Debatt

Vil hjelpe til for å sikre at studenter får fullført sine studier på en god måte

Stengte campus gir en krevende og usikker tid for både studenter og ansatte. Nokut vil legge til rette for at institusjonene kan gjøre det mulig for studentene å fullføre studiene på en god måte også denne våren.

Direktør i NOKUT Terje Mørland
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utbruddet av koronaviruset har snudd hele samfunnet på hodet. Det viktigste vi kan gjøre i denne situasjonen er å stå sammen og bidra til at smitten begrenses så mye som mulig. I høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning innebærer det at mer enn 300.000 studenter og flere titalls tusen ansatte må være borte fra studiested og arbeidsplass.

Når studenter og ansatte ikke lenger kan være på campus, må rutiner og oppgaver endres. Man må vurdere hva man kan og må gjøre i denne situasjonen, og hva som kan nedprioriteres eller som rett og slett ikke lar seg gjennomføre. NOKUT har stor forståelse for at det nå kan være krevende å gi undervisning med god kvalitet, gjennomføre eksamener og gi studentene en vurdering sånn at de får fullført semesteret.

Vi har sett at institusjonene og fagmiljøene strekker seg langt for å gi studentene et godt tilbud i denne vanskelige tiden, og at undervisere og studenter har taklet den brå endringen på imponerende vis. Flere institusjoner begynte å legge til rette for mer digital undervisning allerede før regjeringen bestemte at all undervisning der studenter er fysisk tilstede, skulle stoppes.

Det er mange praktiske spørsmål som må avklares, særlig dersom situasjonen blir langvarig. Det gjelder ikke minst for studier som er avhengige av fasiliteter og utstyr på campus, gjennomføring av praksisperioder og studentutveksling. En del aktiviteter vil det ikke være mulig å gjennomføre dette semesteret.

NOKUT lover å gjøre det vi kan for å bidra til å finne pragmatiske løsninger. Vi har allerede vedtatt ekstraordinære endringer i fagskoletilsynsforskriften og studietilsynsforskriften. Det har vi gjort for å gi institusjonene mer fleksibilitet til å bruke alternative undervisnings- og vurderingsformer mens campusene er stengt. Dispensasjonsreglene gjør det mulig med digital undervisning og eksamen på alle utdanninger uavhengig av hva slags akkreditering de har. Tilsvarende har Kunnskapsdepartementet fastsatt en midlertidig forskrift som gir institusjonene nødvendige fullmakter til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer.

Slik situasjonen er nå, vil vi ikke belaste institusjonene unødig med tilsyn og andre store prosesser. Det betyr at vi utsetter en del frister. I samråd med institusjonene utsetter vi også oppstart av nye tilsyn og forlenger de som allerede er i gang. For øvrig forsøker vi å fortsette å saksbehandle og utrede og analysere som vi best vi kan fra hvert vårt hjemmekontor. Ikke optimalt, men etter hvert som tiden går, blir vi alle gode på digitale møter og annen elektronisk samhandling.

Vi skal forsøke å behandle alle søknader både om akkreditering av norsk utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning så fort vi kan, men vi ber om forståelse for lengre saksbehandlingstid enn normalt for noen søknadstyper. Som mange andre har også vi måttet avlyse og utsette flere arrangementer. Dersom koronatilstanden blir langvarig, vil vi vurdere å gjøre om noen fysiske møteplasser til digitale møter.

Jeg er imponert over den ekstraordinære innsatsen og dugnadsånden som utvises ved universitetene, høyskolene og fagskolene i disse dager.

Terje Mørland, Nokut

Jeg er imponert over den ekstraordinære innsatsen og dugnadsånden som utvises ved universitetene, høyskolene og fagskolene i disse dager. Situasjonen krever mye av oss alle. Vi må omprioritere arbeidet vårt og jobbe sammen sånn at vi kommer gjennom dette på en best mulig måte. Og oppi alt dette må vi huske å ta godt vare på hverandre i denne krevende tiden.

Innlegget er først publisert hos Nokut.

Powered by Labrador CMS