Rektor Curt Rice uttrykker at det ikke er en kø av fagmiljøer som ønsker å flytte til Campus Kjeller (bildet) mens han har møtt mange som ønsker å flytte fra Kjeller til Oslo. Foto: OsloMet

Vi vil uttrykke vår støtte til samlokalisering ved OsloMet

Campus Kjeller. Vi føler oss hørt når rektor Curt Rice foreslår samlokalisering, og det setter vi pris på, skriver fem ansatte ved OsloMet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forslaget om samlokalisering av OsloMet til Oslo sentrum setter i sving store følelser og sterke ytringer. Ofte er det de kritiske røstene som både ytrer seg og vies størst plass i media. Vi vil derfor uttrykke støtte til ideen om samlokalisering.

Mange jobber også hjemme i stedet for å bruke mye tid på reise til/fra Kjeller. Konsekvenser er et fragmentert arbeidsmiljø hvor få ansatte er til stede på sine kontorer.

Fem ansatte ved OsloMet

Vi mener dette er et nødvendig grep for å løfte og styrke både utdanning og forskning ved OsloMet, og for å sikre et bedre studentmiljø og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Våre argumenter for samlokalisering er eksemplifisert fra eget fagmiljø ved Samfunnsernæring.

Samfunnsernæring har hatt tilhold ved Kjeller siden oppstarten av campus i 2003. De fleste fra vårt fagmiljø har fremmet flytting til Pilestredet gjennom i mange år. Vi mener det vil få mange positive effekter.

Det er flere grunner til at samlokalisering vil være lurt:

1. Bedre studentmiljø: Campus Kjeller står som en isolert bygning, uten noe direkte offentlig transport som knytter campus til byen. Reisen til Kjeller oppleves som tung og vanskelig. Studentene uttrykker i nesten alle evalueringer at reiseveien til Kjeller er for lang.

Studentene ved samfunnsernæring er hovedsakelig bosatt i Oslo. Kollektiv reising mellom Oslo og Kjeller tar minst en time hver vei. Det siste året har to direktebusser blitt nedlagt – buss 431 Oslo-Kjeller og buss 435 Blindern-Kjeller – noe som har forverret reisesituasjonen ytterligere. Studentene gir stadig uttrykk for at altfor mye tid går med til transport. Vi ser synkende oppmøte på forelesninger blant studentene, og de oppgir lang reisevei som årsak.

Studentene gir også uttrykk for at miljøet på Kjeller er lite dynamisk. Lokalene tømmes raskt om ettermiddagen, og det er ingenting som skjer på ettermiddag og kveld. Forsøk på å sette i gang aktiviteter har strandet gang på gang. Det er ingen butikker eller andre fasiliteter i nærheten.

2. Bedre arbeidsmiljø for ansatte: Vi på samfunnsernæring deltar på en rekke eksterne arrangementer og møter, hovedsakelig i Oslo. Mange jobber også hjemme i stedet for å bruke mye tid på reise til/fra Kjeller. Konsekvenser er et fragmentert arbeidsmiljø hvor få ansatte er til stede på sine kontorer. Flytting til Oslo vil øke tilstedeværelsen av ansatte i fagområdet og øke vår samhandling og trivsel.

3. Økt samarbeid med andre miljø på OsloMet: De aller fleste sosial- og helsefaglige utdanningene skal gi kompetanse innen mat og ernæring, i henhold til politiske føringer. OsloMet, gjennom vårt fagmiljø, har en enestående mulighet til å bli nasjonalt ledende når det gjelder å integrere mat og ernæring i sine helse- og sosialfag.

I tillegg har vi i økende grad forskningssamarbeid med andre miljøer ved OsloMet – de aller fleste er lokalisert i Pilestredet/Stensberggata. Det er klart at for vår del vil flytting til Oslo være en vesentlig faktor for videreutvikling og vekst.

4. Større mulighet for samhandling med eksterne partnere: Tilnærmet alle ansatte ved samfunnsernæring har førstekompetanse og føler behov for et mer dynamisk og stimulerende fagmiljø enn hva Kjeller kan tilby. Vi er aktive forskere med utstrakt forskningssamarbeid med eksterne partnere i Oslo. Flytting til Oslo vil gjøre samarbeidet mer effektivt.

5. Bedre muligheter til internasjonalisering: Lokalisering i Oslo gjøre det enklere å oppfylle ambisjonen om økt internasjonalisering. Kjeller er lite attraktivt for utenlandske studenter og gjesteforskere.

6. Mer bærekraftig og økonomisk bruk av lokalene: De fleste av kontorene innen vårt fagområde på Kjeller står ubrukte i mer enn ca. 50 prosent av tiden. Vi observerer også mange tomme kontorer i Pilestredet. Vi støtter en mer bærekraftig bruk av lokalene og at det skal brukes mer innovative og tilpassede løsninger for kontor- og undervisningslokaler.

OsloMet har flere laboratorier og kjøkken som ulike fagmiljøer har behov for, oss inkludert. En samlokalisering gir mulighet til å identifisere hvilke behov og fasiliteter de ulike fagmiljøene har, og samordne dette på tvers av fagmiljøer. Dette vil optimalisere bygningsmassen og gi større synergieffekter.

De ulike fagmiljøene har ulike ønsker og behov, og meningene er også delte innad i fagmiljøene. Rektor Curt Rice uttrykker at det ikke er en kø av fagmiljøer som ønsker å flytte til Kjeller, mens han har møtt mange som ønsker å flytte fra Kjeller. Vi føler oss derfor hørt når rektoren foreslår samlokalisering, og det setter vi pris på.

Powered by Labrador CMS