diskriminering

— Vi må spørre oss om vi har fått en ny form for overfølsomhet

Professor Kristian Gundersen lurer på når diskrimineringstallene er lave nok til at det er akseptabelt.

Kristian Gundersen mener at det ligger i forskningens natur at det oppstår faglige uenigheter.
Publisert Oppdatert

Under styremøtet ved NTNU forrige uke la HR- og HMS-direktør Arne Hestnes fram resultatene fra en spørreundersøkelse gjort i forbindelse med universitetets arbeidsmiljøundersøkelse.

Der viste tallene at en av ti vitenskapelig ansatte ved NTNU føler seg utsatt for uakseptabel oppførsel. Det ble også meldt at faglig uenighet er den største grunnen til at en tredjedel av de som har meldt om uakseptabel oppførsel har opplevd å bli utsatt for diskriminering.

Professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen, mener tallene er lave.

— Når er slike tall lave nok til at vi kan akseptere det, spør Gundersen, som presiserer at han ikke kjenner til detaljene i arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU.

— Håpløst begrep

Gundersen er tydelig på at faglig uenighet er en integrert del av forskning og høyere utdanning. Han lurer ellers på hva som ligger i begrepet «diskriminering».

— At det er ubehageligheter knyttet til faglige uenigheter, er noe de aller fleste vil oppleve i løpet av livet. At en av ti ved NTNU har opplevd dette, synes jeg er et veldig lavt tall, gjentar Gundersen.

På spørsmål om hva han mener ville være et høyt nok tall til at han hadde reagert annerledes, svarer professoren at dersom halvparten hadde opplevd ubehagelig og uakseptabel oppførsel i løpet av det siste året, burde man vurdere å undersøke det nærmere.

— Men en av ti … Nulltoleranse er et håpløst begrep. Vi må spørre oss om vi har fått en ny form for overfølsomhet. Man har sikkert noe å vinne på å argumentere på en saklig måte og ikke bli uvenner, men det viser jo undersøkelsen at de aller fleste også gjør, sier Gundersen.

Tiltak

Under NTNUs styremøte forrige uke, uttalte konstituert rektor Tor Grande at NTNU skulle ha fokus på dette fremover og jobbe forebyggende.

— Dette er ikke hyggelige tall. Vi skal ha nulltoleranse. NTNU skal være en trygg og god arbeidsplass, sa Grande.

Det hører ellers med til historien at tidligere NTNU-rektor Anne Borg like før jul gikk av på dagen etter å ha forsøkt å legge lokk på en faglig diskusjon.

Kristian Gundersen understreker videre at han mener enhver form for uakseptabel oppførsel er uheldig, men er klar på at han også lurer på hvilke tall som ville vært lavt nok til at man ikke hadde satt inn tiltak.

— Jeg tror at vi snart må bestemme oss for hva vi synes er greit. Vi kan ikke sette inn tiltak på ethvert problem som dukker opp uavhengig av størrelse, sier professoren.

— Vi har nulltoleranse

Khrono har forelagt NTNU-rektor Tor Grande uttalelsene fra Kristian Gundersen. Han sier at NTNU ønsker faglige diskusjoner og faglig uenighet velkommen.

Portrett av Tro mGrande
Tor Grande.

— Samtidig har vi nulltoleranse for uakseptabel oppførsel i form av vold, trusler, uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering, mobbing og diskriminering. Dette gjelder også når uakseptabel oppførsel kommer som følge av faglig uenighet, sier den konstituerte rektoren.

Han legger til at NTNU tar på alvor at noen av deres ansatte har opplevd uakseptable hendelser i arbeidshverdagen.

— Vi vil jobbe videre med arbeidsmiljøet og med forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser, sier Grande til slutt.

Powered by Labrador CMS