begge disse årene var det stipendiat Martin Paliocha som vant og han har dermed sittet to år som midlertidiges representant i styret.

Har kommet med innspill

Lena Marie Kjøbli er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NMBU. Hun synes det virker som det er en dyktig kandidat som er valgt, men hun er naturlig nok ikke fornøyd med en valgdeltakelse på 1,59 prosent.

— Vi har kommet med noen innspill til ledelsen om hvordan dette kan gjøres på en litt annen måte, slik at vi tillitsvalgte kan bli involvert tidligere og bidra til å informere og skape oppmerksomhet om valget. Vi syns det er fint å bidra både med informasjon og oppfordring til ansatte om å stille til valg, selv om dette valget ikke er vårt ansvar å gjennomføre, sier Kjøbli.

Hun sier at de ble involvert bare et par dager før fristen gikk ut og da var det for sent. De rakk bare å sende ut en e-post til medlemmene dagen før fristen gikk ut.

Hovedtillitsvalgt fra Forskerforbundet på NMBU, Lena Mari Kjøbli. Foto: Håkon Sparre/NMBU

Kjøbli sier videre at hun har god tro på at den svært lave valgdeltakelsen vil bli en engangsforeteelse og viser til at det både var flere kandidater og mye høyere valgdeltagelse i fjor.

— Jeg har stor tro på at vi sammen med ledelsen skal få det til å bli bedre. Arbeidsgiver kan legge bedre til rette med valgmøter og informasjon om hva vervet i universitetsstyret går ut på i forkant, og vi bidrar også gjerne til dette, sier hun.

NMBUs valg foregikk tidligere enn vanlig i år, i perioden 25. mars til 1. april. De andre statlige universitetene og høgskolene holder sine valg i mai og juni. NMBU hadde sitt valg i slutten av mai i fjor. Kjøbli forteller at de foreslo å utsette valget når hun skjønte via intranettet at det var bare én kandidat. Dette for å få mer tid til å informere om valget og få flere til å stille, men at det ikke ble tatt til følge.

— Med så korte frister som vi hadde i år var det ikke noe vi kunne få gjort, sier hun.

Stilte mest av plikt

Ved OsloMet skal valg av midlertidig ansatt til universitetsstyret skje i perioden 18. mai til og med 25. mai 2022.

Fristen for å nominere kandidater er 2. mai.

Dagens styrerepresentant for de midlertidige, Camilla Holm Soelseth, forteller at hun var leder av PhD-Forum ved OsloMet og ble nominert av flere i fjor. Da var hun en av to kandidater.

— Jeg stilte mest av plikt, forteller hun.

Holm Soelseth forteller at hun ikke ønsker en ny periode, da hun blir ferdig med sin doktorgrad i instapoesi i løpet av høsten, og hun håper at noen andre vil stille ved valget.

Hva har du fått ut av å sitte i universitetsstyret?

— Jeg tror få vet at jeg er deres representant i universitetsstyret nå, sier Camilla Holm Soelseth ved OsloMet..

— Jeg må innrømme at jeg har fått mer ut av å være leder for stipendiatorganisasjonen. Generelt så er man mer usynlig som universitetsstyrerepresentant. Som leder av PhD-Forum er man en mye mer synlig figur og får gjort mer med stipendiat-relevante saker. Alle visste hvem jeg var da jeg var leder for stipendiatorganisasjonen, men jeg tror få vet at jeg er deres representant i universitetsstyret nå, sier hun.

Hun sier videre at hun synes det har vært utfordrende å sitte i universitetsstyret, men at hun endelig har kommet inn i det nå, når det går mot slutten av perioden.

Hvorfor er det vanskelig å få folk til å stille, tror du?

— Det er veldig vanskelig å forstå hva det innebærer å sitte i universitetsstyret, særlig for de internasjonale. I tillegg markedsføres det i liten grad hva styret driver med, sier hun.

Stiller for tredje gang

Ved UiT Norges arktiske universitet ble doktorgradsstipendiat i statsvitenskap, Anders T. Hjertø Lind, valgt inn i universitetsstyret av midlertidig ansatte for andre år på rad i fjor. Han opplyser til Khrono at han vil stille for nok en periode.

Fristen for å nominere kandidater ved UiT er 5. mai og valget skjer 2.-9. juni.

Ved valget i fjor var Lind eneste kandidat og valgdeltakelsen var på 18,6 prosent.

— Jeg var egentlig positivt overrasket over at såpass mange stemte, siden det bare var én kandidat, sier han.

Anders T. Hjertø Lind, stipendiat i statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, og medlem av universitetsstyret for andre året på rad.

Han ser flere grunner til at det kan være vanskelig å få stipendiater og andre midlertidig ansatte til å stille ved valg.

— Stipendiater og postdoktorer har gjerne lite med tid, og hvis de samtidig ikke har hatt den type verv før, så kan terskelen være høy for å stille. Dessuten kan tilknytningen til institusjonen være svakere for midlertidige, særlig hvis man kommer utenfra. For de utenlandske stipendiatene kan det være flere barrierer, både språket og at systemet ikke er kjent, påpeker han.

Lind sier videre at universitetene burde gjøre mer for å løfte fram valget og informere både om selve valget og hva vervet innebærer.

Har det vært verd tiden din å sitte i universitetsstyret?

— Helt klart, det er givende og interessant, og en kjempeviktig oppgave, sier han.

Ved Universitetet i Oslo er det fem representanter som konkurrerer om vervet som styrerepresentant for de midlertidige, ifølge Uniforum. Valget finner sted i slutten av mai. Fristen for å komme med forslag til kandidater har vært utvidet, og av 10 foreslåtte i to til sammen to omganger har halvparten takket nei, eller forslagene blitt trukker, ifølge UiOs egen avis.

Powered by Labrador CMS