Debatt Christen Krogh

Vi satser på universitetsbibliotekene!

OsloMet-rektoren mener Lars Egeland sår tvil om hvorvidt universitetsbiblioteket er en viktig funksjon for OsloMet.

Jeg synes det er leit at Lars Egeland uttrykker misnøye med dagens bibliotektjenester, og at han velger å slutte, skriver rektor ved OsloMet, Christen Krogh.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Lars Egeland uttrykker i et innlegg i Khrono harme over at universitetsbibliotekene ved OsloMet ikke samlokaliseres. Jeg har full forståelse for at Egeland er skuffet over dette. I innlegget sår imidlertid Egeland tvil om hvorvidt universitetsbiblioteket er en viktig funksjon for OsloMet. Jeg vil derfor si det samme her som jeg har sagt på flere allmøter med bibliotekansatte ved OsloMet siden jeg begynte som rektor i mars i år: Universitetsbiblioteket er en viktig funksjon for studenter og ansatte ved OsloMet, og vi skal sørge for at universitetsbiblioteket får tilstrekkelig med ressurser for til å yte gode og attraktive tjenester.

Samlokaliseringsprosjektet for universitetsbiblioteket har vært et prosjekt over flere år. Kort fortalt har det gått ut på å utrede samlokalisering av OsloMets biblioteker i Oslo i en del av bygningen i Pilestredet 52. Prosjektet har vært gjennomført med bred deltagelse og har blitt koordinert av campusprogrammet. Arbeidet i prosjektet har blitt presentert for ledergruppen flere ganger underveis. Som med alle slike prosjekter kommer man til et punkt der det må besluttes hvorvidt man skal realisere prosjektet eller ikke.

Universitetsbiblioteket er en viktig funksjon for studenter og ansatte ved OsloMet, og vi skal sørge for at universitetsbiblioteket får tilstrekkelig med ressurser for til å yte gode og attraktive tjenester.

Christen Krogh, rektor

Det er altså ikke slik at man har bestemt på forhånd at man går videre med prosjektet. I stedet legger man fram prosjektet med fordeler og ulemper, og deretter tas det en beslutning om veien videre. For bibliotekprosjektets del var dette tidspunktet i juni i år, da prosjektet ble presentert for ledergruppen. I dette møtet fikk bibliotekdirektør Lars Egeland den tiden han ønsket for å komme til orde med sine synspunkter. I den påfølgende diskusjonen i ledergruppen var kostnaden ved prosjektet en viktig faktor. Det kan virke som om prosjektet var selvfinansierende i Egelands innlegg. Det var det ikke. Å realisere prosjektet slik det var lagt fram ville kostet OsloMet godt over 100 millioner kroner – i tillegg til de summene som Egeland nevner i sitt innlegg. Dette er en stor sum som måtte hentes fra andre områder av universitetets budsjett. Jeg kan forstå at en bibliotekdirektør ønsker å bruke disse midlene på universitetsbiblioteket, men ber om forståelse for at universitetets ledergruppe er nødt til å se hele virksomheten til OsloMet under ett.

Jeg kan forstå at en bibliotekdirektør ønsker å bruke disse midlene på universitetsbiblioteket, men ber om forståelse for at universitetets ledergruppe er nødt til å se hele virksomheten til OsloMet under ett.

Christen Krogh, rektor

Lars Egeland har jobbet ved OsloMet i 15 år og har vært ansvarlig for det universitetsbiblioteket vi har i dag. Jeg synes det er leit at han uttrykker misnøye med dagens bibliotektjenester, og at han velger å slutte. OsloMet har mange dyktige ansatte i universitetsbiblioteket som i disse dager tar imot mange tusen nye studenter som har valgt å studere ved universitetet vårt. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke dem for den fenomenale innsatsen de gjør, og ser fram til å jobbe sammen med dem om hvordan biblioteket kan bidra til at vi skal bli et enda bedre universitet.

Powered by Labrador CMS