Varsling

Varsel skal opp på nytt i OsloMet-styret

Styret ved OsloMet skal behandle behandle et varsel som handler om rektors håndtering av en tidligere varslingssak.

Styreleder Trine Syvertsen sier at hun ønsker åpenhet om varslingssaken så snart styret har behandlet den ferdig.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I torsdagens møte skal styret ved OsloMet behandle en sak under tittelen Varsel om kritikkverdig forhold.

Saken er den samme som ble behandlet i styremøtet 12. desember i fjor. Det opplyser styreleder Trine Syvertsen via en e-post fra kommunikasjonsdirektør på OsloMet, Sverre Molandsveen.

Saken handler om at styreleder har fått et varsel fra en person som tidligere har varslet om trakassering ved OsloMet. Den nye varselet er knyttet til rektors håndtering av saken.

På styremøtet 12. desember vedtok styret å sende saken tilbake til varslingsnemnda for vurdering. Styret ba samtidig nemnda om å sende sin rapport direkte til styret, og ikke via rektor Curt Rice.

Anbefaler meroffentlighet

Khrono har så langt ikke fått innsyn i saksdokumentene. De er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven paragraf 13 om taushetsbelagte opplysninger og paragraf 23, som handler om unntak av hensyn til forhandlingsposisjon. Det skriver styreleder Syvertsen i e-posten til Khrono.

Styret har gitt Syvertsen myndighet til å avgjøre krav om innsyn. Det skyldes at rektor regnes som inhabil i saken, og dermed også administrasjonen.

Trine Syvertsen sier videre at hun vil anbefale styret å praktisere meroffentlighet og delvis offentliggjøre saksdokumentene når styrets behandling av saken er avsluttet, med unntak av taushetsbelagte og andre opplysninger som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling i varslingssaker.

Gjelder rektors håndtering

Før saken skulle opp i universitetsstyret i desember, opplyste Syvertsen til Khrono at hun hadde mottatt et varsel fra en person som tidligere har sendt varsel om trakassering ved OsloMet.

— Varslet gjaldt flere navngitte personer. Varslingsnemndas leder fant da ikke grunn til å gå videre med saken til nemnda. Varsler har i denne omgang brakt inn noen nye momenter knyttet til rektors håndtering av saken. Hvordan saken skal behandles avgjøres på styremøtet 12. desember 2019, forklarte Syvertsen da.

Powered by Labrador CMS