Debatt ● Representanter fra studentpolitikken i Norge

Vi er løsningen på problemene dine, Sandra

Tre forventninger fra norske studentpolitikere.

Nøkkeloverrekkelse 4. august. Ola Borten Moe går av som minister, og Sandra Borch tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I helgen var representanter fra store deler av studentpolitikken i Norge samlet på Moelv på avsparket til Norsk studentorganisasjon. En ting vi allerede har etablert, er at et godt samarbeid starter med en forventningsavklaring.

Derfor starter vi med å presentere våre forventninger:

Vi forventer at du sikrer at studentene har tid til å studere.

Din forgjenger pleide ofte si at vi går tom for folk før vi går tom for penger. Utdanning bygger landet, og vi studenter trenger tid og mulighet til å kunne prioritere studiene og bygge kompetansen som næringslivet skriker etter.

Regjeringen sikret en økning av studiestøtten i fjor høst. Den økningen er spist opp av prisstigningen.

I dag bruker studenter i gjennomsnitt nesten 50 timer i uken på studier og deltidsjobb. Det tilsvarer en stillingsprosent på 133 %. Undersøkelser viser at vi jobber mer, samtidig som vi bruker mindre tid på å studere. I studietiden ønsker vi å sitte i klassen, ikke kassen! Vi forventer at du øker studiestøtten til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, slik at alle studenter har like gode muligheter til å prioritere studiene.

Vi forventer at du gir studenter boliger de har råd til å bo i.

 Nå står tusenvis av studenter i boligkø bare uker før studiestart. Forskjellene mellom studiestedene er store, og presset er spesielt stort i byene: I Oslo har leieprisene gått opp med 8.4 prosent, i Bergen gikk den opp 6.9 og i Trondheim så vi et rykk på hele 8.6.

Økningen i studiestøtten var ca. 328 kr, og sammenligner man det med økningen på 8.4 % i leie fra snittleie på 9880 kr, dekker ikke den økte studiestøtten halvparten engang.

Studenter går i gjennomsnitt 6407 kr i minus hver måned dersom vi kun levde på studiestøtta. Leia er den største enkeltutgiften på budsjettet vårt. For å bremse de galopperende leieprisene trenger vi flere studentboliger. Det vil gi flere boliger på utleiemarkedet, bidra til å senke boligprisene generelt og sikre studenter en trygg og rimelig bolig.

Vi forventer at du investerer i utdanning for alle. 

Denne høsten begynner norske universiteter og høyskoler å kreve skolepenger for internasjonale studenter fra land utenom EU/EØS og Sveits. Det fører til at det kommer drastisk færre internasjonale studenter til Norge. Det er et tap for samfunnet vårt å gå glipp av dyktige studenter med andre perspektiver. Det er også et brudd på det viktige gratisprinsippet — prinsippet om at utdanning bør være gratis for alle, uavhengig av hvilken bakgrunn du har.

Vi ber derfor at det jobbes med stipendordninger og samarbeidsavtaler for studenter fra det globale sør. Slik at vi kan opprettholde kunnskapsutviklingen, viktig kompetanseheving og overføringen som skjer i kulturutveksling. Vi trenger de skarpeste hodene, ikke de med tykkest lommebok, som kan hjelpe oss med å løse de store globale utfordringene vi står ovenfor.

Sandra, vi ønsker deg hjertelig velkommen til det vi mener er Norges viktigste ministerpost. Er det en ting vi ønsker at du tar med deg inn i arbeidet er det at: Dagens studenter, skaper morgendagens løsninger. Og det gjør vi best når vi har mulighet til å gjøre det studenter skal gjøre: studere.

Med vennlig hilsen

Studentparlamentet ved OsloMet v/ leder Henriette Bøe
Studenttinget ved NMBU v/ leder Wilhelm Olav Anthun
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge v/leder Nora Rymoen Houidi
Studentutvalget ved AHO v/leder Carine Wille-Johansen
Studentorganisasjonen ved UiS — StOr v/ leder Joakim R. Ramsland
Studentorganisasjonen ved Nord v/ leder Simen August Randen
Studentparlamentet ved UiB v/ leder Kaja Ingdal Hovdenak
Studentorganisasjonen i Agder v/ leder Maiken Køien Andersen
Studenttinget på Vestlandet v/ leder Henrik Haug
Studentparlamentet ved UiO v/ leder Elisabeth Hoksmo Olsen

Powered by Labrador CMS