midlertidighet

Borten Moe svinger pisken mot midlertidighet

Den nye regjeringen vil kreve kraftig kutt i andel midlertidig ansatte ved universiteter og høgskoler. Nivået skal ikke være høyere enn i arbeidslivet ellers.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo må nesten halvere midlertidigheten, ifølge nye krav fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

Ferske tall viser at andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høgskoler er på 11,7 prosent i 2021. Det er en liten økning fra i fjor.

I tallet er ikke stipendiater og åremål tatt med.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) varsler at det vil komme krav om redusert midlertidighet i tildelingsbrevene som han sender til universiteter og høgskoler før jul. Kravet er å komme ned på cirka åtte prosent midlertidighet, som er nivået i arbeidslivet ellers, i løpet av tre år.

— Jeg ser ingen grunn til at andelen midlertidighet skal være særlig høyere i universitets- og høgskolesektoren enn i arbeidslivet ellers, der midlertidigheten er på cirka åtte prosent, sier Borten Moe.

Fakta

Midlertidighet i prosent per institusjon, alle ansatte (med unntak av stipendiater og åremål)

Universitetene

 • Universitetet i Oslo 15,49
 • Universitetet i Stavanger 13,67
 • UiT Norges arktiske universitet 11,66
 • OsloMet 11,49
 • NMBU 11,4
 • Universitetet i Sørøst-Norge 11,22
 • Universitetet i Bergen 10,58
 • NTNU 9,79
 • Nord universitet 9,61
 • Universitetet i Agder 8,15

Statlige høgskoler

 • Samisk høgskole 21,37
 • Høgskulen i Volda 15,53
 • Høgskolen i Innlandet 13,93
 • Høgskulen på Vestlandet 12,32
 • Høgskolen i Østfold 8,85

Statlige vitenskaplige høgskoler

 • Arkitektur og designhøgskolen i Oslo 22,28
 • Kunsthøgskolen i Oslo 16,9
 • Høgskolen i Molde 15,43
 • Norges handelshøyskole 9,21
 • Norges idrettshøgskole 10,59
 • Norges musikkhøgskole 8,22

Kilde: DBH/NSD

På Forskerforbundets fagpolitiske konferanse tirsdag sa Borten Moe at han vil gi veldig tydelige styringssignaler i tildelingsbrevene. Hvis ikke dette fører fram har han et ris bak speilet:

— Hvis det ikke lykkes, blir det mye kjipere. Enten får de det til gjennom dialog og forventningsstyring, ellers må vi se på lov og forskrifter, sa han.

Vil ha kulturendring

Borten Moe mener at det trengs en kulturendring for å få ned midlertidigheten.

— Aune-utvalget (universitets- og høyskolelovutvalget, red.mrk.) pekte på utfordringer både knyttet til hvor mye regler om midlertidighet blir brukt og hvordan regelverket blir brukt. Det er grunn til å tro at det i en del tilfeller er praktiseringen av regelverket – og ikke regelverket i seg selv – som gjør at mange ansettes midlertidig. For å si det i klartekst – midlertidighet er i stor grad et spørsmål om kultur og ledelse, sa han.

Midlertidighet i prosent 2018-2021, alle ansatte (med unntak av stipendiater og åremål)

Institusjonstype 2018 2019 2020 2021
Universiteter14,8613,5811,4711,67
Statlige vitenskapelige høyskoler11,3510,5811,0312,7
Statlige høyskoler14,2613,0712,0512,78
Private vitenskapelige høyskoler8,549,668,627,63
Private høyskoler7,49,579,79,9
Sum14,2413,1611,3511,71

Kilde: DBH/NSD

Vil dukke ned i tallene

Til Khrono sier Borten Moe at cirka 8 prosent er en klar ambisjon.

— Så trenger vi litt mer tid til å dukke ned i tallene og detaljene rundt dette og finne hensiktsmessige måter å følge dette opp på overfor universitetene og høgskolene. Det er ulike stillingstyper her og ulike grunner til midlertidigheten. Først og fremst er dette et spørsmål om tydelige styringssignaler, fra departement til sektor. Hvis ikke det resulterer i endring, må vi vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i lov eller forskrift, skriver han i en e-post.

UiO må nesten halvere

Det eneste universitetet som ligger godt an når det gjelder andel midlertidig ansatte er Universitetet i Agder med en andel på 8,5 prosent.

Universitetet i Oslo har den høyeste andelen blant universitetene, på 15,49 prosent, mens Universitetet i Stavanger ligger på 13,67 prosent.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er ikke så sikker på om Borten Moe er på rett spor.

— Om 8 prosent er et riktig mål, det kan jeg tenke meg å diskutere. Det bør være noe høyere, sa han under konferansen til Forskerforbundet.

Snubletråder i hverdagen

Forskerforbundets leder, Guro Lind, viste til en hverdag full av snubletråder for forskeren.

— Hverdagen er preget av usikkerhet, ikke minst på grunn av den utstrakte bruken av midlertidige ansettelser. Det er et problem for den enkelte forsker, men også for forskningen, sa hun.

Hvis man ser på vitenskapelige stillinger alene, unntatt stipendiater, men med postdoktorer, har andelen midlertidige ligget stabilt på cirka 25 prosent de siste 15 årene, påpekte Lind.

Forskerforbundets leder Guro Lind på forskningspolitisk seminar tirsdag.

På teppet hos Nybø

Det er ikke første gang universiteter og høgskoler får en streng pekefinger fra statsråden om å få ned midlertidigheten.

I januar 2020 ble 12 rektorer kalt inn på teppet til daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Der måtte de forklare seg om hvordan de jobber, eller ikke jobber, for lavere andel midlertidig ansatte ved landets universiteter og høgskoler. Da tallene for 2020 kom senere på året viste det seg at andelen midlertidige hadde gått ned med to prosentpoeng, men de nye tallene for 2021 viser en liten økning igjen.

Bra for kvaliteten

Den ferske statsråden viser til Hurdalsplattformen, der det slås fast at midlertidigheten i høyere utdanning skal ned.

— Det er all grunn til å tro at redusert midlertidighet også vil gi bedre betingelser for utvikling av fagmiljøene og for høy kvalitet i forskning og høyere utdanning.

Han mente at universiteter og høgskoler har mye å lære av instituttsektoren.

— Det er krevende å redusere midlertidighet. Institusjonene har behov for noe fleksibilitet og fornying. Vi vet at midlertidige stillinger særlig benyttes når det ansettes i prosjekter som er eksternt finansiert. Det er ikke alltid nødvendig. Her kan universitetene og høyskolene ha mye å lære av instituttsektoren, sa han på det forskningspolitiske seminaret.

Endringslogg: 11.11.2021, kl 08.00: Oppdatert med tall for Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS