nedstengt

Viken-universiteter og høgskole ut mot strengt smittevern

Universitetet i Sørøst-Norge, NMBU og Høgskolen i Østfold reagerer sterkt på at de ikke får unntak fra forlengede koronatiltak, og krever begrunnelse.

Masterstudent Silje Kvist Simonsen (th) er avhengig av å komme i gang snarest med sine forsøk for å bli ferdig innen siste frist (15. august). Tre rektorer og tre studentledere hars krevet brev til helsemnyndighetene på vegne av Silje og mange andre studenter. Studentleder på NMBU Tuva Todnem Lund (tv) er blant de som har undertegnet.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Østfold, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU har sendt brev til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Brevet er underskrevet både av rektorene og studentlederne ved de tre institusjonene.

Fakta

Kommuner i Viken med campus og forlengede tiltak

De nye tiltakene gjelder fra mandag 12.april til søndag 25. april.

  • 20 kommuner fortsetter med nivå A (det strengeste nivået, red. anm):
  • Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

Kilde: vg.no

Dette fordi disse to skal vurdere midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A for å lette noe av belastningen på kommunene som er rammet.

I forrige uke skrev Khrono om masterstudenten Silje Kvist Simonsen på NMBU. Hun er inne i det hun trodde skulle være siste semester på sin master. Men plutselig stengte hele Viken fylke ned. For Simonsen førte dette til store utfordringer.

— Jeg hadde en uke igjen av forsøket mitt. Nå krysser jeg fingre for at jeg kommer igang 15. april. Da klarer jeg å bli ferdig med god margin til aller siste frist 15. august, sa Simonsen til Khrono i forrige uke.

Simonsen er blant de som kan bli rammet hardt når Ås kommune er blant kommunene der regjeringen opprettholder det aller strengeste tiltaksnivået fram til 25. april.

— Sterke behov for unntak

Fakta

Her er de foreslåtte tiltakene mot forsinkelse

  • Prioritering av studentgrupper:

− Avgangsstudenter

− Studenter som tar utdanning som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner

− Studenter på profesjons- og fagskoleutdanninger som er avhengige av ferdighetstrening og praksis for å oppnå læringsutbytte

− Studenter som er avhengige av tilgang til laboratorier eller som skal gjennomføre feltarbeid for å sikre at læringsutbyttet kan oppnås

− Studenter på utøvende og skapende utdanninger, inkludert mediefag

− Studenter uten tilgang til internett

  • Tiltak for å sikre studieprogresjon på institusjonsnivå:

− Handlingsrom for prioritering av aktiviteter og studentgrupper

− Utvidelse av vårsemesteret 2021, utsatt avslutning

− Utvidelse av høstsemesteret 2021, tidlig oppstart

− Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening

− Utstedelse av betingede vitnemål

− Betinget opptak

− Tilgang på internett

Institusjonene selv må vurdere hvilke tiltak som er relevante

  • Tiltak på myndighetsnivå:

− Styrket koordinering og samhandling på myndighetsnivå

− Økonomiske tiltak overfor institusjonene våren 2021

− Tiltak i utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen

− Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening

− Tiltak for helsefagstudenter som studerer i utlandet

− Tilgang på lesesalsplasser på offentlige biblioteker

− Kunnskapsdepartementets styring av universitetene og høyskolene

− Utvidet oppholdstillatelse for studenter fra land utenfor EØS-området

Les også:

I brevet understreker de tre rektorene Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Petter Aasen og Sjur Baardsen at de er utdanningsinstitusjoner med mange anvendte og praksistunge fag, og utdanner kandidater til flere samfunnskritiske yrker, som for eksempel sykepleiere, veterinærer, lærere og mange andre.

— Vi har tidligere sendt innspill til Kunnskapsdepartementet om behovet for å kunne gi tilgang til campus for de studentene som er avhengig av ferdighetstrening eller laboratoriearbeid for å kunne opprettholde studieprogresjonen sin. Svært kritisk er det også for masterstudenter som nå kan bli minst ett semester forsinka fordi de ikke kan fullføre forsøk som det har tatt mange måneder å planlegge, understrekes det i brevet.

Brevet er også undertegnet av Tuva Todnem Lund, leder ved Studenttinget ved NMBU, Karoline Lie, leder i Studentdemokratiet ved Universitetet i Sørøst-Norge og Marte Emilie Skjennem, leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold.

En hurtigarbeidende gruppe kom sist fredag med innspill til myndighetene til tiltak innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernstiltakene.

Tiltakene har som mål å hindre at tusenvis av studenter blir forsinket i utdanningene sine ved landets universiteter, høgskoler og fagskoler. Blant forslagene til tiltak finner vi:

Forlenget vårsemester og tidligere studiestart i høstsemesteret, massetesting av studenter, utsteding av foreløpige vitnemål, gi betinget opptak til masterutdanninger, forlenge oppholdstillatelsen for utenlandsstudentene, mer fleksibel praksis og fortsatt lemping på regler for studiestøtte via Lånekassa.

Rapporten ble overlevert til oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet fredag 9.april.

Hovedgrepet må være å åpne campus for de som virkelig trenger det, selv om smittetrykket er høyt, mener arbeidsgruppen bak rapporten til regjeringen, selv om de ikke er bedt om å mene noe om akkurat det.

Ikke enig i vurdering

Institusjonene understreker at de ikke er enige i Helsedirektoratets vurdering av tiltakene opp mot § 1-5 i Smittevernloven, og at tiltakene er nødvendige og forholdsmessige.

— Konsekvensene av fullstendig stengte campuser er svært alvorlig for de menneskene det gjelder. Studenter vil bli opp mot ett år forsinket, innhold og kvalitet i studieprogrammer forringes og vi har for øyeblikket begrenset mulighet til å ta igjen det tapte, heter det i brevet, og de legger til:

— De samfunnsmessige konsekvensene av forlengede 5A-tiltak er med andre ord svært store. På bakgrunn av dette mener vi tiltaksnivået nå ikke er forholdsmessig.

Videre heter det i brevet at de ikke kan se at Helsedirektoratet faktisk har realitetsbehandlet konsekvensene, og de krever at dersom det ikke er aktuelt å åpne for unntak for ferdighetstrening, vil de ha en nærmere begrunnelse.

— Vi mener det er for lenge å vente i ytterligere to uker med å vurdere om tiltakene er nødvendige, og håper at FHI og Helsedirektoratet nå kan anbefale å gjøre unntak for studenter som er avhengige av ferdighetstrening, legger rektorene og studentledere til.

— Mindre smitterisiko på lab

Rektorene skriver også at de forstår hvorfor det er gjort unntak for praksis ute i samfunnet, men ikke for praksis inne ved institusjonene.

— Smitterisikoen er tross alt lavere inne på et laboratorium enn ute i samfunnet, peker de på.

De trekker også fram at da smittetrykket med muterte virusvarianter var på omtrent samme nivå som tidligere i år, hadde de adgang til unntak for denne gruppa, og aktiviteten ble gjennomført uten å bidra til smittespredning.

— Vi er institusjoner med høyt fokus og kompetanse på smittevern og beredskap, og vi har gjennom hele pandemien vist at vi klarer å håndtere smittetilfeller på en god måte. Vi ber helsemyndighetene ha tillit til at vi kan gjøre det samme framover, avslutter rektorer og studentledere sitt brev.

Powered by Labrador CMS