kjønnskvotering

Ved dette universitetet fikk kun kvinner lov til å søke 

Radikal kjønnskvotering ga merkbare resultater for et teknisk universitet i Nederland.

Eindhoven teknologiske universitet hadde lavest kvinneandel blant de vitenskapelige ansatte i Nederland. Så gjorde det noe radikalt.
Publisert

Eindhoven teknologiske universitet (TUE) innførte i 2019 en radikal ansettelsespolitikk for å øke kjønnsbalansen blant sine vitenskapelig ansatte. 

Denne innebar blant annet at kun kvinner kunne søke på vitenskapelige stillinger i de første seks månedene etter utlysning. Dersom ingen kvalifiserte kvinnelige søkere ble funnet innen denne perioden, kunne stillingen åpnes for mannlige søkere.

Hensikten var å rette opp kjønnsubalansen. Kun rundt 15 prosent av professorene og førsteamanuensene ved universitetet var kvinner.

— Vi har snakket om kjønnsbalanse i årevis. Vi har gjennomført alle mulige myke tiltak, og de riktige tingene er sagt. Men statistikken ser fortsatt forferdelig ut, sa TUE-president Robert-Jan Smits til nyhetsmagasinet til Science i 2019.

I tillegg fikk kvinnelige nyansatte 100.000 euro, som de kunne bruke til egen forskning.

Diskriminering 

Tiltaket møtte imidlertid motstand, og det kom påstander om diskriminering. I 2020 konkluderte det nederlandske menneskerettighetsrådet med at politikken var for vidtrekkende. Det førte til at universitetet justerte tiltaket i 2021. Nå gjaldt kvoteringen kun avdelinger og stillingsnivåer med færre enn 30 prosent kvinner.

Når universitetet nå, etter fem år med den nye politikken gjør opp regnskap, ser de at:

  • Halvparten at de som er blitt ansatt er kvinner, mot 30 prosent tidligere.
  • Dette har ført til en økning fra 22 prosent til 29 prosent kvinner blant de vitenskapelige ansatte.

Den radikale politikken var helt nødvendig, sier universitets president Robert-Jan Smits til Science.

Kvinneandelen ved nederlandske universiteter er blant den laveste i Europa, og han sier han, da han begynte å jobbe der, ble sjokkert over at de var dårligst i Nederland.

— Det følte jeg var helt uakseptabelt.

Eindhoven teknologiske universitet har rundt 14.000 studenter. Det spesialiserer seg i ingeniørfag. 

Powered by Labrador CMS