økonomi

Vil be regjeringa dekke kostnadssprekk på 1 milliard

Universitetet i Oslo håper regjeringa har pengar å løyve for å realisere dei opphavelege planane for Livsvitskapsbygget.

Arbeidet med Livsvitskapsbygget skrid fram. Ein meir leirhaldig grunn enn tidlegare venta, skaper store utfordringar for prosjektet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Uventa mykje kvikkleire i grunnen, har gjort at kostnadane for bygginga av Universitetet i Oslo (UiO) sitt nye Livsvitskapsbygg i Gaustadbekkdalen har gått i vêret.

Kostnadssprekken ligg på over ein milliard kroner, syner nye utrekningar, ifølgje universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

No vil UiO fri til regjeringa for å få dekt sprekken, skriv Uniforum.

— Vi ber om at Livsvitskapsbygget blir realisert i samsvar med dei opphavlege planane, og vi vil be om ei ekstra løyving for å få det til, seier Benjaminsen til avisa.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen håper regjeringa har ekstra pengar på løyve til bygget.

Håper på ny løyving etter rapport

Det skjer trass i at UiO har fått beskjed om å kutte og halde seg innanfor kostnadsramma som er sett av Stortinget på 6,145 milliardar kroner.

— Regjeringa har bestemt at Statsbygg, saman med UiO, skal vurdere kva slags endringar som kan gjerast slik at vi får eit livsvitskapsbygg til den prisen Stortinget har bestemt, sa forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i slutten av august.

Styret ved Universitetet i Oslo vart denne veka informerte om statusen i arbeidet.

Viserektor Per Morten Sandset leiar gruppa som i slutten av september skal rapportere tilbake til regjeringa korleis ein har tenkt å halde seg innanfor kostnadsramma.

Universitetsdirektør Benjaminsen seier til Uniforum at planen er at UiO med denne rapporten vil få fram sitt ønskje om ei ekstra løyving, og at når rapporten ligg klar på regjeringa sitt bord, så vil dei kunne ta stilling til den endelege løyvinga.

— Vil få alvorlege konsekvensar

Rektor Svein Stølen har tidlegare sagt at han fryktar at ein tredjedel av arealet må reduserast, om ein skal klare å halde seg innanfor den gitte kostnadsramma på litt over 6 milliardar.

— Kutt i Livsvitskapsbygget vil få alvorlege konsekvensar for UiO og for Noreg si satsing på kunnskap og innovasjon, skreiv UiO på eigne nettsider då kostnadssprekken var eit faktum.

(Oppdatert 15.09 kl. 20.37 om at Statsbygg ikkje er med i ønskjet om å få løyvd ein ekstra milliard til prosjektet)

Powered by Labrador CMS