bistillinger

— Vil gjøre det enklere

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hole avviser at regjeringen vil toerstillingene til livs. Det skal bli enklere, sier han.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel sier regjeringen vil ha flere, ikke færre, ansatte i omtalte professor II-stillinger, bare ikke gjennom en egen paragraf i uh-loven.
Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel sier regjeringen vil ha flere, ikke færre, ansatte i omtalte professor II-stillinger, bare ikke gjennom en egen paragraf i uh-loven.
Publisert

Oslo/Arendal (Khrono): Det er strid om konsekvensene når regjeringen, som Khrono skrev mandag, foreslår å fjerne paragrafen i universitets- og høgskoleloven som gir anledning til å ansette på åremål i forsknings- og undervisningsstillinger i bistillinger.

Fakta

Paragraf 6.6 om bistillinger

§ 6-6.Særregler for visse typer bistillinger

Det kan nyttes midlertidig ansettelse i inntil 20 prosent av undervisnings- og forskerstilling. Det kan ansettes på åremål i bistilling. Åremålsperiodene kan være fra to til seks år. Departementet kan gi forskrift om varighet og vilkår for fratredelse.

Kilde: Lovdata

Forslaget har møtt kritikk fra Forskerforbundet, flere partier og en rekke professorer.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet poengterer på sin side at når regjeringen i høringsnotatet foreslår å ta bort paragraf 6.6 i universitets- og høgskoleloven som omhandler bistillinger, så er det ikke fordi regjeringen skal avskaffe muligheten til å ansette i professor II stillinger.

— Vi mener at vi i høringsnotatet har vært tydelige på at disse tradisjonelle bistillingene er en veldig viktig del av mobiliteten og nyorienteringen i universitets- og høgskolesektoren, sier Hoel til Khrono.

— Disse stillingene ønsker vi selvsagt å videreføre. Vårt forslag i høringsnotatet vil etter vårt syn gjøre det enklere. Khrono har gjennom flere artikler gitt inntrykk av at det vi vil er å avskaffe bistillingene, det er det motsatte som er tilfelle, sier Hoel.

Flere kritiske røster

Paragraf 6.6 i dagens universitets- og høgskolelov gir mulighet for å ansette i undervisnings- og forskningsstillinger på åremål i inntil 20 prosent. Åremålsperioden kan variere fra 2–6 år. Det er denne paragrafen regjeringen foreslår å stryke i sitt høringsnotat.

— Mitt førsteinntrykk er at regjeringen her setter ideologi foran faglighet, sa Kari-Anne Jønnes til Khrono tirsdag.

— Det er bra at regjeringen ønsker å gjøre noe med den store bruken av midlertidighet i offentlig sektor, men det er ikke toerstillingene som er problemet, sa Abid Raja, Venstre.

— Jeg ønsker meg flere fra norsk og internasjonalt nærings- og arbeidsliv som foreleser og vekselvirker med våre studenter. Åremål gir dynamikken vi trenger når næringslivet endrer seg, skrev Svein Stølen på Twitter.

Regiondirektør i NHO, Tord Lien, mener regjeringen prøver å fikse et problem som ikke finnes når den vil fjerne dagens professor II-ordning. Her er han sammen med UiO-rektor Svein Stølen (t.h.) og debattleder Vilde T. Coward i Arendal tirsdag kveld.
Regiondirektør i NHO, Tord Lien, mener regjeringen prøver å fikse et problem som ikke finnes når den vil fjerne dagens professor II-ordning. Her er han sammen med UiO-rektor Svein Stølen (t.h.) og debattleder Vilde T. Coward i Arendal tirsdag kveld.

Utestemme mot forslaget

Under en debatt på Arendalsuka tirsdag kveld brukte regiondirektør i NHO og tidligere olje- og energiminister for Fremskrittspartiet, Tord Lien, utestemme mot regjeringens forslag.

— Da jeg var statsråd, sa Erna Solberg til meg: Tord, du må ikke løse et problem de ikke har. Det samme gjelder her, Ola Borten Moe prøver å fikse et problem ingen har, sa han.

Lien understreket at det er nettopp det at man kan hente inn spisskompetanse uten mye byråkrati som er den store fordelen med dagens professor II-ordning, og man kan hente fra akademia og næringslivet både i Norge og utlandet.

— Ordningen er skrudd sammen kjempeenkelt og fungerer fint. Ingen i næringslivet kommer til å bruke tid på å søke på professor II-stillinger, ikke de mindre bedriftene i hvert fall. De hater byråkrati, sa Lien, som også påpekte at regjeringens forslag vil føre til mindre internasjonalisering.

— Det handler om forenkling

Statssekretær Hoel trekker fram at regjeringen er i gang med å utarbeide en ny universitets- og høgskolelov, og at et sentralt element i dette arbeidet handler om forenkling, og at man der man i større grad samordner med andre lovverk, slik som poenget er når det gjelder midlertidige deltidsstillinger.

— Vi har gjort en kritisk gjennomgang for å se om forhold er regulert i andre lover. Slik som bistillingsparagrafen som i all hovedsak er dekket opp av statstilsatteloven og arbeidsmiljøloven. Vi mener derfor at det ikke er behov for en egen paragraf i uh-loven for denne type stillinger, sier Hoel.

Han legger til at departementet opp gjennom har fått innspill om at dagens paragraf har gitt litt uklare forhold i enkelte saker, og det har vært skapt usikkerhet rundt pensjonsrettigheter, lønnsplassering mv.

— Dette blir enklere både for arbeidsgiver og arbeidstaker. I dag er det jo også slik at ansatte i II-stillinger behandles på to ulike måter, avhengig av hvor de er rekruttert fra, sier Hoel.

— Med vårt forslag vil alle ansatte i deltidsstillinger, faglige og administrative, ha de samme avtalene, legger han til.

— Midlertidighet ikke viktigst

— Men statsansatteloven innebærer strengere tidsbegrensninger med tanke på midlertidige deltidsstillinger enn dagens paragraf i uh-loven åpner for?

— Det er riktig, men vi anser mulighetene man har i statsansatteloven for å være gode. Der kan man ansatte administrativt i deltidsstillinger, altså uten utlysning, i inntil 3 år for de offentlige institusjonene og 4 år ved de private, sier Hoel.

Hoel mener også at forslaget til regjeringen vil synliggjøre at de generelle reglene kan gi større fleksibilitet fordi de åpner for at man kan ha bistillinger i større stillingsbrøk enn 20 prosent. Paragrafen om bistilling i åremål i uh-loven innebærer at II-stillingene maksimalt kan være 20 prosent.

— Dere argumenterer også med midlertidighet i høringsnotatet. Men bistillingene teller jo ikke med når man ser på midlertidighet, og det er et krav at man har fast jobb fra før av?

— Den endringen vi foreslår her er omtalt under et kapittel om midlertidighet, men det er ikke det som er det viktigste argumentet for de endringer vi foreslår, sier Hoel, og han gjentar:

— Dette handler om en harmonisering av lovverk, og en forenkling av lovverket og arbeidsforhold, men så vil jeg gjerne legge til. Vi har lagt fram et forslag og et høringsnotat. Vi syns det vi har lagt fram er klokt, men vi er spente på innspillene som kommer i høringsrunden, og vil vurdere disse med åpent sinn.

Hoel sier at målet er å få lagt fram en lovproposisjon for Stortinget i løpet av våren 2023, med lovbehandling høsten 2023.

Powered by Labrador CMS